Walcheren Het verhaal achter de schelp van Sint Jacob Sport- en ontspanningsmassage Koudekerke Uit het Zakenhart van Subway ook in Middelburg Slowdaten voor 45-plus De schelptegel aan de nieuwe Sint Jacobsstraat en Santiago de Compostella. De ondernemers in de Sint Jacobsstraat hebben er zin in. UWV presenteert basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Altijd actueel: de-faam.nl woensdag 15 december 2010 De Faam pagina z Mirjam Verschuur en Casper Kamp in Subway eat fresh. Vandaag (woensdag) opent Sub way op Plein 1940 de derde ves tiging na Vlissingen, Spuistraat, en Goes, Singelstraat. Eigenaren Casper Kamp. en Mirjam Ver schuur: "Het is binnen veertien maanden de derde Subway die wij openen. Subway is wereld wijd de grootste franchiseketen die er is. Basis van Subway zijn de ^sandwiches oftewel flink royaal belegde broodjes met groente en saus, die bij ons 'subs' genoemd worden. Veel variaties volgens een vast concept. Waar je ook komt, acht broodjes zijn in ieder land hetzelfde. Subway biedt een ruime keuze en het is mogelijk om een eigen broodje samen te stellen. Dagelijks wordt vers afgebakken, alles is vers en gezond. Al het vlees is geroos terd en we zijn niet zuinig met groente." Subway heeft gegrilde kip in diverse smaken, ham, kal koen, roasted beef, salami, pepe roni, steak en meatballs. Meat ball marinara zijn rundvlees gehaktballetjes in marinara saus, of voor vegetariërs veggie delite, vegetarische sandwich met groenten naar keuze en veggie patty, vegetarische groenteburger. Behalve vlees is er een niet te versmaden to nijn, verse tonijnsalade bereid met light mayonaise. Voor kinderen zijn er de speciale kids' pak met lekkere gezon de broodjes, (kleine subs), americain cookie, kidsdrink en Kids Toy. Bij Subway, ook voor catering, kan men van te voren bestellen, meenemen of even gezellig binnen zit ten. De inrichting is volgens basis concept Subway in de kleuren groen en geel: een fraaie rode bank maakt de warme sfeer compleet. Ope ningstijden: van 9.00-22.00 uur; vrijdag tot 24.00 uur en zaterdag tot 02.00 uur. Sub way Eat Fresh, Plein 1940 3, Middelburg; telefoon 0118- 200006 www.usafood.eu OverDate houdt bijeenkomsten in Zeeland voor singles uit heel Nederland. Slowdaten voor 45- plussers, een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Ineke Schot en Atyna Janse, twee ervaringsdeskundigen van 45+, hebben geconstateerd dat er weinig tot niets te doen is voor 45+ om andere singles te ont moeten en begonnen OverDate. Ineke Schot: "Slowdaten bete kent dat je zeven minuten met elkaar spreekt in tegenstelling tot speeddate, dat is maar drie minuten. Even tijd om rustig aan elkaar te wennen want het moet wel een gezellige middag worden. Er is geen vaste lokatie, we willen dit op diverse plaatsen zoals Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee doen. Dat ligt aan de animo. Wij signaleerden die behoefte bij 45+ en andere leeftijden. Met onze opzet ont moet je mensen persoonlijk en niet één maar meerdere singles." Het sociale contacten circuit van café, sportvereniging, thea terbezoek is bekend bij Aty na en Ineke. "Die lenen zich daar toch minder voor", zegt Atyna, "Eigen ervaring heeft geleerd dat als je in een café zit, dan zit je daar. Er gebeurt niks. Als je met allemaal sin gles bent is het voor iedereen hetzelfde. Ben je alleen dan is het in Zeeland best ingewik keld om een nieuwe partner te ontmoeten. We beginnen met minimaal tien vrouwen en tien mannen. Doel is een relatie tussen twee mensen of een leuke vriendschap. Dé gelegenheid om een geschik te partner te ontmoeten." De planning voor de eerste bijeenkomst 45+ is het week end van 5/6 "februari 2011; bij voldoende belangstelling, eerder. "Het is bovendien be taalbaar en laagdrempelig", aldus Ineke. De Vlissingse Sint Jacobs straat is weer geheel en goed bereikbaar voor het publiek. Als laatste werd afgelopen vrijdag de Sint Jacobsschelp aangebracht in de nieuwe bestrating, bij de ingang aan de Lepelstraat. ToonPoppe Vlissingen De Sint Jacobsschelp is zwaar beladen met positieve symbo liek. De Sint Jacobschelp is van oudsher een symbool van vruchtbaarheid. De bedoeling is dat de schelptegel aan het begin van de straat deze vruchtbaar heid aan de nieuwe Sint Jacobs straat zal geven. De straat wordt de komende maanden nog ver der opgeknapt: nieuwe verlich ting wordt opgehangen en de gevels worden opgeknapt. De ondernemers in de Sint Ja cobsstraat hebben er zin in. Steeds opnieuw komen er weer leuke en nieuwe winkeltjes, met name speciaalzaken, bij in het straatje. Betekenis Alle schelpen zijn van oudsher symbool voor vruchtbaarheid, geboorte en groei. De St. Ja kobsschelp komt aan zijn naam door de apostel Jakobus. Vol gens een Middeleeuwse legende werkte Sint Jakobus (San Tiago in het Spaans) als missionaris De