VERHUIZEN MET ZORG! SANITAIR OUTLET ZEELAND Actie zonnebril op sterkte! Lamsoren 250 gr 2,25. Fruitsalade 250 gr 1.50 Hollandse aardbeien 1500 gr 2.98 Tien jaar Schil I I m <sf* 0118 61 26 69 V Iflw Jinc Optiek Culturele uitwisseling GOUD Gekookte paardenworst €0,75 per 100 gram TE KOOP GEVRAAGD: Tegen contant geld Slagerij Brouwer Dam 79, Middelburg, 0118-612289 monpidL inouERS en tegels Voor iedere klant een fles cadeau OP OP Voor de kinderen ee" leuke verrassing ZATERDAG 11 MEI OPEN DAG! Logistiekweg 13 4387 PK Vlissingen (Vrijburg) 0118 - 601139 www.sanitairoutletzeeland.nl Geopend: zaterdag van 9.00 - 15.00 uur Enkelvoudig vanaf 99,=* Multifocaal vanaf 199, Actueel: Spaniaardatraat 18 0118-612229 www-gr°entehal-middelbllrg-nl 0118-767279 groentehal@live.nl Aanbiedingen geldig van wo 08-05 t/m di 14-05 KORT NIEUWS Rommelmarkt bij Jeu de Boules terrein en in de hal van de Club Jeu de Boules Middelburg is op zaterdag 25 mei een rommelmarkt. Het is van 9.30 tot 15.00 uur. Entree is 1,00 euro inclusief een lot voor de verloting. Kinderen mogen gratis naar binnen. Zelf spullen verkopen kan ook, een plaats kost 10,00 euro. Aanmelden kan via rommelmarktcjbm@ zeelandnet.nl. Optreden van folkgroep Slan VROUWENPOLDER - Tijdens de Vrouwenpolderseda- gen is er een optreden van de folkgroep Slón in Kunst&vorm aan de Fort den Haakweg 16 in Vrouwenpolder op zater dag 11 mei. Slén is een folkgroep die Keltische muziek maakt uit Ierland, Schotland en Bretangne. Prachtige ballades afge wisseld met opzwepende jigs, reels en hornpipes. De band bestaat uit vier ledenGabrielle Kohl, Piet Kikkert, Ronald Collenteur en Wouter van der Schoor. Ze spelen bas/gitaar, mandoline, banjo, fluiten, doedelzak en percussie. Aanvang is om 14.00 uur. Entree is vrij. Meer informatie via website. Laatste trein Sloelijntracé HEINKENSZAND - Water schap Scheldestromen, gemeente Borsele en Natuurmonumenten vieren komende zaterdag dat de werkzaamheden voor de aanleg van een waterloop en een halfver- hard pad zijn afgerond. Van 13.00 uur tot 16.00 uur rijdt de 'laatste' trein over het voormalige Sloe lijntracé. Door de aanleg van een waterloop zijn de afwateringsgebieden Borssele, De Piet en Mael- stede voortaan aan elkaar gekoppeld, waardoor overtollig oppervlaktewa ter sneller afgevoerd kan worden. Gezien de steeds heftiger regenbuien is dat een waardevolle inves tering in de toekomst.. Met de aanleg van een halfverhard pad is een mooie recreatiemogelijk heid ontstaan. Hiermee is tussen Eindewege en 's-Heerenhoek een stuk van de wandel- en fietsverbinding ingevuld. Het vertrekpunt van de 'laatste' trein is bij de molen De Vijf Gebroeders, op de kruising van de Slaakweg/Stationsweg in Heinkenszand. Deze trein rijdt ieder halfuur vanaf 13.00 uur, de laatste trein vertrekt om 15.30 uur. Ie dereen is welkom om een ritje mee te rijden over het nieuwe pad door de Zak van Zuid-Beveland. Per rit kunnen 52 mensen mee, hierbij geldt vol is vol. Tijdens deze tiende versie van de succesvolle Tijdens deze tiende versie van de succesvolle Schil dersweek herleven de oude tijden. Kunstenaars zijn naar Domburg gekomen om er te werken, te exposeren en hun werken te verkopen. Wat hen bindt, is de liefde voor het Walcherse land, plezier in het werken en de onderlinge vriendschappen. Donderdagmiddag is in het centrum van Domburg het evenement Montmartre. Schilders zijn dan aan het werk en laten zich inspire ren door live-muziek. Des gewenst valt er te genieten van een glas wijn, oesters en ter plaatse gepelde garnalen. Overal in en