eek Krant Nieuwe chef voor Politie Zeeland Vlinders in Zeeland Groen Whisky by the Sea Antennemast op terrein Scheldestad rdé a PAGINA 4: 40 JAAR POSTBODE IN ARNEMUIDEN PAGINA 5: LUSTRUM VISSERUDAG PAGINA 39: ALLES OVER DE GRIEP Deze week Geen treinen in de komende weekenden Dé Nationale Open Huizen route ZATERDAG 10 OKTOBER Doe ook mee! www.huisliin.nl □Ie Groenleer (50) verdient een taart! De Faam stelling van de week 'DE RUYTERBAL' Vj. O mu WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 38 De Faam W6GGNGR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - Letty Demmers-van der Geest (57) is aangesteld als korpschef van de politie Zeeland. Zij gaat het korps, samen met Els Brekel- mans-van Woensel als plaatsvervangend korps chef leiden. MIDDELBURG - Het trein verkeer in Zeeland ligt weer vier weekenden plat door dat ProRail aan het Zeeuw se spoor werkt. Komend weekend rijden tussen Ber gen op Zoom en Vlissingen geen treinen. Er worden bussen ingezet. Zaterdag 19 september wordt een nieuwe laag ballast (spoor- grind) aangebracht tussen Ar- nemuiden en Lewedorp. dat moet eens in de twintig jaar om het spoor veilig te houden. Te gelijkertijd wordt de overweg Capelleweg in Kruiningen ver nieuwd. Daar worden de ballast en de overwegplaten vervan gen. Het werk duurt tot en met maandag 21 september. Van 26 tot en met 28 september is er geen treinverkeer tussen de sta tions Kruiningen-Yerseke en Bergen op Zoom. 3 tot en met 5 oktober en 28 tot en met 30 no vember ligt het treinverkeer tus sen Bergen op Zoom en Vlissin gen plat. Alle stremmingen gel den van zaterdag 1.00 uur tot maandag 5.00 uur. VLISSINGEN - KPN heeft een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning van een 40 meter hoge antenne mast op het terrein van ma nege Scheldestad in Vlissin gen. Slechts enkele bewo ners hebben er bericht over gekregen. De stukken lig gen tot 7 oktober ter inzage. Mid vw)dm ucor het miste nieuws deweémué.nl Demmers woont nu nog in Ber gen op Zoom, maar gaat zo spoedig mogelijk naar Zeeland verhuizen. Zij was voorheen ook burgemeester van Best. Een van haar belangrijkste en eerste taken is in Zeeland dat de politie weer trots wordt op het korps. WILHELMINADORP - De Vlinder- en Libellenwérk- groep Zeeland houdt op woensdag 23 september een informatieve avond aan de Brugstraat 51 in Wil- helminadorp over vlinders en libellen in Zeeland. De Vlin derstichting zet zich in voor het behoud en herstel van vlinders in ons land. Victor Mensing van de Vlinderstichting in Wagenin- gen, zal het programma van deze avond invullen. Het be gint om 19.45 uur en de toe gang is vrij. Meer informatie via 0113- 270436. In ban van D DOOR ELLEN DE VRIEND VLISSINGEN - De speelfilm De Storm beleefde vrijdag op het festival Film by the Sea in Vlissingen zijn we reldpremière. Tijdens de ga- lapremière keken de voltalli ge cast en crew en genodig den de film over de water snoodramp van 1953. Zon dagmiddag konden Zeeuwen, die vóór 1953 zijn geboren, de aanschouwen in het bij- zijn van auteur Rik JEj Launspach en regis- seur Ben Sombo- Li# gaart. W\ Dat was een gratis actie y JïM 'ïjh van Delta, die deze hele week nog duurt. Het publiek werd ont- haald met koffie en een bolus. Rik Launspach vertelde dat hij voor deze première zenuwachti ger was dan voor de galapremiè re. "Want hier zitten de mensen die de Watersnoodramp écht hebben meegemaakt. Voor an deren is het geschiedenis en hoe indrukwekkend ook, ze weten niet hoe het werkelijk was.Al re lativeerde hij dit ook door te be nadrukken dat zijn boek op waarheid was gebaseerd, maar voor de rest een verzonnen ver haal is. De Storm is een indruk wekkende film. Het enige dat écht opviel was dat de acteurs in februari door het water lopen alsof het een warm bad is. Zeeu wen weten dat dat in februari wel anders is. Ook viel het op dat er geen Zeeuws werd gepraat. De hoofdrolspelers van de film De Storm, Sylvia Hoeks (Julia) en Barry Atsma (Aldo). FOTO: WIENY DE BRABANDER - FOTOGRAFIE DUNA WESTKAPELLE - Renee Groenleer heeft haar moe der, Elle Groenleer uit West- kapelle, aangemeld als Jarige van de week. Zij is gisteren (15 september) 50 jaar ge worden. "Ik vind dat zij een taart verdient omdat ze altijd druk bezig is voor anderen. Zo helpt ze elke ochtend haar 90 jarige tante en doet daar ook het huishouden. En voor haar drie dochters staat ze altijd paraat. Na een jaar waarin binnen twee maan den twee keer een fiets is ge jat hoop ik dat nu ze nu meer geluk zal hebben met haar spiksplinternieuwe fiets." El le mag bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oostkapel- le een heerlijke verjaardags taart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige opge ven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl, graag met vermelding van verjaardag, naam, woon plaats en een korte uitleg. Elke week is er op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden. Deze week is dat: Vindt u dat Prinsjes dag moet blijven? Geef uw mening op de website www.de-faam.nl. Vorige week was de stelling: Gaat u naar Film by the Sea? Resultaat: Ja Nee 54% 46% .-vtT' :V r" j T- '3BWPI Ilitis Tutor Potmaat 20 cm. Per stuk. Nu van tA95 voor li,95 GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl zaterdag 10 oktober 2009 organiseert klwanis club vlissingen het: IN \;v>{ NAAl Df OI'BRFNGST VAN DEZE AVOND KOMT TI N GOF.Dt AAN: rv^20'S>o*. Gt0SRo^ 8urgemeest svw4 KAARTEN A 50 EURO VERKRIJGBAAR BIJ: Knuyt Herenmode Oude Markt Sauer&Oonk Badhuisstraat 181 or1sant makelaardij Spuistraat 104 theelen dellaert Badhuisstraat 123 PRIMERA Walstraat 189 DRESSCODE: TENUE DE VILLE Arsenaaltheater 26 september www.whiskybythesea.nl j POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 M BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1