eek Krant Mening Zeeuwen telt bij kernenergiedebat ^poirio^- Groot feest Serooskerke n warmtËsËrviceI DEZE WEEK IN UW WEEKKRANT Voetballen op de Markt in Middelburg rdé r-; PAGINA 12 50 JAAR VAKANTIE IN ZOUTELANDE PAGINA 29 ONDERSTROOM VAN START Deze week PAGINA 34 PRUSPUZZEL Venetiaanse Vespers Monteverdi in Veere Bom blijft voorlopig onder het zand liggen Cheersch! Grenzen worden overschreden in probleemwijken Jayden (2) krijgt de taart van de week Titelsong De Storm gezongen door BL0F Niet vergden voor M; laatste nieuws kijken op (teweikkrwtMl Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl WOENSDAG 1 JULI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 27 ^'KBEW. EX. WGGGNGR Huis-aan-huisMedia SEROOSKERKE - Dit week end verandert Serooskerke in Stroskerke tijdens de Stroskerkse Dag. Deze 'ge zelligste dag van het jaar' die in het teken staat van mu ziek, ringrijden en een markt, is dit jaar op zaterdag 4 juli. Voor de kinderen is er een springkussen, een draai molen, schminken en een ballonnenclown. Verder staat ook wielrennen op het programma. Meer over de Stroskerkse dag verderop in deze krant. VEERE - Het Ribattuta Ensem ble brengt zondag 5 juli onder leiding van Dick Duijst de Vene tiaanse Vespers van Claudio Monteverdi in de Grote Kerk in Veere. Het ensemble is een be trekkelijk nieuw professioneel vocaal gezelschap dat uit vie rentwintig zangers bestaat. Het repertoire van het Ribattuta En semble bestaat uit verschillende stijlperiodes en debuteerde in 2007 succesvol in de Utrechtse Pieterskerk met muziek van het hof van Filips II. Aanvang: 15.30 uur. Kaarten: 0900-3300033 en www.theaterverkoopzeeland.nl VLISSINGEN - Tijdens graaf werkzaamheden voor de kust- versterking heeft waterschap Zeeuwse Eilanden vorige week woensdag een bom gevonden. De werkzaamheden zijn daarop direct gestaakt en het gebied is afgezet. Op advies van de Explo sieven Opruimingsdienst (EOD) is de duizendponder af gedekt met een flinke laag zand. Vervolgens is er een container op geplaatst, zodat het onmó gelijk is voor eventuele bezoe kers om te graven naar de bom. De EOD heeft aangegeven dat er geen gevaar is zolang het ex plosief in de grond blijft liggen. Win een thuistap van Grolsch: ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie Aanpak overlast DOOR MARCEL VAN DER VOORT VLISSINGEN - "Het college van burgemeester en wet houders van Vlissingen vindt dat op een aantal fronten in de wijk Bossen- burgh de^ grenzen worden I over treden"^ meldt burgemeester Wim Dijks tra. Daarom komt er per direct een harde aanpak van overlast ver oorzaakt door intimidatie, be dreigingen en asociaal gedrag. "Als het moet kan een gezin uit een huurwoning worden ge zet", geeft Dijkstra als één van de mogelijk maatre gelen. "Op een aantal adressen zijn rotte appels in de mand. En een scooterrijder racet als een gek door de buurt en probeert een aantal jongeren op het slechte pad te brengen", somt hij op. Er wordt extra poli tie ingezet. Een samenscho lingsverbod zit er vooralsnog niet in. "Als dat niet te handha ven blijkt, dan is eraan begin nen onverstandig. Bij een mis lukking lachen ze je uit", stelt Dijkstra. Er is sprake van alco holmisbruik en drugs dealen. De gemeente gaat samen met de politie en l'Escaut Woonser- vice ingrijpen. De bewoners worden nog nader geïnfor meerd over de maatregelen en aanpak. Om de veiligheid temg te brengen gaat de gemeente ook het Middengebied, Schel- destraat en Hercules Segher- slaan meer aandacht geven. MIDDELBURG - layden uit Middelburg viert op 3 juli zijn tweede verjaardag. Vol gens zijn oma is Jayden dol op taart en hij mag dan ook zaterdag bij bakkerij Steke- tee in Oost-Souburg een heerlijke taart ophalen. Iedere woensdag speelt oma met Jayden en wie weet, ^krijgt zij ook een stukje van de overheerlijke verjaardags taart. Wij wensen Jayden een prettige dag! Jarige opgeven t u ook een jarige opge ven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met vermelding van verjaar dag, naam en woonplaats. OOST-SOUBURG - Speeltuin De Souburgt aan het Koopmansvoetpad in Oost-Souburg gaat weer open. Reden voor een feestje want de speeltuin is volledig vernieuwd! Zaterdag 4 juli mogen alle kinderen eerst verzamelen op de Karolin- genburcht. Hier start om 12.30 uur de optocht naar de speeltuin onder begeleiding van de Jeugd Delta Band waarna wethouder Rob van Dooren in de speeltuin om 13.00 uur de officiële opening verricht. (Foto Izaak Verkeste) CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN! C 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €0,01 p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl MIDDELBURG - De Zeeuw se Milieufederatie (ZMF), WISE, Milieudefensie en Greenpeace nodigen geïn teresseerden van harte uit om aanwezig te zijn bij hét kemenergiedebat van Zee land. Dit debat wordt gehouden op dinsdagavond 7 juli om 20.00 uur-in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De milieuorga nisaties willen de mening van de Zeeuwen horen over kern energie en de plannen van het Zeeuwse energiebedrijf DELTA NV om een tweede kerncentra le in Borssele te bouwen. DEL TA heeft afgelopen week haar plannen om een tweede kern centrale te bouwen bekendge maakt. De milieuorganisaties willen graag alle argumenten voor en tegen Borssele-2 op een rijtje zetten. Hebben we die tweede kerncentrale echt nodig om ons klimaat te redden? En of je nu vóór of tegen kernener gie bent, als belastingbetaler ben je vast nieuwsgierig naar de kosten van een tweede kern centrale. GOES - De Zeeuwse band BL0F heeft de titelsong voor de nieuwe Ne- p.derlandse speel film De Storm geschreven. De ze film, geregis seerd door Ben Sombogaart, zal in september Lvan dit jaar in première Igaan. BL0F zal rin diezelfde pe riode de titelsong De Storm (Geef Nooit Op) op single uitbrengen. Alain de Levita, producent van De Storm: "Dat BL0F de titelsong De Storm (Geef Nooit Op) moest gaan ma ken stond voor mij als een paal boven water. Niet alleen omdat het een Zeeuwse band is. Het geluid en imago van BL0F past perfect bij 'De Storm'. Gevoelig, stevig en rauw. Met veel geduld en overredingskracht is deze sa menwerking tot stand geko men en daar ben ik heel erg blij mee..." MIDDELBURG - Op de Markt in Middelburg is za terdag 4 juli een straat- voetbaltoernooi. Het toer nooi begint om 10.00 uur met de mini's, daarna vol gen de andere leeftijdscate gorieën. Verder is er een groot springkussen op de Markt en is er de hele dag een fietswedstrijd. Meer in fo op www.zeelandiamid- delburg.nl. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1