om Domburg zijn kunstenaars in actie te vinden. Schilderend, foto graferend, schetsend, kij kend of gewoon genietend van de zon op een terras. In Galerie Schildersweek aan de Schelpweg is een open atelier gevestigd. Por tretschilderes Tineke Holm maakt er portretten tegen een vergoeding. Holm legt uit: "Ik schilder in een re delijk snel tempo. Kinderen hebben niet zoveel geduld, dus zo'n portret is in pakweg 20 tot 30 minuten klaar. Een MIDDELBURG - Uitwisselings organisatie Travel Active zoekt voor de regio Mid delburg een vrijwilliger culturele uitwisseling die het leuk lijkt buitenlandse scholieren en gastgezinnen te begeleiden. Via het High School Holland programma van Travel Ac tive komen er jaarlijks tien tallen buitenlandse scholie ren (uit Brazilië, Thailand, Amerika, Mexico en Italië) naar Nederland om de taal en cultuur te leren kennen. Zij wonen bij een gastgezin en gaan hier een jaar naar de middelbare school. De taken van een vrijwilliger culturele uitwisseling zijn het werven en interviewen van gastgezinnen, het bege leiden van de student en het gastgezin en het onderhou den van contact met scholen. Vrijwilligers krijgen begelei ding vanuit het hoofdkan toor, trainingsdagen en ori- entatiedagen, maar ook voor een onkosten vergoeding plus een plekje in een team van vrijwilligers. Voor meer informatie of aanmelden: highschoolholland@travel- active.nl. COLOFON WGGGNGR Media EF 3 www.de-faam.nl Als een varken kon kiezen, kocht hij zijn vlees bij slagerij Brouwer Varkens afkomstig van een Walcherse boerderij (op stro en met liefde afgemest). De boer brengt met eigen vervoer de varkens weg. Geen stress tijdens vervoer. Vakkundig geslacht en klaargemaakt. U proeft het verschil. Helaas, een varken kan niet kiezen, u wel!!! VOLOP VOORRADIG VERS PAARDENVLEES Uw goud (oud goud) zoals: kettingen, armbanden, ringen, broches, muntstukken, etc. kopen wij tegen contant geld!!! Vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in Winkelcentrum Dauwendaele Middelburg Of op afspraak: Piet Lukas - tel. 0118-639974 06-24248500 Legitimatie verplicht! *vraag naar de voorwaarden Korte Geere 11 - Middelburg 0118 615 860 www.jincoptiek.nl - Hollandse nieuwe aardappelen - Asperges AA (ook geschild verkrijgbaar) - Verse doperwten - Verse tuinbonen - Krieltjes nieuwe oogst MIDDELBURG - Op het Z) www.cjbm.nl O www.slan.nl Kunstenaars hebben altijd al over Walcheren rondgezworven, aangetrokken door de schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn van licht in het water. Rond 1900 ontstond de kunstenaarskolonie Domburg, die een grote bloei beleefde en bijna 30 jaar stand hield. door Jan Prenger Kantooradres Familieberichten Park Veldzigt 35,4336 DR Middelburg E familieberichten@wegenermedia.nl T (088) 013 09 20 T (088) 013 72 68 E red.faam@whm.wegener.nl Zelf een familiebericht opgeven kan via W www.de-faam.nl www.fomilieberichtenonline.nl Algemeen hoofdredacteur Rubrieksadvertenties Mart Jochemsen E telesales@wegenermedia.nl E m.jochemsen@wegenermedia.nl T (0900) 674 38 36 Eindredactie Druk Ellen De Vriend-de Jong Wegener Nieuwsdruk Algemeen redactiechef Algemene voorwaarden en overige Dennis Rijsbergen informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) Bezorgklachten www.wegenermedia.nl www.deweekkrant.nl/ Verspreidklachten T (0900) 424 57 26 Contactgegevens media-advies en advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt u contact op met uw accountmanager of bel met (088) 013 99 95. Of mail ons via: adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 2