eek Krant Groen? www.TELEMASTERS.nl Boekenmarkt Blauwe Hof 'dé Afrikaanse hapjes in Hof van Buren www.huisliin.nl Deze week PAGINA 2 GASTOUDER OP CURSUS PAGINA 7 MET DE FAAM NAAR DE FAIR PAGINA 20 ZAKELIJK NIEUWS VAN WALCHEREN Demi Baars wordt maandag 7 jaar! De Faam stelling van de week PUT ON YOUR DANCING SHOES Buffet Dansant Liberaal Café WD in De Mug in Middelburg Geschenk bij Week van het Zeeuwse Boek Met een gids op zoek naar paddenstoelen 'ZJHO- 7 WOENSDAG 28 OKTOBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 44 De Fa ^bew. WGGGNGR Huis-aan-huisMedia VLISSINGEN - Prima balleri na Demi Baars uit Vlissingen wordt maandag 2 november 7 jaar. Haar ouders John en Bianca én haai' broertje Nick vinden dat Demi wel een taart verdiend heeft! Ze doet goed haar best op school en regelmatig geeft ze thuis een wervelende dansshow. Wij wensen Demi en haai' fami lie een fijne verjaardag! Demi mag bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oost- kapelle een heerlijke verjaar dagstaart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Een jarige aanmelden? Wilt u ook een jarige aan melden, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl, graag met vermelding van verjaardag, naam en woon plaats. Elke week is er op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden. Deze week is de stelling: Het is terecht dat gastouders gediplomeerd moeten zijn. Stemmen? Ga dan naar www.de-faam.nl. Resultaten van de stelling van vorige week: Vindt u dat we in Zeeland de bevrijding moeten blijven vieren? - Ja Nee 85% 15% MIDDELBURG De maand oktober staat in Hof van Bu ren aan de Oranjelaan in het teken van Afrika. Zater dag 31 oktober houden en thousiaste buurtbewoners een Afrikaanse hapjesmid- dag van 13-00 tot 17.00 uur in Grand Café Willem. Er zijn activiteiten zoals Afrikaanse muziek, zang en dans maar ook schminken voor de kleintjes. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 Halloween is voor alle leeftijden! Bas, Meike en Josy zijn er helemaal klaar voor. (Foto Wieny de Brabander) Ir Grenzeloos Gastvrij aan de Zuid Zeeuwse Kust ÏI -' Vanaf 7 nov. 2009 iedere 1e zaterdag van de maand: in Hotel Arneville Reserveren of meer info: www.hotelameville.nl of bel: 0118 638 456 KOUDEKERKE - In het Blau we Hof aan de Breeweg 11 in Koudekerke is op zaterdag 31 oktober en zondag 1 no vember een overdekte boe kenmarkt. Een diversiteit aan boeken wordt te koop aangeboden door particulie ren. Er zijn boeken over Zee land, atlassen, bijzondere kinderboeken, boeken over kunst, maritieme zaken, an tiek, verzamelaars-items en romans. De óp.eningstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. MIDDELBURG - De Middel burgse afdeling van de WD houdt morgen (29 oktober) van af 17.00 uur een liberaal café in Braai en Tapperij De Mug. Aan de Vlasmarkt 54-56 houden wethouder Frank Streng en fractievoorzitter Chris Simons een inleiding over wat de WD in de afgelopen periode (mede) tot stand heeft gebracht. Ook wordt ingegaan op wat de WD in Middelburg belangrijk vindt in de komende zittingsperiode en wordt het verkiezingspro gramma gepresenteerd. WALCHEREN - Voor de vijftien de keer houden de gezamenlij ke Zeeuwse Boekverkopers de Week van het Zeeuwse Boek. Dit jaar is de week van 28 okto ber tot en met 7 november, le dereen die in deze periode voor tenminste 15 euro aan algeme ne boeken koopt, krijgt het boek 'Sporen van een oorlog' van Marga Haas en Aarnoud van der Deijl cadeau. ïn dit boek worden 15 Zeeuwse plaatsen beschreven met .een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. OOSTKAPELLE - Met een gids in de Manteling in Oostkapelle. paddenstoelen zoeken kan op Deelname kost 5 euro. Aanmel- donderdagmiddag 29 oktober den (verplicht) via 0118-582620. 8 \u li C3 MMMMÉÈBBI GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl Duistere feestjes door tara de vriend Amerikaans feestje raakt steeds meer ingeburgerd VLISSINGEN- Halloween is in opmars, net als andere Amerikaanse rituelen en feesten. Veel Nederlanders doen aan Valentijnsdag, houden een baby shower of een bachelorparty. Zater dag 31 oktober is Walche ren weer in de ban van spo ken, heksen en ^mpiers. In café The Wicked in Vlissin gen is het vanaf 21.00 uur grie zelen geblazen met heksen- drankjes, duistere hapjes en een spookachtige dresscode. Bij Speelcircus Bambini in Vlissin gen kan tot en met 1 november gegriezeld worden tijdens een spooky speurtocht, schminken en een mummie disco. Zwart- baai'd spookt tot en met 1 no vember rond in het Arsenaal in Vlissingen waar behalve schminken en een speurtocht ook lampionnen maken van pompoenen op de agenda staan. Bij Stichting 't Meander- tje in Middelburg is Halloween een traditie. Zaterdag kunnen kinderen vanaf 18.30 uur een pompoen uithollen en vanaf 19.30 uur gaat de trick or treat tour van start en bellen de kin deren aan voor een snoepje (treat). Krijgen ze niets, dan kunnen ze kattenkwaad (tricks) uithalen. Bij Mini Mundi in Middelburg kunnen, tot en met 1 november, griezelige pom poenen gemaakt worden. Ook is er een griezelfeest met spelle tjes en schminken. Pompoenen staan zaterdag ook centraal bij Terra Maris in Oostkapelle. Kin deren kunnen er maskers van maken.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1