Toneelgroep voor senioren DEZE WEEK IN UW WEEKKRANT "SSKSSgr Ommetje rond dorp GroenRuK FONIEYffi' FUNFESTÏVAL Deze week PAGINA 4: KUSTMARATHON WAS ZWAAR PAGINA 7: FONTEYNE FUN FESTIVAL IN VUSSINGEN PAGINA 30: WATERPARK VEERSE MEER 'DE RUYTERBAL' Boekenbeurs voor en door kinderen Dé Nationale Open Huizen route Doe ook mee! www.huisiijn.ni Lia krijgt taart van Bakkerij Steketee A.s. zaterdag - 2"^-tjt fdé WGGGNGR Huis-aan-huisMedia WOENSDAG 7 OKTOBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 41 WEW. EX. ^odelbvj^ urmM <E WINKEL kenhuizen dragen bij met een lening. Vijf partijen geven hun steun aan de ziekenhuisfusie. Ze doen dat in de vorm van achterge stelde leningen. Deze leningen zijn verkregen bij zorgverzeke raar CZ, huisbankier ING, de gemeente Goes en bij de me disch specialisten en het ma nagement van de ziekenhuizen. Met deze financiële garanties trekt het Waarborgfonds voor de zorgsector zijn formele be zwaar tegen de fusie tussen deze ziekenhuizen in. Teken vertrouwen De verkregen leningen drukken niet alleen een sterke re finan ciële po sitie uit, maar mogen ook gezien worden als een teken van ver trouwen in de fusie van de zie kenhuizen. De Oosterschelde- ziekenhuizen en Ziekenhuis Walcheren fuseren per 1 januari 2010 tot het Admiraal De Ruy- ter Zie ken huis. DOMBURG - De Kinderboekenweek gaat weer beginnen, in De Faam staat wat er allemaal te doen is. Ook in het Zorgcentrum Simnia in Domburg zijn ac tiviteiten. Zo is er vandaag (7 oktober) een komisch optreden van Sien om 19.00 uur. Donderdag 8 oktober is het Kinderboekendag met leerlingen van de basis school om 10.00 uur en op zaterdag 10 oktober is er een muzikaal optreden van Déja Vu om 15.00 uur (Foto: Wieny de Brabander - Fotografie Duna). MIDDELBURG - Jan Koole en zijn collega bodes van de gemeente Middelburg heb ben Lia Slegtenhorst aange meld als Jarige van de week. "Ze is erg collegiaal en altijd erg attent naar anderen. Als bij onze gemeente iemand 50 jaar wordt, besteden we daar extra aandacht aan. Lia is vorig jaar 50 geworden maar één van onze naaste collega's was toen erg ziek en is een paar dagen daarna overleden. Daardoor is haar verjaardag niet gevierd en we zouden het nu erg leuk vinden als de wekelijkse taart voor haar zou zijn." Lia mag een heerlijke taart halen bij Bakkerij Steketee in Oost-Souburg. Wel graag eerst bestellen! Wilt u ook een jarige opgeven, stuur dan een foto en korte uitleg naar red.faam@whm.wege- ner.nl met vermelding van verjaardag, naam en woon plaats. MIDDELBURG - Sinds mei heeft de Stichting Welzijn Middelburg twee toneelgroepen voor senioren. Er zijn nu tien le den, maar er kunnen nog meer mensen bij. De leef tijd is tussen de zeventig en de tachtig jaar. De ene groep oefent in het wijk- gebouw aan de Molstraat en de andere groep in Hof van Buren. Info: 0118- 751400. ZATERDAG 10 OKTOBER www.voetbalexperience.nl Kijk voor meer info in dit weekblad of op www.defonteyne.nl POTTENBAKKERSSINGEL10 0118-67.30.1*0 voetbalexperience IN 1 MvSl NAAI II'. \1 I K df OPBRtNGSI VAN DEZI AVOND KOMÏ TFN GOFDf AAN: N\AïMoN NAOOlSt UE KAARTEN A 50 EURO VERKRIJGBAAR BIJ: Knuyt Herenmode Oude Markt Sauer&Oonk Badhuisstraat 181 ORISANT MAKELAARDIJ Spuistraat 104 theelen dellaert Badhuisstraat 123 PRIMERA Walstraat 189 DRESSCODE: TENUE DE VILLE SINT-LAURENS - De dorps vereniging van Sint Laurens is door de gemeente Middel burg gevraagd om een om metje rond het dorp te reali seren. In en om het dorp zijn nu geen wandelpaden aan wezig. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland is het opgepakt. Vrijdag 9 oktober wordt het inmiddels gerealiseerde om metje op Walcherse wijze geopend door wethouder Hannie Kool op Hof Pop- kensburch. Gaultheria procumbens Potmaat 9 cm. Per stuk Nu van voor GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2-0118-470400 www.groenrijk.nl OOST-SOUBURG - Op Ba sisschool Het Kompas in Oost-Souburg is er op woensdag 14 oktober een boeken- en spelletjesbeurs voor en door kinderen. Ie dereen is welkom om te ko men zoeken naar een leuk boek of spelletje. De verkoop begint om 14.15 uur en duurt tot 16.00 uur. GOES - De afgelopen maand hebben de Oosterschelde- ziekenhuizen en Ziekenhuis Walcheren in hoog tempo financiële steun voor de fu sie georganiseerd. Het gaat om zogeheten achtergestel de leningen met een totale waarde van 6 miljoen. Ook de medisch specialisten en het management van de zie- Stippel uw route uit! Op www.huislijn.nl heftruckopleidingen \N GOES'. scottweg 3 iwww.dek.nl POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 eek r .1 AJ t l.v y**rVv.~ a Jw'WW/ S S C WIN €1.000,- toopsle pizza is GRATIS bij afholen. Aanbieding geldig t/m 31 oktober 2009, niet in combinotie mot andere acties/oanbiedingen. ZATERDAG 10 OKTOBER '2009 ORGANISEERT KIWANIS Cl UB VI ISSINGEN HET: Steun voor fusie DOOR TARA DE VRIEND

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1