Walcheren Alleen uit eten gaan is nog steeds een taboe Studio Kis is verhuisd naar een nieuw adres Uit het Zakenhart van... Piëteitsvolle overledenenzorg Oplossing gewichtsproblemen Alleengaanden zijn op Walcheren welkom in de restaurants Alleengaanden willen een menu met kleine flesjes en porties Op Op Voordeelshop verzorgt schaatsclinics in Zeeland yy Altijd actueel: de-faam.nl woensdag 8 februari 2012 De Faam pagina 31 Simone Schreurs van Piëteitsvolle overledenenzorg is ge specialiseerd in overledenenzorg. FOTO: LEON JANSSENS Kortgene Als een geliefde overlijdt, staat de wereld even stil. Er breekt een emotionele periode aan, waarin veel geregeld moet wor den. Goed afscheid kunnen ne men is zo belangrijk. Het kan nooit meer worden overgedaan. "Op een waardige, zorgvuldige wijze afscheid kunnen nemen van je allerliefste, toch nog even zien, knuffelen en aanraken is van onschatbare waarde voor het rouwproces", weet Simone Schreurs van Piëteitsvolle over ledenenzorg, "Ik beschik over de juiste kwalificaties en de no dige ervaring en materialen om een overledene optimaal te ver zorgen. Ik ben inzetbaar voor de reguliere verzorging en ben daarnaast gespecialiseerd in het herstellen van schade door ver wondingen of als het lichaam is aangetast door ziekte. Met de moderne technieken is er nog zoveel meer mogelijk, er kan nog zoveel schade hersteld worden, veel meer dan vaak gedacht wordt." Na het over lijden van haar jongste doch ter (2) en alles wat Simone daarbij meemaakte, wist Simone dat zij meer voor mensen kan betekenen. Zij volgde meerdere cursussen en haalde de vereiste diplo ma's. Simone werkt nauw samen met uitvaartonder nemingen. De nadruk ligt erop geen concurrent van de uitvaartverzorger te zijn, maar een waardevolle aan vulling voor de verzorging in de, voor de uitvaartverzorger drukke tijd, van het regelen en bespreken van een uit vaart. Piëteitsvolle overledenen zorg, Kortgene, telefoon 06- 30092027. tuiuiu.simoneschreurs.nl Ingrid Fokke in de praktijkruimte van Droomgewicht in Westkapelle met haar dochter Lisa. FOTO: LEON JANSSENS Westkapelle Dagelijks lezen we, of zien we op televisie, dat Nederlandse kinderen te dik worden. Inmid dels is één op de acht kinderen te dik. Reden voor Ingrid Fokke om zich te specialiseren in Kind en Voeding. "Ik ben gewichts consulent, aangesloten bij de Beroepsvereniging, en heb eind vorig jaar mijn praktijk Droom gewicht geopend. In mijn prak tijk voor gezond voeding- en leefstijladvies begeleid en advi seer ik volwassenen en kinderen die willen afvallen, aankomen of gezonder willen gaan eten. Mijn doel is mensen inzicht te geven in hun eigen voeding- en leefstijlpatroon zodat ze gezon der gaan eten én bewegen. Ik heb mijn specialisatie behaald voor Kind en Voeding en ben daarmee één van de twee ge wichtsconsulenten in Zeeland. Ik adviseer ouders en kinderen bij het aanpassen van het voedingspatroon. Dit om overgewicht bij kinderen te voorkomen of om te zorgen dat het kind een gezond gewicht krijgt en behoudt. Beweging en spel zijn hier bij heel belangrijk. Omdat kinderen nog in de groei zijn krijgen ze geen streng dieet maar advies, aangepast op de ontwikkel- en leeftijdsfa se van het kind." Naast haar werk in de praktijk wil Ingrid informatiebijeenkomsten met als onderwerp gezonde voeding op basisscholen en kinderopvangorganisaties gaan houden. Zorgverzeke raars kunnen vergoeden. Droomgewicht, Gewichts consulent, 't Hout 34, Westkapelle, telefoon 06- 41427834. u7U7U7.droomgeu7icht.nl Ons land telt ruim 2,4 miljoen alleenstaanden. Een flink deel daarvan bestaat uit welgestelde ouderen en pen- sioengenieters. Het zijn men sen met tijd, geld en behoefte aan sociaal contact. Volgens de Koninklijke Horeca Neder land een nieuwe doelgroep die op dit moment nauwelijks bediend wordt in de horeca. De Faam keek rond bij de horeca op Walcheren. Gerard van der Hoeven Walcheren Het rapport 'Alleen uit eten' is in opdracht van de horecabond door de Hoge Hotelschool Maastricht uitgevoerd. 