eek Krant 0," GroenRiJK-# De vlag kan uit bij zorgcentra SVRZ Beter busvervoer Maritieme kunstmarkt Ter Reede Din9 Dong ROSSEL TfKCh BEW. 1 PAGINA 12: VRIJKAARTEN GOLDEN EARRING PAGINA 30: NIEUW DIERENASIEL PAGINA 49: LEEF LEVEN SPECIAL Deze week De Faam stelling van de week www.huisliin.nl Lisa (16) krijgt taart van bakkerij Vader Rondleiding en Lezing Verre Werelden WOENSDAG 14 OKTOBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 42 De Faam %DELBU^ WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Potmaat 6 cm. Per stuk VLISSINGEN - In Zorgcen trum Ter Reede in Vlissin- gen is 24 en 25 oktober weer een maritieme kunst markt. Er zijn zo'n vijftig deelnemers die hun werk in olieverf, acryl, aquarel en grafiek, glaswerk, sieraden, beelden en keramiek to nen. Ook zijn alle werken te koop. Het is van 10.30 tot 17.00 uur en voor iedereen vrij toegankelijk. Voor uniek woonaanbod Keuze uit o.a. Chlorophytum, Senecio, Peperomia of Kalanchoë Nu van 1,29 voor TAN DPROTH ETICUS VOOR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN MET. TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 01 18-414533 WWW. ROSS EL-KUNSTGEBITTEN. NL HOBEINSTRAAT 52, VLISSINGEN Elke week is er op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden. Deze week is dat: Moet het koningshuis ook bezuinigen? Geef uw mening op de website www.de-faam.nl. Vorige week was de stelling: Vindt u de gemeenteraads verkiezingen interessant? Resultaat: Ja 43% Nee 57% VLISSINGEN - Lisa Cieraad wordt zaterdag 17 oktober 16 jaar. En dat zal iedereen we ten ook. Vanaf nu mag ze het uitgaansleven in Vlissingen onveilig gaan maken. Zater dag geeft ze eerst, zodra de familie is vertrokken, nog een feestje thuis, maar daar na is het stappen geblazen. Nu maar hopen dat haar huiswerk er niet onder lijdt... Lisa mag bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oost- kapelle een heerlijke verjaar dagstaart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl, graag met vermelding van verjaardag, naam en woon plaats. FOTO: P.R. GroenRijk Middelburg l Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl MIDDELBURG - Zorgorganisa tie SVRZ scoort met keurmerk voor alle locaties. Dertien gou den en één zilveren. Vorige week onderwierp de Stichting Pers- pekt de SVRZ locaties aan een onderzoek. Ter Schorre haalde tijdens de pre-audit in april reeds goud. Nu kwamen daar de locaties Tholen, De Kraayert, Ter Valcke, Simnia, 't Gast huis, De Vurssche en De Mo lenhofbij. Poelwijck haalde in één keer zilver. Directievoor zitter Mirjam Drost: "De vlag kan uit. Wat een prestatie!" SVRZ heeft ruim 2500 medewer kers en 1800 cliënten. MIDDELBURG - Busrei zigers kunnen op Beter- OV.nl hun goede en slechte ervaringen in de bus registreren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als voldoen- zitplaatsen en op rijden. Door het van de ge gevens kan de Provincie, verant woordelijk voor het openbaar busvervoer in Zeeland, een goed beeld krijgen van de dagelijkse praktijk. Hiermee krijgen zij in zicht in waar er problemen zijn en waar het goed loopt. Het doel van de website is dan ook om een beter openbaar busvervoer te bieden in Zeeland. Tijdgeest DOOR ELLEN DE VRIEND Rll'l HEM - Heel even is hij op bezoek: de Tijdgeest. Hij spookt door Nederland en vertelt spannende verhalen over heksen, helden, reuzen en ridders. Op zondag 25 oktober is hij in Fort Ram- mekens bij Ritthem. De Tijdgeest is tussen 10.30 tot 11.15 uur in levende lijve te ont moeten. "Hij kan door de tijd reizen en woont in een klok. Speciaal voor Staatsbosbeheer vertelt hij rare, gekke en span nende verhalen die in zijn hoofd spoken. Geheimzinnige overleveringen, sterke streek verhalen, heldhaftige sagen. In elke plaats zijn ze bekend. Ver tellingen die van vader op zoon worden doorverteld. Verhalen die verborgen liggen in het landschap. Een beetje eng, maar ook wel grappig. Kom maar luisteren...als je durft!", stelt boswachter Karei Leeftink. Stoere jongens en dappere mei den tussen 8 en 12 jaar kunnen zich bij hem aanmelden. Uiter aard staat er wat te drinken voor de kinderen klaar en ook de ou ders worden niet vergeten. Aan melden via: 0118-597263. MIDDELBURG - Momen teel presenteert het Zeeuws Museum in Middelburg in de tentoonstelling Verre Werelden de collectie etno grafica van de bekende Zeeuwse auteur Hans War ren. Naar aanleiding hiervan houdt het Zeeuws Museum in samen werking met de Roosevelt Aca demy een lezing over de aan trekkingskracht van het etni sche, de verheerlijking van de ander en exotisme als spiegel voor onze identiteit. Op 14 ok tober is er voorafgaand aan de lezing vanaf 16.00 uur een rondleiding door de tentoon stelling Verre Werelden. Toe gang is 8,00 euro per persoon. Studenten van de Roosevelt Academy hebben op vertoon van hun collegekaart vrij toe gang tot de rondleiding en le zing. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL.il, REDACTIE 0113-274024/ RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1