Kunstroute Zouteiande - Meliskerke 18, 19 en 20 augustus 2011 Fietsroutes Meliskerke Zouteiande do. 14.00 - 20.00 uur vr. 10.00 - 17.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur Wobby Langeiaar Maurits ScboenmaKer Tel. 0118-562999 aKusse@zeeiandnet.nl Tel- 0218-609097 ujobbyi@gmali.com ujobby|.biogspot.com Tel. 0115-695597 eimau@zeeiandnet.nl Volg de Kunstroute verder naar MeiisKerKe schilderijen, autodidact aquarel Zouteiande ,^AS_SESWJ Kiel beelden en schilderijen Peuterspeelzaal Oranjeplein 21. Zouteiande De Wegwijzer Willibrorduspiein, Zouteiande Zwinstraat 33, Zouteiande DE SPRJNK Ema Kool-den Hollander Arienne Moienaai LEENESLAND SL0ESTRAAT Tel. 0118-966521 ernajaap@zeeiandnet.ni beeidhouujen. boetseren en KeramleK Tel- 0128-626937 iydia.vs@Kpnpianet.nl Tel- 0118-562339 06-30260197 amoienaar@ zeeiandnet.nl duinweg fotografieën handgemaaKte boefjes ^^è/OOSTSTR ORANJE- ToeristenKerK zouteiande Sint Catharina Bosuieg 50, Zouteiande schilderijen Scheidestraat 16. Zouteiande Sportpirt D'n Hoogt* Hill Sloestraat 21 Zouteiande hlderilrind Coml "RJemens Miriam van giuüs Jacqueline de Visser NgOROERVf Tel. 0118-912367 Kunst jacomien@hetnet.ni Tel. 0118-636927 mirvs@xs9a1l.ni Tel. 06-21835068 jacqueiinedevisser@ hotmail.com sieraden van oude zilveren amuletten en sieraden met zeezujerfvull Strsndvikken Zuid KeramleK en jutKunst ToeristenKerK Zouteiande D'nt Catharina Bosweg 50, Zouteiande Scheidestraat 16, Zouteiande www.kunstroutezoutelande.nl Bosweg 15. Zouteiande Ema Bostelaar Marion gchotman Idade jong-van 'tHaar jople Uevense tussen Zouteiande en MeiisKerKe (ongeveer 2,5 Kml Tel. 0118-562393 ernaentom@zeeiandnet.nl albast, beigische hardsteen en marmer marionschotman@zeeiandnet.nl www.marionschotman.nl Tel. 0118-936859 Tel. 0118-561891 jopieiie@ zeeiandnet.nl olieverf en acryipp doeK landschappen In acrylverf KeramleK ToeristenKerK Zouteiande £int Catharina Bosweg 50, Zouteiande De Molen Molenweg, Zouteiande Duinweg 57, Zouteiande Bosweg 15 Zouteiande £uze van den Ouden Cora van der Peüi-M'nnaard Jacqueline Geluk Hans £chlffers Tel. 0118-963572 http://peopie. zeeiandnet.nl/susanna/ beelden Tel- 06-30299322 i nfo@giassbead-art.com unieKe handgemaaKte glasKraien en sieraden (LampworWng) Tel. 0118-592060 jacqgeiuK@ zeeiandnet.nl Tel. 0913-973916 fuwpoortseweg PenteKenlngen, aquarellen, schilderijen handgevormd KeramleK (dijksewei ToeristenKerK Zouteiande gint Catharina Bosweg 50, Zouteiande (Tüdens de Kunstroute demo Kralen ontwerpen in de viam) Duinweg 59, Zouteiande Zomeriust Duinweg 99, Zouteiande De Schelp Molenweg, Zouteiande (dendolfer Annie Heldanus Corrie Meüers corriemeijers@gmaii.com Jacqueline van Wesei^ Tel. 0113- 552571 schilderijen van acryl i en mandala's van pasteiKrijt "Renée gchlffers Tel. 0981-920097 06-57119529 info@deboogcoacfiing.nl wwuj.deboogcoaching.nl schilder moderne Kunst beelden schilderijen ToeristenKerK Zouteiande Sint Catharina Bosweg 50, Zouteiande Expositie in de Paardenstal in 't pauwtje Duinweg 59, Zouteiande De Schelp Molenweg, Zouteiande Zomenust Duinweg 99. Zouteiande Peter van Heulen christiaen j de chattëllön Nanda van der Vliet Marjet Hendrlx zoumiHoi. Tel. +31 692770653 fotograaf@ heuien.nl www.heuien.nl fotografie Tel. 072-5626959 (AlKmaar) wbvdKo|K@zonnet.ni www.dichteropgias.nl Tel. 06-51550392 info@nandarta.nl www.nandarta.nl Tel- 0113-229155 spin@zeeiandnet.ni