Ziekenhuis zakt in top-100 Ook 'onbekende' maakt kans op Vlissingen Promotie Trofee 2009 Indringers zijn geen zorgmedewerker Deze week PAGINA 2/3: SCHOLEN ZUN WEER BEGONNEN PAGINA 13: KUSTLOOP WAS ZWAAR PAGINA 33: PUZZEL MEE VOOR DE STORM PRIJZEN 24e Red Buil Motor strandcross www.huisiiin.nl Mosselfestijn in Vrouwenpolder LkV/d 2 1/ WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 37 WOGGNGR Huis-aan-huisMedia POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM. WEGENER. NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAIVI@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 VLISSINGEN - Ziekenhuis Walcheren is in de jaarlijkse Ziekenhuis top 100 gedaald van een 82e naar 98e plaats. Ziekenhuis Zorgsaam in Ter- neuzen staat op een mooie achtste plaats. Boven in de top staat het Atrium Medisch Centrum in Heer len. De lijst is op 36 kwali teitscriteria gebaseerd. i* VLISSINGEN - MSV de Uitlaat houdt aan staande zondag al weer voor de 24e maal de motor- strandcross op het Bad- strand. Daar is een 2000 me ter lang circuit gemaakt, langs de vloedlijn. Wat ooit begon als een regio nale wedstrijd met alleen Zeeuwse rijders is inmiddels uitgegroeid tot een interna tionale wedstrijd met deel nemers uit het hele land en daarbuiten. Om circa 12 ."Ja uur beginnen de rijders uit de regioklasse hun eerste manche. In de MX2 zullen rijders uit het hele land en daarbuiten strijden voor de prijzen. De Zeeuwse eer zal in de ze klasse onder meer hooggehouden moeten *8 worden door Mark Boot, die vorig jaar tweede werd. In de MX1/3 is de winnaar van vorig jaar, Patrick Roos, weer present. De wedstrijden zijn gratis toe gankelijk. De complete startlijst is te vinden op www.strand- cross.nl. Jan Jacobs (links) en Leo Hannewijk, directeur van Film by The Sea en de winnaar van de promotie Trofee 2008. foto: wieny de Brabander door marcel van der voort Voor uniek woonaanbod VLISSINGEN - "Mensen die bedoeld of onbedoeld Vlis singen op een goede manier in de publiciteit brengen komen in aanmerking voor de Vlissingen Promotie Tro fee 2009. Vanaf deze week kunnen er kandidaten wor den genomineerd. De jury let vooral op de reden van de nominatie en niet of ie mand vijfentwintig keer is ge noemd", zegt directeur Jan Ja cobs van de Stichting Vlissingen Promotie. Hans Koeman, de Vlissingse Michiel de Ruyter, heeft de eerste trofee in 2007 ge wonnen. Leo Hannewijk, de stuwende kracht achter het filmfestival Film by the Sea heeft hem vorig jaar opgevolgd. Maandag 23 november vanaf 20.00 uur wordt tijdens de jaar vergadering van Stichting Vlis singen Promotie in Hotel Arion, aan de Boulevard Bankert 266 in Vlissingen, bekend wie de prijs dit jaar mee naar huis mag nemen. Koeman en Hannewijk zijn bekende Vlissingers. Is de Vlissingen Promotie Trofee 2009 ook te winnen door bij voorbeeld de bakker op de hoek? Jan: "Een willekeurige meneer is minder in de gelegen heid om Vlissingen op een posi tieve manier naar buiten te brengen. Maar misschien heeft hij toch iets heel kleins gedaan met grote gevolgen. Dat kan die bakker op de hoek zijn. Daarom ben ik iedere keer heel nieuws gierig naar wat er binnenrolt ais er genomineerd kan worden." De aanmeldingen worden be oordeeld door een driekoppige jury bestaande uit bestuursle den van de Stichting Vlissingen Promotie, die de stad buiten de stadsgrenzen promoot. Jan Ja cobs mag de prijs uitreiken. "Dit is een mooie gelegenheid om mensen te noemen die een be langrijke bijdrage leveren aan het werk dat ik doe", verklaart hij. Het formulier staat op pagi na 2 van deze krant. Chrysanthemum Potmaat 12 cm. Diverse kleuren. Per stuk. Nu van >#9 voor 0> O GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl VLISSINGEN - Nay la Kotze- bue heeft haai" dochtertje Faya van Loon aangemeld als jarige van deze week. Faya .wordt vandaag één jaar en it ziet deze vrolijke baby duidelijk wel zitten. Faya mag een heerlijke taart halen bij Bakkerij Ste- ketee in Oost-Souburg. Wel graag eerst bestel len! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wege- ner.nl met vermelding van verjaardag, naam en woon plaats. Elke week is er op de web site van De Faam een nieuwe stelling te vinden. Vorige week was dat: Moet de Westerschelde ver diept worden? De mening van onze lezers: 42% Ja De nieuwe stelling van de week is: Gaat u naar Film by the Sea? Geef uw mening op: www.de-faam.ni. VLISSINGEN - In Vlissingen hebben de afgelopen week twee mensen zich voorge daan als thuiszorgmede werkers en op die manier geprobeerd een woning bin nen te dringen. In één geval is dit gelukt en zijn er uit de woning zaken verdwenen. Bij twijfel de deur sluiten en eerst navraag doen bij de zorgorganisatie voordat men de persoon binnenlaat. VROUWENPOLDER - Het Mosselfestijn Vrouwenpol der is zaterdag 12 septem ber. Om 10 uur begint de his torische markt op de Dorps- dijk. Twee uur later begint in de feesttent aan de Fort Den Haakweg livemuziek. Op het terrein en bij diverse restau rants in het dorp zijn mosse len te eten voor leuke prij zen. Vanaf 20.30 uur treedt CopyCat op in de feesttent. eek Wie wint Vlissingen omotie Trofee? CD CO O co o< CD

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1