Walcheren VOC wil ondernemers Vlissingen verenigen Wellness en verfijnde massages bij Jaap Klein Moens Tegels Sanitair 't Kniphoekje is verhuisd T) Uit het Zakenhart van.. VOC zoekt uit hoeveel draagvlak er is bij de Vlissingse ondernemers "Ondernemers kunnen meedenken en meebeslissen..." Verras iemand die u dierbaar is met een berichtje in De Faam ré «3B£ Altijd actueel: de-faam.nl woensdag 25 januari 2012 De Faam pagina 30 FOTO: INGRID BORGER Moens Tegelwerken zit op Vrijburg. Gerard van der Hoeven Vlissingen Sinds januari is Moens Tegels Sanitair gevestigd aan de Lo- gistiekweg 13 in Vlissingen. Ei genaar Eric Moens begon tien jaar geleden zijn bedrijf aan huis. Door de groeiende vraag naar luxe sanitair, badkamer- en keukentegels en woonkamer tegels verhuisde Erik naar een showroom aan de Fagotweg in Middelburg. En nu is het bedrijf verhuisd naar het industrieter rein Vrijburg. "We zitten nu centraler, zo tussen Vlissingen en Middelburg. We hebben ge kozen voor een ruimere opzet met voorbeelden van volledige badkameropstellingen en toilet inrichtingen." Naast de verkoop van wand- en vloertegels biedt Moens Tegels Sanitair ook een breed assortiment aan sa nitair. "Er is steeds meer vraag naar het aanbrengen van vloer verwarming in zowel nieuwe- als bestaande vloeren. Hierin hebben wij ons ook gespeciali seerd. Omdat wij alles in ei-» gen beheer doen kunnen we inspelen op de wensen van de klant. Daarbij kunnen wij met onze ruime ervaring de klant behulpzaam zijn", aldus Moens-. In de show room zijn ook diverse voor beelden van nieuwe trends op het gebied van sanitair met bijbehorende accessoires en uiteraard wand- en vloer tegels. Het gebruik van led- verlichting ziet men steeds meer, maar ook materialen met een duurzaam karakter zijn in het pand ven twee verdiepingen opgeslagen en tentoongesteld. De showroom is op vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Uiteraard is het al tijd mogelijk om op afspraak langs te komen. Moens Te gels Sanitair is te bereiken op 0118-601139. moenstegelwerken.nl De VOC staat sinds kort ook voor de Vlissingse Onderne mers Centrale. Een initiatief genomen door ondernemers en horeca en verenigd in een interim- bestuur onder voorzit terschap van Richard van Ruiten (onafhankelijk onder nemer), Frans Meijer (Horeca Vlissingen) en Pim Kraan (Lokale Partij Vlissingen). Gerard van der Hoeven Vlissingen "We zijn nu bezig om te kijken of er een draagvlak is bij Vlis singse ondernemers. Zij heb ben een stemkaart ontvangen. Wij vragen hun steun voor onze doelstellingen. Als tweederde positief reageert, kunnen we verder", aldus Kraan. "Doel stelling is een betere samen werking tussen ondernemers, ondernemers en horeca en het stichten van een onderne mersfonds waarvan iedereen profiteert. Twee jaar geleden wilde de gemeente Vlissingen bij ondernemers reclamebelas ting gaan heffen. De LPV en de VVD waren hier tegen om dat de ondernemers geen me dezeggenschap hadden in wat met de opbrengst zou gebeu ren. Als ondernemers ons plan steunen en zich aansluiten, kan de ondernemer wel meedenken en meebeslissen wat er met het geld gebeurt. Uiteraard hebben wij een werkplan, ondernemers kunnen gratis lid worden van de VOC en dan gaan we kijken hoe we dat ondernemerfonds zo eerlijk mogelijk kunnen verde len en uitvoeren." Kraan zegt dat het nu zo is, dat sommige ondernemers niet meebetalen, maar wel meeprofiteren van de financiële ondersteuning. Ver der moeten initiatieven van de horeca en de winkeliers beter op elkaar aansluiten, zoals bij evenementen als de Sail." Ver der noemt Kraan als mogelijke projecten waarin geïnvesteerd kan worden, het SMS-alert voor veilig ondernemen. Door dit sy steem kunnen winkeliers elkaar snel waarschuwen voor moge lijke oplichters en winkeldieven in het winkelgebied. Maar ook verbetering van de geluidsin stallatie in de binnenstad of het analyseren van problemen. "Wij willen middenstanders motiveren mee te denken en te doen. De VOC wil ook de leegte invullen die is ontstaan na het opheffen van het Centrumma nagement." Als in februari het draagvlak bekend wördt, komt er een ledenvergadering en wordt een definitief bestuur ge vormd. Kraan tenslotte over de winkelleegstand in Vlissingen. "Dat valt eigenlijk nog wel mee. Er staan nu zo'n 40 winkelpan den leeg op een totaal van 