www.ateiierhendrix.nl grafischegedlchten beelden van brons en terracotta beelden Deuriostraat 9 Zouteiande (atelier naast huis) Camping "Resort De Meerpaal WerendijKseweg 19, Zouteiande Camping "Resort De Meerpaal WerendijKseweg 19, Zouteiande Camping "Resort De Meerpaal WerendijKseweg 19, Zouteiande Wille de Visser Ina van der Meuten Leny Minderhoud Hanna Boiler Tel. 0118-561738 cvdmeuien@zeeiandnet.nl Tel. 0118-561879 ienyminderhoud@ zeeiandnet.nl Tel. 0113-567567 bopia@zeeiandnet.ni foto's uut de buurte en tuus schilderljen/aquarei KeramleK aquarel PauwhoeKstraat 35 MeiisKerKe OMGANG NAAST SPEELTUIN) "Rapenburgweg 9. MeiisKerKe Kleuterschool Burg. Adeiaarstr. MeiisKerKseweg 9 MeiisKerKe HenK Hartfioom Carinvan"Rje| Wily LeUnse Ditavan denBerg- Vermoen d.v.d.berg82@Kpnpianet.n| Tel. 06-12699380 henKh99@zeeiandnet.nl www.mijnwebwinKei.nl/ winKei/ ateiierhenKharthoorn olieverfschilderijen Tel. 06-92537099 zeeuwsziiver@ zeeiandnet.nl www.zeeuwszilverenzo.nl Tel. 020-9031961 06-22137391 www. Keramistengids.nl beelden, abstracte schilderijen, gedichten zilveren sieraden KeramleK MeiisKerKseweg 9, MeiisKerKe Rapenburgweg 9, MeiisKerKe PauwhoeKstraat 35 MeiisKerKe Kleuterschool Burg. Adelaarstraat NeiieKe WesterbeKe Jozlen Vercouteren Annette JeuKens Tel. 0113 503206 neneKewesterbeKe@ soicon.nl Tel. 0118-5O1976 jozienv@zeeiandnet.nl Tel. 06-18891398 www.annettejeuKens. blogspot.com peterdeKam@ zeeiandnet.nl beelden bonsai olieverfschilderijen textielKunst "Rapenburgweg 9, MeiisKerKe PauwhoeKstraat 35 MeiisKerKe Kleuterschool Burg. Adelaarstraat MeiisKerKseweg 9 MeiisKerKe "RJa "RJemens ToosVos Tel- 0118-562903 riariemens@te|fort.nl Tel. 0113-622727 toosvos@zeeiandnet.nl www.toosvos.nl Tel. 0118-566159 meiis@hetnet.nl v/h Zijdemuseum Tel. 0218-593305 info@wor|dofsi|K.nl www.woridofsilK.nl unJew antteKe ajden Japanse Kimono's en daarop geïnspireerde moderne Kunst zeeuwse sieraden acryl schilderijen beelden van brons Bergstraat 1, MeiisKerKe PauwhoeKstraat 65, MeiisKerKe "Rapenburgweg 9. MeiisKerKe Dorpsstraat 3, MeiisKerKe Quittgroep 'De Vlijtige Liesjes1 NeiieKe Maliaars Eliy vanltee Meliskerke Meer Informatie over de Kunstroute: Tel. 06-99809065 eiiy@vanmien.nl Tel. 0118 633175 interne|@on|ine.nl info@deviijtige|iesjes.nl www.deviijtigeiiesjes.nl zie uxuuj.Kungtroiitezouteiande.nl dichten presentatie nieuwe dichtbundel Rapenburgweg beschilderen van schelpen Deze flXder Is varKrfigbaar bO de vestigingen van de VW Watcbemi/Noord-Baveiand, de Toerist ghop in Middelburg en op de locaties. De BoeKenmoien Molenweg, MeiisKerKe "Rapenburgweg 9 .MeiisKerKe oenva' PauwhoeKstraat 65, MeiisKerKe Warieterksevreg MefiskcrVseweg Wlm Antiieunlsse Henrlétte Warring D« route Kan op leder adres gestart worden-, er Is geen vastgestelde volgorde. De locaties zön herteen- baar aan een viag en een sandwlchbord met het logo van de Kunstroute. Jos BroeKe presenteert het weer op donderdag 18 augustus bü De Boekenmolen in MeiisKerKe en op vrüdag 19 augustus bij het nieuwe trappentheater in Zouteiande. Tel. 06-38999731 info@boeKbinder- heenviiet.nl www.boeKbinder- heenviiet.ni boeKblnder houtbewerWng en sculptuur Fa.Rptte Torenstraat 35 MeiisKerKe Op het Kaartje linKs treft u meerdere fietsroutes tussen de deelnemende dorpen Zouteiande en MeiisKerKe. De BoeKenmoien Molenweg, MeiisKerKe

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2011 | | pagina 23