Zeeuwse Boekenprijs voor Rik Launspach ■nsH ^vTerlwdeMj KERSTBUFFETTEN GroenRiJF Open dag Rechtspraak DEZE WEEK IN UW WEEKKRANT r m www.huislijn.nl Het mooiste kado voor je liefste schat! 99 3j ho-2^ Deze week PAGINA 5: HERDENKING BEVRIJDING PAGINA 7: WIJNROUTE VLISSINGEN PAGINA 19: KERSTREIS MET DE FAAM Bezoek onze site voor alle info vierlindengoes.nl 0113 211865 ROSSEL Wat zijn de symptomen van de Mexicaanse griep? Taart voor papa Bert Jan van Goudswaard De Faam stelling van de week itfion WOENSDAG 4 NOVEMBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 45 WGGGN'GR Huis-aan-huisMedia De MIDDELBURG - De Recht bank Middelburg aan de Kousteensedijk doet 7 no vember mee aan de landelij ke open dag van de Recht spraak. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er activiteiten. Zo kunnen de kinderen op de foto in toga of een boevenfo- to laten maken met vingeraf drukken. Ook zijn er nage speelde zittingen, een infor matiemarkt, foto-expositie en een living-statue. Ook is (ie arrestantenbus van de Mobiele Eenheid te bekijken. Angst voor griep DOOR ELLEN DE VRIEND MIDDELBURG - De Mexi caanse griep brak eind april voor het eerst uit in Mexico. Inmiddels is er sprake van een pandemie. Het RIVM houdt er rekening mee dat minimaal de helft van de Ne derlanders het Nieuwe Influ enza A (H1N1) zal doorma ken. Door alle berichten in de media, over mensen die snel MIDDELBURG - Rik Launspach heeft met zijn boek 1953 de Zeeuwse Boekenprijs 2009 ge wonnen. In de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg werd de wêêêêêbêêêL TAN DPROTH ETICUS VOOR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 01 18-414533 WWW.ROSSEL-KUNSTGEBITTEN.NL HOBEINSTRAAT 52. VLISSINGEN aan de griep overlijden, dreigt paniek uit te breken. Wat zijn de symptomen? Deze lijken veel op de ziektever schijnselen van de gewone griep. Bij de Mexicaanse griep heeft 94 procent van de patiënten koorts en dan minimaal 38 graden. 92 procent moet hoesten, 62 pro cent klaagt over een zere keel en een kwart van de patiënten heeft last van diarree en braken. Verder zien we bij de Mexicaanse griep ook klachten als moeheid, hoofd pijn, koude rillingen, spierpijn, keelpijn, een loopneus en een al gehele malaise (een grieperig ge voel). Net zoals bij gewone griep, zijn de Mexicaanse griep sympto men tussen de twee en zeven da gen weer verdwenen. Het hoes ten kan eerder beginnen en veel langer aanhouden. Het gevaar voor overlijden aan de Mexicaan se griep ontstaat wanneer er complicaties optreden. Ook heeft een aantal mensen een hoger ri sico om de Mexicaanse griep op te lopen, vooral jongeren moeten goed opletten. De gevolgen van de Mexicaanse griep zijn nog niet ernstiger dan de gewone griep, want daaraan overlijden in Ne derland ongeveer duizend men sen per jaar. prijs vrijdag uitgereikt. Zijn boek is de basis voor de film De Storm. De Jan Bruijnsprijs is gewonnen door Paul de Schipper met zijn boek De slag om de Oosterschelde. MIDDELBURG - Frank Koen en Marit van Gouds waard hebben hun papa Bert Jan uit Middelburg op gegeven als Jarige van de week. Bert Jan wordt van daag (4 november) 40 jaar. "Wij hebben een superleu ke papa die altijd leuke din gen met ons doet. Verder is hij onze trouwste fan bij het voetballen en muziek ma ken", vertellen zijn kinde ren. Bert Jan mag een heer lijke taart ophalen bij Bak kerij Steketee in Oost-Sou burg. Wel graag eerst be stellen. Wilt u ook een jarige opge ven, stuur dan een foto en korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met vermelding van ver jaardag, naam en woon plaats. Elke week is op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden, deze week is dat: bent u bang voor de Mexicaanse griep? Resultaten van de stelling van vorige week: Vindt u het terecht dat gastouders gediplomeerd moeten zijn? Ja Nee 62% 38% VROUWENPOLDER - De landelijke Natuurwerkdag komt er weer aan en wel op zater dag 7 november. Voor alweer de negende keer kan iedereen een dagje werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. In heei Nederland doen meer dan 10.000 mensen mee. In Zeeland zijn er maar liefst zeventien locaties waar gewerkt kan worden. Lees verder op pagina 15. Vorig jaar deden er in Zeeland 841 vrijwilli gers mee. (Foto: P.R.) Iedere Zon. van 15 november tot en met 29 november en Zat. 5 december Vrij. 25 december en Zat. 26 december in bel 410502 ZEEUWSE HOTELS S. RESTAURANTS Grenzeloos Gastvrij aan de Zuid Zeeuwse Kust GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl Cyclaam 'Silverado White' Potmaat 12 cm. Perstuk Nu van 2#9 voor m POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1