eek Krant Toys Legitimeren in het ziekenhuis fdé Deze week PAGINA 7: GEDENKPLAAT BRIT IS SPOORLOOS PAGINA Nieuwe postkantoren in Vlissingen r A.s. zaterdag R^armtËSËRVICEI 17: MIDDELBURG V0L-K0REN PAGINA TOYS XL EN FAMILIEPRETPARK MINI MUNDI PAKKEN UIT! 15% korting op een speelgoedartikel naar keuze op vertoon van een Familiepretpark Mini Mundi volwassenenkaartje. Contract kan per maand stoppen Haringpa r^Yeére bij d'Oüwe Werf )oor het Veerse bos Taart voor Robert van de fietsclub WOENSDAG 3 JUNI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 23 weGeNeR Huis-aan-huisMedia VLISSINGEN - Het verplich te gebruik van het Burger Service Nummer is op 1 juni een feit. Het unieke en per soonsgebonden nummer staat op een paspoort, rijbe wijs of identiteitskaart. Zorg instellingen moeten het nummer gaan registreren en mensen die een ziekenhui zen bezoeken moeten zich kunnen legitimeren. VLISSINGEN - TNT Post opent in juli twee nieuwe postkantoren in Vlissingen. In de Bruna Boekhandel Geijsen aan de Walstraat 101 en in de Albert Heijn aan de Aagje Dekenstraat 16 kunnen klanten terecht voor het kopen van post- en pakketzegels, het wereld wijd versturen van brieven, pakketten en aangeteken de post. Het verdere assortiment van het hoofdpostkantoor, dat gaat sluiten, verhuist naar een bank filiaal van ING. Dat zijn zaken als: bankzaken, postzaken en overige diensten zoals strip penkaarten en kenteken over schrijven. Bij een TNT Postkan toor en een Business Point kun nen klanten terecht voor het volledige assortiment van TNT Post. Daarnaast verkopen zes tien winkels postzegels. Ook deze blijven ongewijzigd. Kijk op www.tntpost.nl voor de adressen. Nu is landelijk bijna 90 procent van de TNT Post kantoren in een winkel geves tigd. De komende vijf jaar ver plaatst de dienstverlening van de 250 nog resterende hoofd postkantoren naar locaties van TNT Post en ING. Mid wtjdm voor hd miste. deuWs kijkm op dzvs&tkkrcudMl 7> SM? Stippel uw route uit! Op www.huislijn.nl CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIjZEN! r 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €0,01 p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl games toys Le Jardin is een hilarische voorstelling. VLISSINGEN-Theater, mu ziek en kunst daaruit be staat het festival Onder stroom (opvolger van het Straatfestival) in Vlissingen van 1 tot en met 5 juli. De tweede editie telt daarmee één dag meer dan vorig j aar. De meeste voorstellingen zijn gratis. Dat betekent nog meer cross overs tussen locatietheater, dans, muziek, beeldende kun sten en theater op straat. Met een keur aan nationale en in- ternatonale gezelschappen, biedt Onderstroom een breed programma voor elke cultuur liefhebber. Het festival speelt zich vooral af langs de groene boulevard van Vlissingen, met de Schelde als decor. Verder wordt er gebruik gemaakt van unieke loëaties in de stad. De openingsvoorstelling is dit jaar Oplas Teatro met Ombre, een adembenemende en indruk wekkende balletvoorstelling op stelten. Pauwtomaat Woensdag begint ook het pro gramma in het festivalhart Sunset City met dagelijks voor stellingen in tentjes waaronder de Pauwtomaat, waar bezoe kers door jeroen Pauw geïnter viewd worden. Verder is ook Schijnvertoningen te zien, een prachtige theatervoorstelling met schaduwen als hoofdper- OOST-SOUBURG - "Wij zijn een seniorenfietsclub. Elke maand fietsen we 30 kilo meter. Robert bepaald de route compleet met fluit. Dat is om ons te waarschu wen dat er een auto aan komt of een paaltje midden op het fietspad. Nu is Robert 3 juni jarig en hoopt hij 63 jaar te wórden? Als fietsclub willen we hem in het zonne tje zetten", vertelt R. lans seri. Robert Hümbsen mag, met dit artikel, bij bakkerij Steketee aan de Kanaal straat in Oost-Souburg een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een ja rige opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. FOTOMATTHIEU HAGENE soon in een tent. Plet kleine huisje van Stephen Bain. De kindervoorstelling Lampje Lampje in een tent. Temps Fai- ble, het beeldmuziek project van Jaap Verseput. 2rienmerci, een circustheatertje aansteke lijk voor jong en oud. Rachels Tosti-Huis voor een wel hele bijzondere warme boterham. Onderstroom wordt georgani seerd door de Cultuurwerf Vlissingen. Kaarten zijn te koop via: www.onderstroom.info. MIDDELBURG - De Tele communicatiewet veran dert per 1 juli. Na het ver strijken van de contractpe riode van één jaar kan het contract maandelijks wor den opgezegd. DELTA Ka- belcomfort B.V. en Zee- landNet B.V. veranderen hun voorwaarden van inter net, digitale telefonie, digi tale televisie en analoge ra dio en televisie. OP VERTOON VAN EEN FAlmi^TPARK MINI MUNDI KINDERKAARTJE. Vrijetijdspark ZEF) Middelburg. www.ioysxl.nl Actie loopt t/m 30 juni bij Toys XL in Middelburg. Kijk voor de voorwaarden in de winkel. VEERE -_De Haringparty Veere istdil jaar,op .vrijdag 12 juni. De opbrengsten-van de eerste haringvaatjes gaan naar Stichting BijEén. Het is een uitstekende gelegen heid om zakelijke contacten aan te halen onder het genot van de eerste Hollandse "Nieuwe met natuurlijk als j&begeleider een goed glas -wijn. Het begint om' 16.30 en duurt tot 20.00 uur. VEERE - Het "Veerse bos js "één afwisselend natuufge- - bied met veel -kreken en "loofbossen. Tijdens éën -wandeling door dit gebied op 9 juni van 19.30 tot"21.00 uur vertelt een IVN-natuur- gids over de bijzondere his torie van de kreken op Wal cheren. Hij begint bij de Landschuurweg 5. Volwas senen betalen 2 euro en kin deren de helft. B POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES B FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL B ADVERTEREN 0113-274014 B BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1