m Bekendmaking aanwijzingsbesluiten voor 33 Natura 2000-gebieden NATURA 2 0 0 0 Ministerie van Economische Zaken De staatssecretaris van Economische Zaken maakt, ter voldoening aan de artikelen 3:42 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij ter uitvoering van richtlijn nr. 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) de volgende 33 Natura 2000- gebieden heeft aangewezen (de nummers verwijzen naar de landelijke gebiedsnummers van de Natura 2000-gebieden): Rottige Meenthe Brandemeer (18), Drouwenerzand (26), Holtingerveld (29) [voorheen Havelte-Oost], Mantingerbos (31), Mantingerzand (32), Boetelerveld (41), Sallandse Heuvelrug (42), Borkeld (44), Achter de Voort, Agelerbroek Voltherbroek (47), Stelkampsveld (60), Korenburgerveen (61), Willinks Weust (62), Bekendelle (63), Wooldse Veen (64), De Bruuk (69), Duinen Den Helder - Callantsoog (84), Zwanenwater 8t Pettemerduinen (85), Kennemerland-Zuid (88), Eilandspolder (89), Meijendel 81 Berkheide (97), De Wilck (102), Zwin 81 Kievittepolder (123), Brabantse Wal (128), Loonse en Drunense Duinen 8< Leemkuilen (131), Kampina Oisterwijkse Vennen (133), Regte Heide 81 Riels Laag (134), Kempenland-West (135), Strabrechtse Heide Beuven (137), Oeffelter Meent (141), Zeldersche Driessen (143), Leudal (147), Kunderberg (158), Savelsbos (160). De aanwijzingen in het kader van de Habitatrichtlijn geschieden op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en zijn het gevolg van de vaststelling door de Europese Commissie van de lijst van gebieden van communautair belangvoor de Atlantische biogeografische regio (uitvoeringsbesluit 2013/26/EU van 16 november 2012; eerste versie december 2004). Tevens wordt er aan de gebieden die reeds in het kader van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen de instandhoudingsdoelstelling toegevoegd. Aan deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidings procedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure hebben de ontwerp besluiten ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een ziens wijze in te dienen. De besluiten die nu zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op de ontwerpbesluiten en de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen. Aan de percelen in Natura 2000-gebieden is een kadastrale Natura 2000- kwalificatie toegekend. De besluiten Rottige Meenthe Brandemeer (18) Dit gebied is als speciale beschermingszone fn de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Rottige Meenthe Brandemeer'. Drouwenerzand (26) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Drouwenerzand'. Holtingerveld (29) [voorheen Havelte-Oost] Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Holtingerveld'. Mantingerbos (31) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Mantingerbos'. Mantingerzand (32) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Mantingerzand'. Boetelerveld (41) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Boetelerveld'. Sallandse Heuvelrug (42) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 24 maart 2000 (Stcrt. 2000, nr. 65) tot aanwijzing van het gebied 'Sallandse Heuvelrug' als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Sallandse Heuvelrug'. Borkeld (44) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Borkeld'. Achter de Voort, Agelerbroek 81 Voltherbroek (47) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Achter de Voort, Agelerbroek 81 Voltherbroek'. Stelkampsveld (60) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Stelkampsveld'. Korenburgerveen (61) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Korenburgerveen'. Willinks Weust (62) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Willinks Weust'. Bekendelle (63) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Bekendelle'. Wooldse Veen (64) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Wooldse Veen'. De Bruuk (69) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'De Bruuk'. Duinen Den Helder - Callantsoog (84) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Duinen Den Helder - Callantsoog'. Zwanenwater 8i Pettemerduinen (85) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 3 mei 1988 (Stcrt. 1988, nr. 90) tot aanwijzing van het gebied 'Zwanenwater Pettemerduinen' als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Zwanenwater 81 Pettemerduinen'. Kennemerland-Zuid (88) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Kennemerland-Zuid'. Eilandspolder (89) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 24 maart 2000 (Stcrt. 31 maart 2000, nr. 65) tot aanwijzing van het gebied 'Eilandspolder' als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Eilandspolder'. Meijendel Berkheide (97) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Meijendel Berkheide'. De Wilck (102) Dit gebied is op 24 maart 2000 (Stcrt. 31 maart 2000, nr. 65) als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richt lijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 20ocgebied onder de naam 'De Wilck'. Zwin Kievittepolder (123) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 11 oktober 1996 (Stcrt. 1996, nr. 202) tot aanwijzing van het gebied 'Zwin Kievittepolder' als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Zwin 81 Kievittepolder'. Brabantse Wal (128) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 24 maart 2000 (Stcrt. 31 maart 2000, nr. 65) tot aanwijzing van het gebied 'Brabantse Wal' als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Brabantse Wal'. Loonse en Drunense Duinen Leemkuilen (131) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Loonse en Drunense Duinen Leemkuilen'. Kampina 8< Oisterwijkse Vennen (133) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 29 oktober 1986 (Stcrt. 1986, nr. 214) tot aanwijzing van het gebied 'Kampina 81 Oisterwijkse Vennen' als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogel richtlijn) is gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en ten opzichte van wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Kampina 81 Oisterwijkse Vennen'. Regte Heide 81 Riels Laag (134) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Regte Heide 81 Riels Kempenland-West (135) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Kempenland-West'. Strabrechtse Heide 81 Beuven (137) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogel richtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Strabrechtse Heide 81 Beuven'. Oeffelter Meent (141) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Oeffelter Meent'. Zeldersche Driessen (143) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Zeldersche Driessen'. Leudal (147) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Leudal'. Kunderberg (158) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Kunderberg'. Savelsbos (160) Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in het aanwijzingsbesluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam 'Savelsbos'. Hoe kunt u beroep instellen? Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of aan wie rede lijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van woensdag 8 mei 2013 tot en met dinsdag 18 juni 2013. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. De behandeling van het beroep verloopt verder via de Raad van State. De meest recente informatie over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de Raad van State op www.raadvanstate.nl Onze werkwijze Werkwijze bestuursrechtspraak Algemene kamer (beroep). Op deze plek vindt u ook de informatie over de hoogte van het griffierecht. Dit is de financiële bijdrage die de Raad van State vraagt voor de behande ling van een beroepschrift. Waar en hoe kunt u de besluiten inzien? Tijdens de terinzagelegging van dinsdag 7 mei 2013 tot en met dinsdag 18 juni 2013 kunt u de besluiten digitaal raadplegen via de website www.rijks0verheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73,2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden. Nadere informatie Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voorvragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het DR-Loket, telefoon 0800 - 22 333 22 (gratis).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 22