Mijn jeugd was verdrietig angstig Exclusief voor lezers van de PZC WILD WONDERS OF EUROPE Politieberichten Alles over wonen en het kopen of huren van woningen Woonnieuws "1 op de 30 kinderen wordt mishandeld,,.." Deel 2 van de dvd-serie Ijstijd Abonnees van de PZC vinden deze week een bon in de krant waarmee ze deel twee voor slechts 2,95 kunnen kopen. Ook kunnen zij een gratis bewaarbox* afhalen bij een van de deelnemende verkooppunten. Bent u geen abonnee? Bij aankoop van de PZC is de dvd ook verkrijgbaar voor maar 2,95 per deel. Voor meer informatie en deelnemende verkooppunten kijk op www.pzc.nl/dvd I jus' woensdag 25 januari 2012 De Faam pagina 20 Op de website van De faam, Fa- cebook en twitter staan de dage lijkse politieberichten. Blijf op de hoogte van de inbraken, aanrijdin gen en andere politieberichten www.de-faam.nl Altijd actueel: de-faam.nl www.deweekkrant.nl/wonen Jaarlijks worden er naar schatting 119.000 kinderen mishandeld. Kindermishande ling is vaak onzichtbaar, en wordt nog niet vaak genoeg gesignaleerd. En dat is een groot probleem, want veel slachtoffers krijgen dus ook geen hulp. Te weinig Nederlanders herkennen de signalen van kindermishande ling. En dat terwijl miljoenen Nederlanders deze signalen wel op zouden kunnen pikken. Redactie Middelburg Kindermishandeling kent vele vormen. Vaak zijn we geneigd om bij kindermishandeling di rect aan lichamelijke mishande ling te denken. Kindermishan deling omvat echter elke vorm van mishandeling die bedrei gend of gewelddadig is voor een kind. Een kind dat niet de zorg krijgt die het nodig heeft wordt fysiek verwaarloosd. Wat het meeste voorkomt is emotionele mishandeling of verwaarlozing, bijvoorbeeld als een kind syste matisch wordt uitgescholden, wordt geïntimideerd of hele maal geen aandacht, warmte of liefde krijgt. Niet gewenst Hoewel ieder kind het recht heeft om op te groeien in een veilige omgeving, is dit helaas niet voor iedereen vanzelfspre kend vertelt Manon Zwetsloot (24). Zij werd in haar jeugd zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld door haar moeder. Het ergste vond ze het gevoel dat ze niet gewenst was. "Mijn moeder was vanwege rugpro blemen altijd thuis. Ze was erg gevoelig en prikkelbaar. Slaan was voor haar een manier om haar stress en spanningen kwijt te raken. Haar frustratie werd op mij en mijn twee jongere zus jes af gereageerd. Dat deed ze met vlakke hand, zodat er geen blauwe plekken kwamen. Mijn vader bemoeide zich nauwelijks met onze opvoeding, hij was al tijd aan het werk. Voor de bui tenwereld leken we een gelukkig gezin. Ook op het emotionele vlak schoot mijn moeder zwaar te kort. Er was totaal geen inte resse. Nooit heeft ze gevraagd hoe het op school ging, gepraat en geknuffeld werd er niet. Ik heb altijd het idee gehad dat ik er niet mocht zijn, ik leefde steeds in angst. Waarom is ze ooit aan kinderen begonnen?", aldus Manon. De feiten Naar schatting zijn er 119.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Gemiddeld is in iedere schoolklas van 30 kinde ren tenminste één kind slachtof fer van kindermishandeling. De meeste slachtoffers van kindermishandeling zijn tussen de 4 en 11 jaar. In 2040 hebben de Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 62.000 telefoontjes ontvangen* In 18.076 gevallen was een on derzoek door het AMK nodig. Wat kunt u zelf doen? Een geval van kindermis handeling lost u niet zomaar op. Besef u dat kindermis handeling vaak het gevolg is van onmacht. Knoop een gesprek aan met de ouders of het kind zelf. Praat met iemand uit uw eigen omge ving over uw vermoeden. En biedt het kind een luisterend oor. MeldpuntKindermis- handeling: 0900-1231230. op=op ongKlen. De oorsprong en DVD 2

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2012 | | pagina 20