300. Ons doel is niet het kernwin kelgebied vergroten, maar wel versterken!" Jolanda Kluijfhout in de nieuwe kap- en massagesalon. Grijpskerke Kapsalon en massagestudio 't Kniphoekje in Grijpskerke is half januari verhuisd naar ap partementengebouw Nimmer- dor in Bakkersland. Eigenaar Jolanda Kluijfhout: "Het is hier een stuk groter, ik kan nu beter uit de voeten. Er is meer wacht ruimte en de salon is toeganke lijk voor rolstoelen." De dames-, heren- en kinderkapsalon heeft twee kapplaatsën en een com fortabele wasunit. Jolanda heeft nu ook meer plaats voor ont spanningsmassage. "Indertijd heb ik een aantal cursussen voor massage gevolgd. Het is zuiver een ontspanningsmas sage, goed voor lichaam en geest." In de kapsalon wordt gewerkt met producten van Keune, Schwarzkopf en Wella, en voor thuisgebruik vooral verzorgende producten. "Ik volg regelmatig cursussen, het is een modevak dus aan veran deringen onderhevig." Behalve dat 't Kniphoekje verhuisde bestaat de kapsalon ook vijf tien jaar. In die periode nam het haarkleuren enorm toe. "Toen ik net begon werd er veel gepermanent maar dat is nu kleuren. Eerst veel warme tinten, nu is de trend meer naar naturel. Voor een goede, bij de persoon pas sende kleur, geef ik .graag advies, zodat de klant tevre den de deur uitgaat." Jolan da verzorgt bruidsarrange menten en ook kapsels voor feestelijke gelegenheden. Tot eind februari geeft zij, van wege het jubileum, vijf euro korting op permanenten en haarkleuren. In voorkomen de gevallen, ziekte of gevor derde leeftijd, komt Jolanda aan huis. Alleen op afspraak en woensdagavond geopend, 't Kniphoekje, kapsalon en massagestudio, Bakkersland 23, Grijpskerke, telefoon: 06-10878739. Walcheren Wilt u een (stille) liefde of iemand die u dierbaar is ver rassen? Stuur dan een e-mail met een korte toelichting en eventueel een foto aan De Faam. Uw berichtje wordt dan in de krant van 8 februari ge plaatst. Vergeet niet om uw naam en adres te vermel den... want wij hebben een aantal leuke prijzen en ca deaubonnen voor de .liefste en origineelste berichten. Valentijnsdag is een dag voor geliefden maar ook bij uitstek een dag om een familielid, vriend of vriendin, buurman of vrouw eens in het zonnetje te zetten. Natuurlijk kan uw be richt anoniem geplaatst worden. Dat kunt u er dan in uw tekst bij zetten. E-mail kunt u sturen naar: red. faam@whm.wegener.nl onder vermelding van Valentijnsactie. Een brief sturen kan ook: re dactie De Faam, Park Veldzigt 35, 4336 DR Middelburg. Vlissingen Voetreflexzonemassage, hand- reflexzonemassage en Japanse gelaatsmassage zijn verfijnde massages voor een optimale ge zondheid. Weinig mensen we ten wat voor een ontspannend en weldadig effect een voetmas sage kan hebben, niet alleen op de voeten zelf, maar op het hele gestel. Jaap Klein, begon een eigen massagepraktijk en is in Vlissingen en Middelburg ac tief: "Mijn behandelingen zijn er in eerste instantie op gericht een echt wellnessgevoel te ge ven, een heerlijke, ontspannen ervaring, die ook na de behan deling nog een hele poos merk baar blijft. Dat je even kunt genieten. Deze massage biedt een preventieve- en helende werking. Daartoe gebruik ik Jaap Klein in zijn massagepraktijk. FOTO:LEON JANSSENS veel ontspanningsgrepen, zo wel aan het begin en einde van de sessie als tijdens de behan deling. Voetrefiexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Reflexologie herstelt en/ of onderhoudt een vrije energie doorstroming, de basis van ge zondheid, in het hele lichaam. Dat geldt ook voor handreflex- zonemassage, waarbij 7000 zenuwuiteinden op de hand worden gestimuleerd die effect hebben op het hele lichaam." Een nieuwe behandeling is de unieke Japanse gelaatsmassage, een verfijnde, reinigende mas sage die de oppervlakkige- en diepere gezichtsweefsels en - spieren, drukpunten en meridi anen behandelt volgens Japanse medische traditie. Japanse ge laatmassage is aangenaam en gezond. Een wellnessbehande- ling cadeau geven kan via een cadeaubon. Praktijkadressen: Groen van Prinstererlaan 112 in Vlissingen en Fitnesscentrum Fit for All, (ZEP) Middelburg (met ledenkorting). Info: 0118- 582752 en 06-33165405. www.jaapklein.eu De VOC weet in februari of zij aan de slag kan. FOTO: INGRID BORGER

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2012 | | pagina 30