eek Krant Groen?UK-C$ ding dong 299 ROSSEL Paard Prilla getroffen door bliksem PAGINA 5: CENTRUMMANAGER IN VLISSINGEN PAGINA 7: DROOGTE IN NATUURGEBIEDEN PAGINA 39: FILMS' Deze week Mid vwjdm voor hd miste, nieuws kijken op (kiA/edkrmt.nl Ambonese studenten bezoeken Vlissingen De sportwedstrijden zijn overal in Zeeland Met je favoriete huisdier in De Faam www.hiiisliifi.nl Chrysanthemum Potmaat19cm. Per stuk t Wilgenmand Taart voor jarige Annelies De Faam stelling van de week fde I WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 36 De weGGNeR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - In de etalages van Middel burgse winkels en in De Drvkkery, zijn van 3 tot en met 5 septem ber dansvoorstellingen van Zeeuwse talenten. Een samenwerking van Danshuis Station Zuid, Zeeland Nazomerfesti val, Scoop, Danzee en lokale dansscholen. (Foto: Joep Lennarts) VLISSINGEN - Twaalf studen ten en twee docenten van de Ambonese universiteit Pattimu- ra zijn tot en met 13 september op bezoek in Zeeland. Het is on derdeel van een uitwisselings project van de Stichting Samen werking Vlissingen-Ambon. Het is een vervolg op een reis van twaalf Zeeuwse studenten, die in juli twee weken op Ambon verbleven. De Zeeuwse studen ten bezochten toen ondermeer ontwikkelingsprojecten op het gebied van gezondheidszorg, milieueducatie en afvalverwij dering. De Ambonese studen ten nemen in Zeeland een kijkje bij instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg, milieu educatie en afvalverwijdering. Daarnaast ontbreken uiteraard de toeristische trekpleisters niet op het programma. Europese Senior Games beginnen MIDDELBURG - De aller- eerste Senior Games in Eu ropa zijn volgende week in Zeeland. Hoewel de sport wedstrijden niet het beoog de aantal deelnemers trek ken, is het wel een enorme primeur voor Zeeland. De wedstrijden zijn van 7 tot en met 12 september. De officiële opening van de Se nior Games is maandag 7 sep tember in Sportpunt Zeeland in Goes, het centrum van de Senior Games. Staatssecretaris Iet Bussemaker (Volksgezond heid, Welzijn en Sport), Gerdi Verbeet (voorzitter Tweede Kamer)en Karla Peijs zijn daarbij aanwezig. Belangstel lenden zijn welkom. Aan het evenement doen naar schatting 1500 sporters mee. Tijdens de eerste gesprekken over het evenement werd nog gesproken over het dubbele aantal deelnemers. Toch is Ton Kienhuis, general ma nager van het evenement, be slist niet ontevreden. "In Ame rika is al een aantal keer een evenement als dit georgani seerd. De eerste keer hadden ze daar maar 500 aanmeldin gen. In overleg met de ervaren Amerikaanse collega's hadden we ingezet op 1500 deelne mers uit ongeveer vijftien lan den. Dat aantal deelnemers hebben we, zelfs uit een dub bel aantal landen. Sportbon den hebben zonder ervarings gegevens een aantal van 3000 neergelegd. Maar je moet niet vergeten dat een flink gedeelte van de doelgroep gewoon nog werkt en dus een beperkt aan tal vrije dagen heeft. Die kiezen dus vaak voor de al bekende evenementen." De aanmeldingen voor de ver schillende takken van sport waren wisselend. Het maxima le aantal deelnemers was bij het dammen snel bereikt. En voor voetbal was zoveel inte resse dat de KNVB een 45+ competitie is begonnen. De winnaars per district stromen door naar de Senior Games 2009. Helaas waren er ook een aantal sporten waarvoor min der belangstelling was. Daar door zijn volleybal, bridge, jeu- de-boules en hippische sport komen te vervallen. Maar met achttien sporten in het hoofd programma zijn de Senior Ga mes nog zeer divers. LEES VERDER OP PAGINA 7 Voor uniek woonaanbod Nu van 5 voor 7, FOTO: VLISSINGEN - Dierenvrien den opgelet! 4 oktober is het weer dierendag. Extra brok jes of een kluif horen er van zelfsprekend bij, maar écht leuk is natuurlijk met je favo riete huisdier in de krant! Ze zeggen dat een hond vaak op zijn baasje lijkt, of is het an dersom? We gaan het zien. Stuur vandaag nog dé leukste, liefste of grappigste foto op naar red.faam@whm.wegener.nl en maak kans op een leuke prijs! Misschien zijn er zelfs lezers die op hun huisdier lijken? Het gaat om een foto waarop u of en ande re persoon staat met het huisdier. Of dat een hond, poes, paard, kip, konijn of iets anders is maakt niet uit. Op woensdag 30 september staat de leukste foto op de voor pagina van De Faam. Deze inzen der en twee anderen ontvangen een prijs. De overige leukste in zendingen worden, als de foto's groot genoeg zijn minimaal 500 kb) in De Faam gepubliceerd. Vergeet uw naam en adres niet én zet er kort bij waarom juist uw huisdier zo bijzonder is. TAN DPROTH ETICUS GroenRijk Middelburg Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl VOQR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 01 18-414533 WWW. ROSS EL-KUNSTGEBITTEN. NL HOBEINSTRAAT 52. VLISSINGEN OOST SOUBURG - Rob en Wilma Polak geven hun dochter An nelies Dingemanse uit Oost- Souburg op als jarige van de ze week. Zij wordt 5 septem ber 25 jaar. "Wij vinden dat ze taart verdient omdat zij het erg druk heeft. Ze is in acht maanden tijd twee keer ver huisd door de verbouwing aan haar huis, heeft een kind je gekregen, is getrouwd en ook nog bezig met haar laat ste studiejaar pedagogiek. In haar vrije tijd bakt ze regel matig voor andere mensen heerlijke taarten." Annelies mag bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een fo to en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl, graag met vermelding van verjaardag, naam, woon plaats en een korte uitleg. Elke week is er op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden. Deze week is dat: Moet de Westerschelde verdiept worden? Een artikel hierover staat in deze krant. Geef uw mening op de websi te www.de-faam.nl. Vorige week was de stelling: De politie Zeeland heeft veel bekeuringen uitgeschreven voor foutief parkeren bij de stranden (ook van toeristen die we graag in Zeeland wil len houden). Vindt u dat een goed beleid? Resultaten: Ja Nee 46% 54% OOSTKAPELLE - Henk de Kam uit Oostkapelle stond vorige week in De Faam als de gedoodverfde winnaar van de Power Horse Com petition - enkelspan. Helaas is zijn paard, Prilla, tijdens een zeer heftige onweers bui getroffen door de blik sem op het paardenweitje in de Wilhelminapolder. Ze is overleden. a POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES B FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL B ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1