eek Krant w Dit kun je echt niet missen Vlissingen Grandeur ONZE OPRU OP WOENSl fING START iG 17 JUNI! ROSSEL rdé Deze week PAGINA 2/3: NIEUWE STUDENTEN HEBBEN ER ZIN IN PAGINA 4: MUZIEKFESTIVAL PAGINA 7: SPANNENDE BOEKENMAAND Schoolkinderen ontmoeten kunstenaars Zendmast Nolle pagina 6 Britt en Jessy zijn jarigen van de week Andere datum Trap ALS de wereld uit Aanleg van N57 NIEUWS UIT DE GEEREPASSAGE Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl 375 0-274/ WOENSDAG 17 JUNI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 25 De WGGGNGR Huis-aan-huisMedia BEW. EX^XJ VLISSINGEN - In zijn bundel Vlissingen grandeur in per spectief beschrijft Ron de Jonge het Vlissingen van zijn jeugd in de vorige eeuw. De Vlissingse tekenaar Hein Na- erebout heeft de woorden omgezet in mooie composi ties. Het boek is verkrijgbaar in de Vlissingse en Middel burgse boekhandel. De op brengst van de eerste dui zend verkochte bundels gaat naar de vereniging Vrienden van het muZEEum en het GemeentearchiefVlissingen. Back to school? Agenda'sschriften etuisy rugzakken and much more Bij besteding vanaf €10,- gratis ijsje bij ijssalon Fresco. Tien jaar kunst MIDDELBURG - De Stichting Kunst&Cultuurroute Middel burg viert op 1 juli haai" 10 jarig jubileum. Schoolkinderen wor den in het feestgedruis betrok ken op een creatieve manier. Beeldend kunstenares Sandra van der Meulen heeft de scho len benaderd voor een ontmoe ting kunstenaars met kinderen. In overleg met de scholen wor den van 23 tot en met 26 juni VLISSINGEN - Op de Nolle- dijk in Vlissingen wordt, naast strandpaviljoen Panta Rhei, een tijdelijke zend mast geplaatst voor maximaal twee jaar. voor kinderen een reeks mini kunstroutes gehouden. Onge veer 200 kinderen gaan de ont moeting kunstenaars met kin deren beleven. Er is door Sand ra een kwartetspel ontwor pen op niveau groep 7 van de basisscholen. Het is de leidraad voor een mini kunstroute die de kinderen gaan volgen. Het geheel aan kwartetten vormt de informatie van de meest gangbare stijlen, vormen en technieken in de kunst. Sa men met studenten van de PABO en RA gaan de kinderen op ver zijn verschillende ateliers opge nomen. Op school gekomen kunnen de kinderen het Kunst- KwartetSpel spelen om te kijken wat ze hebben geleerd en ont houden over de verschillende technieken in de kunst. Sandra or ganiseert dit pro- ject samen met 1 Kunsteducatie Walcheren. Z/Zo... yes we have! Geere Passage 8 I Middelburg WARMTESERVICE CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN! t 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €o,oi p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl TAN DPROTH ETICUS VOOR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN —F»,.-Meat TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 01 18-414533 WWW.ROSSEL-KUNSTGEBITTEN.NL HOBEINSTRAAT 52, VLISSINGEN OOST-SOUBURG - Britt en Jessy van Toren uit Oost-Sou burg worden vrijdag 19 juni één jaar. "Na een moeilijke start, omdat zij drie maanden te vroeg zijn geboren, gaat het nu vrij goed met de meisjes. Het zijn vrolijke kindjes", laat de familie weten. Britt en Jessy mogen, met dit artikel, bij bak kerij Steketee aan de Kanaal straat in Oost-Souburg een heerlijke verjaardagstaart afha len. Graag wel eerst even be stellen! Wilt u ook een jarige opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. VLISSINGEN - Per abuis is in de vorige editie van De Faam een verkeerde datum voor het evenement Trap ALS de wereld uit geplaatst. De fiets tocht is op 20 juni, in plaats van 21 juni. Aanmelden kan nog steeds via ALSZeeland@ gmail.com of via telefoon nummer 06-28710866. De opbrengsten gaat naar de Stichting ALS Nederland. VEERE - De aanleg van de N57 op het grondgebied van Veere is begonnen. De nieuwe weg loopt vanaf de tunnel onder het Kanaal door Walcheren naar Vrouwenpolder. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1