schelptegel aan het begin van de Sint Jacobsstraat moet vruchtbaarheid geven. FOTO TOON POF V. in Noordwest Spanje en is zijn lichaam daar na zijn dood be graven. De Middeleeuwse bede vaartgangers die naar Santiago de Compostella gingen om het graf van St Jakob te bezoeken, namen op de terugweg een St. Jakobsschelp als bewijs dat ze hun pelgrimstocht hadden vol bracht. De schelp op de hoed van de pelgrim staat ook sym bool voor de onzichtbare parel van ervaring, verwerkt verdriet en nieuwe betekenis. Pelgrimstocht Veel pelgrims maakten de tocht op een belangrijk punt in hun le ven of om een pijnlijke ervaring te verwerken. De reis betekende voor hen een keerpunt in het le ven; het leven kreeg een nieuw doel en een nieuwe betekenis. Nog steeds maken duizenden mensen de pelgrimtocht ns Santiago de Compostella dragen vaak nog steeds de J cobsschelp als symbool op hi kleding. Ieder jaar zijn er v weer een aantal Walchenaren helemaal vanaf Breskens, mt soms ook pas vanuit Zuid Frar rijk, naar Santiago de Corup< tella lopen. De Jakobusroute UNESCO werelderfgoed. 1 hoofdroute loopt van de Frai Pyreneeën (Saint-Jean-Pied-c Port) ondermeer door Burgos León en is ongeveer 700 kilon ter lang. nHH Regio Het UWV heeft vorige weekeen basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie gepresenteerd. Hoe sneller en minder voorspelbaar de economie en arbeidsmarkt veranderen, hoe belangrij ker het is om snel en actueel geïnformeerd te worden over ontwikkelingen op de (regi onale) arbeidsmarkt. Regio nale arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de ontwik keling van een goed regi onaal arbeidsmarktbeleid. Het UWV (Uitvoeringsinstituut- Werknemersverzekeringen) pu bliceert elke maand op www. werk.nl een basisset waarin de actuele stand van vraag en aanbod op de regionalè'arbeids- markt bekend wordt gemaakt. Het aantal niet werkende werk zoekenden in Zeeland is eind ok tober ten opzichte van de maand september toegenomen met 0,3 procent. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werklozen in Zeeland met bijna acht pro cent gedaald. In Kapelle, Vlis singen en Middelburg viel de daling van zeven procent nog enigszins mee. In de regio Zee land concentreert de werkloos heid zich vooral op ouderen, laag opgeleiden en werklozen die lan ger dan zes maanden staan gere gistreerd. Eind oktober dit jaar stonden 1327 vacatures open bij UWV Werkbedrijf. Het gaat vooral om personeel in de ver zorgende en dienstverlenende beroepen en de technische- en industrieberoepen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV Werkbe drijf laat een belangrijk deel van het aanbod op de regionale arbeidsmarkt zien. De groep ouderen (vijfenveertigplus) vormt de grootste groep in het bestand. Vergeleken met de groep jongeren is de dyna miek van in- en uitstroom bij ouderen laag. Dat betekent dat ouderen minder snel werkloos worden, maar als ze het zijn, komen ze gemiddeld ook minder gemakkelijk weer aan het werk. Dit komt voor een deel doordat ouderen vooral op basis van tijdelijke contracten werken. www.overdate.nl Sport- en Ontspanningsmas sage Fred Hendrikse zit sinds augustus inpandig bij Gezond heidscentrum Koudekerke aan de Duinstraat 16d en maakt deel uit van Fysiotherapieprak- tijk Koudekerke. «Hendrikse volgde zijn opleiding bij Para- medico in Goes, aangesloten bij het Nederlands Genootschap Voor Sportmassage (NGS) en heeft daarmee het officieel er kende Nederlands diploma. "Ik behandel zowel sporters als niet- sporters", geeft Fred aan, "Met sportmassage ga je met behulp van massagetechnieken de afval stoffen in de spieren wegmasse ren. Afvalstoffen komen vrij bij intensieve trainingen. Massage is de manier om makkelijk te kunnen herstellen en te kunnen presteren. Spierpijn ontstaat Fred Hendrikse in de praktijkruimte vaak door een opeenhoping van afvalstoffen. Desgevraagd geef ik ook adviezen aan de sporter omtrent voeding en training, qua intensiteit en belastbaarheid. Het verhelpen van oude spierblessu res, scheurtjes in de hamstring, middels tapen, of bandageren, en stimulerende massage om gelijk weer te kunnen sporten." Bij ontspanningsmassage is massage minder intensief, wordt de bloedsomloop ge muleerd. Hendrikse werkt i drukpunten met name rond schoudergordel en de nekg del. Rugmassage duurt een 1 uur en een complete masss van hoofd tot voeten, neemt uur in beslag. De doorbloed wordt verbeterd en de opna van voedingsstoffen in de sj ren bevorderd. "Voor zo sport- als ontspanningsmass werk ik met warmtepakkir vult Fred aan. Sport- en C spanningsmassage Fred H drikse is makkelijk te bereil Behandeling op afspraak. Sport- en Ontspanningsc trum Fred Hendrikse, Di straat 16d, Koudekerke telefc 0622384537 Ineke Schot (links) en Atyna Janse van OverDate

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2010 | | pagina 24