73 pro cent van die alleenstaanden zou vaker uit eten gaan als de horeca rekening zou houden met hun wensen. Er rust blijkbaar nog een taboe op een alleenstaande die zit te dineren. Zij voelen zich vaak ongemakkelijk en bekeken. Jac Uytdewilligen van Mossels Meer in Oostkapelle ziet steeds vaker alleenstaanden in zijn etablissement. "Vaak zijn het wat ouderen. Wij spelen er op in door tussen de grote tafels ook eenpersoonstafels neer te zetten. Niet apart maar tussen de gewone tafels. Mensen ko men daarmee wat makkelijker in contact met anderen. Verder serveren wij speciale senioren porties, die wat kleiner zijn en uiteraard goedkoper." William Femke Jonkman en Lisa Menting bij Intermezzo. Lia van China Garden in Dom burg merkt er in zijn Aziatisch restaurant weinig van. "Wij zitten toch in een toeristisch dorp, waarbij we voornamelijk groepen mensen als klanten hebben." Hij vermoedt dat al leenstaanden toch eerder bij zijn take-away om een éénper soonsgerecht komen en dat ver volgens thuis nuttigen. In Bon Auberge in Koudekerke is de alleenstaande eter op één hand te tellen, volgens Bert Stroomer. Hij vindt het standpunt van de Horecabond dan ook zwaar overdreven. "Wij zijn een type restaurant waar mensen een hele avond verblijven. Dat zie ik een éénling toch niet zo snel doen." Theo Verstegen van De Beurs in Vlissingen ziet ook weinig alleeneters in zijn res taurant. "En als dat wel het ge val is, zijn het voornamelijk za- FOTO: INGRID BORGER kenmensen of loodsen die snel een hapje eten. En het zijn voor 99 procent mannen. Vrouwen die alleen dineren komt vrij wel nooit voor. Ik denk dat al leenstaanden toch sneller bij de supermarkt een kant-en-klaar- maaltijd kopen en die thuis in de magnetron stoppen." Uit het onderzoek blijkt de meest potentiële doelgroep alleeneters de 50- tot 75-jarigen. De inrich ting van de eetgelegenheid is het meest genoemde verbeterpunt. Net als een beter op alleengaan den afgestemde menukaart. Vlissingen Op=Op Voordeelshop spon sort een vrouwenschaats ploeg, die het afgelopen weekend in het Thialf stadi on in heerenveen schaatste. Onder leiding -van trainer/ coach Renate Groenewold probeerden de talenten zo veel mogelijk medailles in de wacht te slepen. In het kader daarvan is er een promotio nele tour waarbij een kunst stof schaatsbaan bij de Op Op winkels staat. Daar kun nen kinderen gratis schaats clinics krijgen en gratis schaat sen lenen. De schaatsbaan stond afgelopen zaterdag in Vlissin gen. De baan is opgebouwd uit vloerdelen, maar geeft een ge voel van echt ijs. Volgende week (11 februari) kunnen kinderen in Middelburg meedoen aan een clinic vanaf 12.00 en 16.00 uur en genieten van een gezel lige middag ijspret. Schaatsster Natasja Bruins- ma met een aantal enthousi aste kids. FOTO: INGRID BORGER Vlissingen Studio Kis, dames-, heren- en kinderkapsalon opende 1 febru ari op een nieuw adres aan de Coosje Buskenstraat 149. Ei genaar Mariët Geldof: "Deze nieuwe locatie staat mij beter aan, meer doorloop en meer passanten. Het pand in de Bad huisstraat krijgt op korte termijn een ander vervolg als kapsalon gericht op studenten." Alles in Studio Kis is nieuw in gericht; van een betonnen vloer en stenen muurtjes naar een ge zellige kapsalon die met sfeer volle tinten is afgewerkt. Op de vloer houtnerfdessin laminaat in een warme kleur. Schoonheidssalon Studio Kis heeft nu een grote ruimte, met privacy, voor de Een deel van het team van Studio Kis met tweede van links Mariët Geldof en rechts haar dochter Myrthe Verheij. FOTO:LEON JANSSENS schoonheidssalon. Ook is er een nagelstudio, en een pedicure aanwezig-, en men verzorgt per manente ontharing door middel van lichtflits. "Je kunt hier de hele dag terecht om jezelf van top tot teen te laten verzorgen", zegt Mariët, "Knippen, kleuren en permanenten. Wij werken vooral met Landoll, een verzor gende Italiaanse lijn. Haarverf van Landoll is zonder toevoe ging van ammoniak. Prachtige volle kleuren met goede houd baarheid en dekking. Bij Lan doll volgen wij cursussen om ons vak bij te houden en zelf verzorg ik demonstraties voor die firma." In Studio Kis staat een team van zes vakbekwame en ervaren kapsters. Er wordt gewerkt met een klantenkaart die bij gebruik extra voordeel oplevert. Studio Kis, Coosje Busken straat 149, Vlissingen, telefoon 0118-419233. iuu7iu.studiokis.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2012 | | pagina 31