eek Krant Witsel (j Oud Nieuw fi 14,95 GroenR OPEN DAG Seminar over Aghanistan www.huislijn.nl DEZE WEEK IN UW WEEKKRANT I rdé Mm S0S Deze week PAGINA 2 LERAAR ZONDER DIPLOMA PAGINA 5 DE PLANCIUS GEDOOPT PAGINA 18 WEG MET HET ZWERFVUIL juweliers D.V. 25novembera.s. zijn wij i.v.rn. Dankdag GESLOTEN!! WMMB m Zeeuwse kansen aan bod tijdens debat Oftewel.... lie Taart voor Elna van der Heijden (13) De Faam Stelling van de week f Sint denkt aan... WOENSDAG 18 NOVEMBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 47 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia De Faam ,^'vJSE BIBUOty^ BEW. EX. DELBVJ\ MIDDELBURG - Op dezelf de dag (donderdag 19 no vember) dat de Defensie commissie van de Tweede Kamer de Nederlandse bij drage aan de ISAF missie in Afghanistan evalueert, is er van 14.00 tot 17.20 uur op de Roosevelt Academy in Mid delburg een seminar over de toekomst van dit door ge weld geteisterde land. Hier buigen Afghaanse, Nëder- landse, en internationale ex perts zich over hoe het nu verder moet met het land. Zie onze advertentie in deze krant! Kansen in Zeeland DOOR MARCEL VAN DER VOORT MIDDELBURG - Bij het Cen trum voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK), aan de Balans 17 in Middelburg is woensdag 25 november vanaf 14.00 uur het slotdebat van het project 'Kansen in Zeeland.' Het gezamenlijke architectuur programma 2009 van Stichting Het Zeeuwse Gezicht, de Bond van Nederlandse Architecten, kring Zeeland (BNA) en CBK Zeeland staat in het teken van 'Verblijf in zeeLAND'. De uit komsten van een viertal debat ten, een ontwerpopdracht en SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE zaterdag 21 NOVEMBER VMB0 - MBO - HBO Master - Cursussen ONDERDEEL VAN DE STC-GROUP 010 - 44 86 444 WWW.StC-r.lll juweliers Gourmetset met steengrill UVSJtrlAÏA1 Pablo Picassoplein 73, 4382 KB m s f Jl h ItóJE, ft - *11 tentoonstelling-zijn samengevat in een kansenkaart. Voor de ontwerpopdracht hebben acht Zeeuwse gemeenten een pro gramma van eisen gemaakt. Deze gaan over de veranderin gen die te verwachten zijn in de betreffende gemeenten op het gebied van woon- en verblijf- wensen in de komende twee decennia. Met deze program ma's zijn acht verschillende teams aan de slag gegaan. In die teams zitten landschapsarchi tecten, beeldende kunstenaars en vormgevers. Delen van de gemeentelijke programma's zijn bewerkt en tijdens de ten toonstelling 'Kansen in Zee land' aan een breed publiek ge presenteerd. Het slotdebat is gewijd aan de resultaten van dit ont-1 werpexperi- ment. De teams gaan hun werk pre senteren en laten het ook provinciebreed op de kansen- kaart vastleggen. Gedeputeerde Harry van Waveren zal de resul taten van een eerste reactie gaan voorzien. Er wordt een publicatie van 'Kansen in Zeeland' uitgereikt en er verschijnt eveneens een digitale versie. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven voor de bijeen komst kan tot maandag 23 no vember bij CBK Zeeland, via telefoonnummer: 0118- 611443, via email: info@ cbkzeeland.nl. RESERVEER v 0118-410502 M0118 -638456 rayrfiondo I Kijk voor ol onze feestmaand activiteiten op: www.amadore.ni ZOUTELANDE - Elna van der Heijden uit Zoutelande is door haar opa en oma aan gemeld als de jarige van de week. Elna wordt op 19 no vember 13 jaar. Elna is een sportieve meid, ze fietst ie dere dag naar Middelburg, traint tweemaal in de week voor de voetbal en speelt op zaterdag nog wedstrijden. Verder is ze dol op paarden. Elna mag een heerlijke taart ophalen bij Bakkerij Steketee in Oost-Souburg. Wel graag eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige aan melden, stuur dan een foto en korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met vermelding van verjaar dag, naam en woonplaats. Elke week is op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden. De stelling van deze week hoort bij het artikel op pagina 23: Dat is handig, zo'n OV-chip- kaart! Stemmen? Ga dan naar www.de-faam.nl. Resultaten van de stelling van vorige week: 'Natuurlijk moeten we plas tic afval apart houden' Ja Nee 71% 29% 'n leuk servies van ZiZO... de hipste kadowinkel van Middelburg Geere Passage 8 I Middelburg Hout. Met dak van dakleer of stro. Per stuk i van 22^3 voor Grenzeloos Gastvrij aan de Zuid Zeeuwse Kust GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1