m Altijd zomer in Beachdub Meer in Vrouwenpolder Last van laagstaande zon tijdens het autorijden Een feestelijke netwerkbijeenkomst Opbrengst koningsloop gaat naar Doe-een-wens Zeeland Attractie Seizoenspas ZAKELIJK deze wee t - --£« fr i Robin de Visser opende half februari Beachdub Meer onder aan de Veerse Dam bij Vrouwenpolder. "Mijn eer ste eigen zaak en dat is altijd al een droom geweest. Dit was eerst restaurant Vrou we in de Polder en met hulp van familie en vrienden is het nu Beachdub Meer. Het wat sjieke segment is veran derd, wij zijn heel toegan kelijk en betaalbaar. Op de menukaart staan de echte streekproducten, want die promoot ik als trotse Zeeuw. Altijd vis en seizoensgebon den gerechten." In vleesge rechten is het genieten van de dikke XL Beachburger, compleet met potatoe wed- ges tot een entrecote met champignons en knoflook boter. In visgerechten is het smullen van de topper, to nijnsteak van de grill: "Daar komen gasten voor terug" weet Robin, "Gamba's, mos selen, maken de coleur loca le compleet. Voor de lunch uitgebreide maaltijdsalades met onze specialiteit, Veerse Meer salade." Ook voor al leen wat drinken en zitten met een klein hapje heeft de beachdub mogelijkheden. Meer info: 0118-591900. Ober Amadore naar finale Bols VUSSINGEN - Spannende tij den voor de 19-jarige Zeeuw Stefan van Zuijlen, barten der en cocktailshaker bij Amadore Hotels Restau rants Zeeland. Hij is als 'Young Talent' met 19 andere bartenders door naar de we reldwijde finale van de Bols Around The World Cocktail Competitie. Begin mei gaat Van Zuijlen een week naar Amsterdam om samen met de andere deelnemers - uit alle landen van de wereld - zijn kunsten te vertonen. Tijdens de finale gaat hij zijn 'Zeeuwse Kus(t)' Cock tail laten proeven door 1.100 mensen. Met de Sweet Ama dore maakte hij al eerder indruk op de jury. Nu komt hij met een nieuwe cocktail - De Zeeuwse Kus(t) - waar op ludieke wijze de smaak van Zeeland in terug komt. Regressie- en reïncarnatie MIDDELBURG - De vernieuw de website van Sansara re gressie- reïncarnatiethera pie in Middelburg is online. Nieuw zijn een verbreed aanbod, met o.a. begeleiden de gesprekken en coaching op maat, los of in combina tie met regressie- reincar- natietherapie. Tevens zijn de ervaringen van een aantal cliënten te lezen. De intake is gratis. Meer info op www. sansara-zeeland.nl. MIDDELBURG "Onlangs kwam een klant bij ons in de winkel die op zoek was naar een goede zonnebril. Hij was niet alleen op zoek naar een trendy montuur, maar hij zocht ook een zonnebril die zijn ogen kon beschermen tegen de schittering van de laagstaande zon bij het au torijden. Hij is niet de enige die ons hierover om advies komt vragen. Zeker nu de lente echt haar intrede heeft gedaan, kloppen klanten re gelmatig bij ons aan met ver gelijkbare vragen", vertelt Danny Bommelé, opticien Specsavers Middelburg. Uit onderzoek dat Specsa vers heeft verricht, blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse automobilisten tijdens het autorijden wordt verrast door slecht zicht als gevolg van de zon. Door de schittering op de weg is de kans op ongevallen groter dan normaal. Veilig Verkeer Nederland schat dat 1.200 verkeersongevallen per jaar deels te wijten zijn aan ver blinding door de zon. Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de Nederlanders hierdoor wel eens is gecon fronteerd met gevaarlijke situaties. "Om beschermd van te zon te genieten, maar ook veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, advi seer ik u om een goede zon nebril aan te schaffen. Waar een zonnebril met een CE- keurmerk je ogen beschermt tegen de schadelijke UV- straling, helpen polariseren de glazen met de schittering van het zonlicht als u op de weg zit. VUSSINGEN - Stichting Ke- tenzorg Midden en Noord Zeeland houdt in samen werking met de Walcherse gemeenten een netwerkbij eenkomst op dinsdag 4 juni. Na een tijd van voorberei ding is Ketenzorg Dementie Walcheren gestart. De ke tenpartners hebben de sa menwerking ondergebracht in Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland. Samen met CZ, gemeenten en InvoorZorg! heeft het bestuur de voorwaarden gerealiseerd en de keten- partners zijn nu aan de slag met de organisatie en imple mentatie van de landelijke zorgstandaard dementie, en het daaraan verbonden