ADRZ smeer-sessies voor kindereczeem SMEER 'M sessie op 31 januari 2012 ZeeuWse Bibliotheek ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS en standaarden, ondersteund door de p at ië iA/t e nve re nig i ng e ia,: speciaal voor kinderen en ouders. Htt Advuiraal i>e "Rjuijter z^iekenhuis is initiatiefnemer en eerste -ziekenhuis in Nederland met het unieke kindereczeem programma, volgens CB>0 richtlijnen Maar liefst 20 van de mensen in Nederland heeft in meer of mindere mate last van eczeem. Eczeem heeft veel invloed op de kwaliteit van leven en soms vervelende gevolgen, zowel voor kinderen als volwassenen. Vervelende jeuk bijvoorbeeld en daardoor slecht slapen. Soms geeft dit zelfs psychosociale klachten omdat het eczeem uiterlijk zichtbaar is. De laatste 30 jaar is het percentage van kinderen onder de twee jaar met eczeem gestegen van 2 - 5% naar maar liefst 7%. Zalfspreekuur Op het zalfspreekuur wordt aan ouders en kinderen in een over zichtelijk stappenplan uitgelegd hoe, waar en wanneer kinderen hun lichaam moeten insmeren met een vettende crème. Hormooncrème lost het probleem maar gedeeltelijk op, de huidziekte zit in de genen en komt dus telkens terug. Goed gebruik van vettende crèmes kan veel leed voorkomen.Tijdens het bezoek op het zalfspreekuur nemen de assistentes ruimschoots de tijd om alle vragen te kunnen beant woorden. Er wordt veel uitlegen informatiegegeven, kinderen kunnen zelf zalfjes en crèmes uitproberen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Natuurlijk zijn ook volwassenen van harte welkom op de spreekuren bij de dermatoloog en op het zalfspreekuur. Informatie Aanmelding bij het kindereczeem centrum kan via eczeem@adrz.nl. De zorg bij het kinder eczeem centrum is verzekerde zorg. U kunt ook informatie vinden op www.kindereczeem.adrz.nl. In het najaar van 2011 is het ADRZ gestart met de eerste voorlichtingsbijeenkomst voor kinderen met eczeem. De SMEER 'M-bijeenkomsten zijn educatieve groepssessies voor kinderen en hun ouders.Tegelijkertijd wisselen de kinderen ervaringen uit en krijgen ze tips over hoe om te gaan met hun eczeem. Met kleurrijke boekjes, kleurplaten en informatieposters en lifestyletips voor kinderen en ouders is de informatie zo klaar als een klontje: door goed te smeren kun je de symptomen van eczeem niet weghalen, maar wel onderdrukken. Onder het motto "smeren kun je leren" kunnen kinderen en ouders zich aanmelden via eczeem@adrz.nl. De deskundigen van het kindereczeemcentrum geven kinderen en hun ouders zo veel mogelijk informatie en instructies om goed te smeren. De verschillende deskundigen geven allemaal dezelfde informatie, volgens vastgestelde behandelprotocollen en gezamen lijke afspraken krijgen de patientjes uniforme voorlichting en behan deling. De ondersteuning gebeurd door hetzelfde materiaal: kleurrijke informatieposters, dagboekjes, instructiefolders, etc. in de taal van de kinderen. Methode Kinderen met eczeem hebben naast eczeem, vaak ook klachten van astma, hooikoorts en voedselallergie. Voor de ouders en het kind is het belangrijk-dat deze klachten in hetzelfde traject mee beoordeeld worden. Het kind wordt door meerdere specialisten, zoals een derma toloog, een kinderarts, een astmaverpleegkundige, een verpleegkun dig (eczeem)specialist, een pedagogisch medewerker en een diëtiste begeleid. Het Kindereczeem Centrum zet de zorg rondom het kind centraal en geeft overal dezelfde informatie, ledereen gebruikt het zelfde informatiemateriaal in dezelfde stijl en taal. De behandeling van eczeem, astma en allergieën is identiek en er wordt multidiscipli nair gewerkt met gezamenlijk ontwikkelde protocollen en afspraken. Hierdoor is alle kennis en kunde van de deskundigen bij elkaar ge bracht. Als het nodig is, kunnen snel huidtesten, bloedonderzoeken etc. worden gedaan. De tweede informatieve avond over eczeem en allergie vindt plaats op 31 januari 2012 in het ziekenhuis in Vlissingen. Het programma start rond 17.00 uur in de Aula met onder andere een feestelijke ontvangst, een bezoek aan het informatieplein en medisch specialisten die vertellen over de behandeling van eczeem. Het eerste gedeelte van de informatieavond is gericht op kinderen. Het tweede deel van de presentatie geeft ook informatie aan volwassen mensen met eczeem. ï>e toegang 0rfltus, oote, \jooy broertj'es evu zu^j'es. Informatie of Insokiryx/en? Kljte opwww.adrz.nl of i^all'eczeent@actrz.nl Bewaarexemplaar Colofon Vragen of reacties naar aanleiding van deze advertentie kunt u sturen naar Af deling Communicatie, Postbus 3200,4380 DD Vlissingen, email info@adrz.nl. Eindredactie: Afdeling Communicatie ADRZ (Jacqueline van de Kreeke) Fotografie: PeterWijkhuys Opmaak: de Wilde Zeeuw,Terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2012 | | pagina 48