eek Krant Groen Polsbandjes uitgedeeld op Zeeuwse stranden Kadaster is verhuisd DEZE WEEK IN UW WEEKKRANT Belgen willen meescheppen de Schelde m a g 1. vi Vföo - 17V/ rdé a Deze week PAGINA 2/3: WEINIG ANIMO SENIOR GAMES PAGINA 5: HORECA HEEFT WERK ZAT PAGINA 35: FILMS OP WALCHEREN Taart voor 90-jarige mevrouw Kooij De Faam stelling van de week Na slooppremie op auto's nu ook premie op beha's Letselschade? Gratis advies 0800-899 85 33 www.palsgroep.nl Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 35 weGeNeR Huis-aan-huisMedia I Calluna vulgaris Beauty Ladies Potmaat 9 cm. Diverse kleuren. Per stuk. Nu van M9 voor GroenRijk Middelburg l Mortiere Boulevard 2 0118-470400 www.groenrijk.nl WESTKAPELLE - Mevrouw Kooij-Westerbeke uit West- kapelle wordt 29 augustus negentig jaar. "Ze woont nog steeds zelfstandig en is nog erg bij de tijd. In haar scootmobiel rijdt zij in West- kapelle en omstreken. Ook speelt ze graag een potje Yat- zee of Amerikaans jokeren. Het is altijd gezellig bij haar", vertellen de kleinkinderen die haar als Jarige van de week hebben opgegeven. Mevrouw Kooij mag een heerlijke taart halen bij Bak kerij Steketee in Oost-Sou burg. Wel graag eerst bestel len! Wilt u ook een jarige op geven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met vermelding van verjaar dag, naam en woonplaats. je eigen wereld op L l de-faam.nl Elke week is er op de website van De Faam een nieuwe stelling te vinden. Vorige week was dat: Vindt u het een probleem om uw tas in de bioscoop te laten door zoeken? Uw mening: Ja Nee 58% 42% De nieuwe stelling van de week is: De politie Zeeland heeft de afgelopen dagen veel bekeuringen uitge schreven voor foutief parke ren bij de stranden. Vindt u dat een goed beleid? ■MMMI MIDDELBURG - Het Kadas terkantoor Middelburg is op 21 augustus verhuisd naar het kantoor in Rotterdam. Deze verhuizing betekent voor het kantoor Middelburg een de finitieve sluiting. Al het Zeeuwse personeel is mee verhuisd naar Rotterdam. Met een aantal zijn maat werkafspraken gemaakt om de reistijd te compenseren. Al eerder sloten de kadasterkan toren in Assen, Lelystad, Zoe- termeer, Utrecht, Alkmaar en Leeuwarden gesloten. Slooppremie beha's door marcel van der voort MIDDELBURG - De Kleding- bank van Limburg heeft ge meld de actie met een sloop premie op beha's smakeloos te vinden, maar in de Middel burgse en Vlissingse tweede handskledingwinkels van het Leger des Heils zijn de afdan kertjes welkom. Hoewel het bij de deelnemende winkels op Walcheren niet storm loopt met vrouwen die hun oude be ha met korting verruilen voor een fonkelnieuwe. VLISSINGEN - De Red dingsbrigade op Walcheren is afgelopen weekend be gonnen met het uitdelen van polsbandjes op de Zeeuwse stranden. Op deze stranden zijn de afgelopen zeven weken 69 kinderen hun ouders of begeleiders kwijtgeraakt. Die kinderen zijn overigens allemaal vrij snel weer herenigd met hun ouders. Landelijk zijn dit jaar al meer Een oude beha inleveren bij Li- vera in Middelburg of bij Wilma Mode en Onderkleding in Kou- dekerke levert een korting van 5 euro op bij aankoop van een Tri umph. "De beha's kunnen inge leverd worden. Deze actie loopt tot en met zaterdag 29 augus tus", verklaart Stefan Wit kam van Li- vera. Hij vervolgt: "Het initiatief is zeer nobel, maar ik zou zoiets zelf niet doen. Mensen moeten goede artikelen dragen en ik vind niet dat we be ha's moeten uitdelen." John Muller van Wilma Mode en On derkleding vindt het een ludie- - ke actie, 't "Maar er zijn geen hordes dames met oude beha's naar de winkel toe gekomen." Korpsofficier Paul Jansen van het Leger des Heils wil de tweedehands beha's wf, graag hebben. "Maar ze t worden door ons niet ge- wassen voordat ze de schappen ingaan. Dan wordt het kostenplaatje te hoog. Wel worden ze zorgvul- dig op frisheid geselec- teerd." dan 750 kinderen hun ouders enige tijd kwijt geweest. In to taal worden 25.000 polsbandjes uitgedeeld om kindervermis sing te voorkomen of snel op te lossen. Op de SOS-polsbandjes staat een mobiel telefoonnum mer dat kan worden gebeld als iemand een kind vindt dat zijn ouders kwijt is. De reddingsbri gades hadden afgelopen week de drukste week van dit jaar tot nu toe. Het warme zomerweer zorgde voor druk bezochte stranden en veel werk. In totaal werd 2165 keer hulp verleend. Daarvan ging het in 462 geval len om een melding van een vermist of verdwaald kind. DISHOEK - Eetcafe Pension Duiniust in Dishoek wint twee Lipton Ice Tea scooters. Zij zijn de winnaar van de eerste week van de Lipton Summer Chase '09. Deze heetste horecapromotie ooit is van 3 augustus tot en met 20 september. De horecazaak met procentueel de hoogste Lipton Ice Tea omzet maakt wekelijks kans op twee Retro scooters een Fiat 500 of een Satelliet terras make-over. (Foto: P.R.) Loodsensociëteit, Boulevard vrijdag 28-08 zaterdag 29-08 16.30 uur vier dichters: Erik Lindner, B. Zwaai, Mielc Zwamborn en Astrid Lampe toegang gratis Oude Markt 5 Vlissingen t 0118 - 422170 VLISSINGEN - In België is, na de boycot van de Zeeuwse mosselen een tweede ludieke actie op gezet naar aanleiding van het stilleggen van de ver dieping van de Wester- schelde: koop plastic schepjes. Vandaag.be wil ermee aangeven dat Ne derlanders dan vast kun nen beginnen met verdie pen. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES B FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL B ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1