on derzoek is gestart. Het programma van de bij eenkomst is een reis door de wereld van dementie, de menselijke en de maat schappelijke kant van het verhaal worden uitvergroot. Sprekers zijn Stel la Braam, journalist en auteur van Ik heb Alzheimer en deelne mer aan de transitiearena over langdurende zorg en het manifest Mensenzorg, en Jan de Graaf, voorzitter van het bestuur van Stich ting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland. Verder stellen zij het podium open voor de partners en dit zal een breed en verrassend programma geven. Aanmelden voor de bijeen komst kan via: info@keten- zorgzeeland.nl. Vogel is beste verhuisbedrijf MIDDELBURG - Mondial Vo gel Verhuizingen uit Mid delburg is verkozen tot verhuisbedrijf van het jaar 2013. Tijdens de jaarverga dering van Mondial Movers in Dordrecht heeft Hans Haverkort, directeur Mon dial Vogel Verhuizingen, de award in ontvangst mogen nemen uit handen van Bart Combée, directeur Consu mentenbond. Zeer verrast nam Haverkort de award in ontvangst. De award is een bekroning voor alle inspan ningen van het afgelopen jaar. Hij bedankte niet al leen zijn eigen medewerkers, maar ook zijn collega's van de andere Mondial Movers vestigingen. "Zonder steun van mijn collega's, hadden wij het vorig jaar niet zo goed kunnen doen." Combée be nadrukte erg tevreden te zijn met het transparante beleid wat Mondial Movers voert. De Consumentenbond is er niet alleen om mistanden aan te geven, maar ook om bedrijven die zich positief onderscheiden, zoals Mon dial Vogel Verhuizingen, in het zonnetje te zetten. Dit jaar voor het eerst mocht de winnaar de wisseltrofee Mondial Verhuisbedrijf van het jaar in ontvangst nemen. Natuurlijk refereerde direc teur Tom Stuij van Mondial Movers aan het feit dat ook de tien eerdere winnaars op de trofee genoemd zijn. Mondial Vogel Verhuizin gen is in 1928 opgericht en gevestigd in Middelburg en Goes. MIDDELBURG - Zeeland At tracties introduceert een nieuw product; de Zeeland Attractie Seizoenspas. Een pas die een seizoen lang toegang geeft tot de parken Mini Mundi, Speelcircus Bambini, Het Arsenaal, De Lange Jan en Voetbal Expe- rience. De Zeeland Attractie Sei zoenspas is een nieuw aan bod van de Zeeuwse dagat tracties. De pas geeft naast onbeperkt toegang ook voor deel en korting bij andere Zeeuwse attracties, midden stand en horeca. Het nieuwe product is vooral in trek bij de Zeeuwen die veelvuldig gebruik kunnen maken van de attracties bij hen in de buurt. Tevens geeft het de mogelijkheid om Voetbal Experience nog te bezoeken, dat sowieso nog tot en met eind augustus in Middel burg gevestigd is. 00ST-S0UBURG - Kinderen van de Tweemaster-Kame leon liepen vorige week tijdens de koningsloop in Oost-Souburg maar liefst 2690,49 euro bij elkaar. Dit bedrag wordt onder andere geschonken aan de Doe-een- wens-stichting. De 300 leerlingen van de school liepen ondanks de regen heel wat rondes rond het blok rond de school. In verschillende groepen gin gen ze van start. Naast het lopen konden de kinderen koninklijke films bekijken en waren er in de gymzaal naast de school al lerlei leuke spelletjes. De Faam woensdag 8 mei 2013 17 1 Eigenaar Robin de Visser van Beachdub Meer: "Als Zeeuw promoot Het bedrijf biedt binnen en buiten plaats aan 120 personen. Bij Specsavers Middelburg aan de Lange Delft 17 kan men terecht voor een vrijblijvend advies voor een goede zonnebril. Foto: P.R. ik de echte streekgerechten." Foto: Leon Janssens O beachclubmeer.nl MIDDELBURG - Na ruim 2 jaar en 5 maanden zijn 266 woningen in de wijk Nieuw Middelburg compleet gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. De laatste woning is opgeleverd en om dit te vieren wordt er op vrijdag 17 mei een afsluitende activiteit georganiseerd waarbij Nieuw Middelburgers, betrokken partijen en medewerkers van Woongoed worden uitgenodigd. Naast een ceremonieel gedeelte worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de bewoners en betrokkenen. Het is van 15.45 tot 19.00 uur in Grand Cafe Willem aan de Oranjelaan 17 in Middelburg. Foto: P.R. O www.ketenzorgzeeland.nl O vogel-verhuizingen.nl O www.zeelandattracties.nl De 300 leerlingen van de school liepen ondanks de regen heel wat rondes rond het blok rond de school. Foto: P.R.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 17