Krant Inschrijven Games Moeders willen verrast worden! Culinair evenement Amuse Me www.huisliin.nl fdé Deze week PAGINA 5: VREDE VEILIGHEIDSDAGEN PAGINA 21: NOG STEEDS VERLIEFD PAGINA 42: MEIMAAND FIETSMAAND Nachtelijke afsluiting en werk aan de A58 Kledingbeurs leger Mid vergden voor fat laatste nieuws kijken op ditASedhwé.yit Vervroegde Sluitingstijden Huren.... Of toch kopen? Letselschade? r Mognsjef v Moederdag? Effe bij... i^WARMTESERVICEi Taart en rijles voor Robert Polak (18) mrmm P A3 h Wr//1 l' .jihi 7 7 nil! j f 7 M l V-l I 60 jaar Scouting De Watergeuzen Rommel bij Juliana www.palsgroep.n Uitgebreide keuze voor al uw Übertegels en sanitair ZiZo.. daar vind je altijd wel iets leuks! CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN! WGGGNGR Huis-aan-huisMedia WOENSDAG 6 MEI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 19 MIDDELBURG - De termijn voor inschrijvingen voor de Senior Games is met een maand verlengd. Deelne mers konden zich tot 1 mei inschrijven, hetgeen nu juni wordt. De spelen voor senio ren zijn vanaf 7 september in Zeeland. De organisatie re kent op 4000 deelnemers. Nu zijn 1500 inschrijvingen. VLISSINGEN - Rijkswaters taat voert tot en met vrijdag 8 mei asfalteringswerk- zaamheden uit op de rijks weg A58. Deze werkzaam heden zijn noodzakelijk om de vorstschaden, die afgelo pen winter aan het asfalt ontstaan zijn, te herstellen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 20.00 uur tot 6.00 uur, tussen de Vlaketunnel en Vlissingen. In de meeste ge vallen zal ter plaatse van de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar zijn voor het ver keer. Hier geldt dan een maxi male snelheid van zeventig kilo meter per uur. Uitzondering hierop is het gedeelte van de A58 tussen de op- en afrit 35 bij 's-Gravenpolder en het knoop punt De Poel. Dit gedeelte wordt afgesloten voor het ver keer vanuit de richting Bergen op Zoom naar Vlissingen. Dit geldt voor woensdag 6 mei, op donderdag 7 mei en op vrijdag 8 mei tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Het verkeer wordt dan tus sen de afrit 's-Gravenpolder en het knooppunt De Poel in de richting van Vlissingen omge leid via de N666 (Nieuwe Vier- wegen - Bernhardweg Oost), de N669 en de Nansenbaan naar de A256 (Deltaweg). Het verkeer dient in deze nachten, tussen afrit 35 's-Gravenpolder en het knooppunt De Poel, richting Bergen op Zoom naar Vlissin gen, rekening te houden met een langere reistijd. MIDDELBURG - De nieuwe kledingbeurs van het Leger des Heils aan Het Zwin 1 wordt 9 mei geopend. De kledingbeurs aan de Hoogstraat 25 in Middel burg wordt dan gesloten. Voor afgaand aan de opening is er om 11.00 uur een modeshow, waarbij vrijwilligers kleding to nen, die na de openingshande ling te koop is. Een van de deelneemsters Michelle Koch in actie. KOUDEKERKE - Het ring en sjezenrijden in Zeeland leeft. Dat blijkt wel uit de goed gevulde wedstrijdka lender van dit jaar. Niet al leen de paarden, maar ook de deelnemers stonden af gelopen weekend (2 mei) in Koudekerke te trappelen om weer te mogen begin nen. Het seizoen werd traditiege trouw geopend met de jonge- renwedstrijd, waarbij de jeugd van twaalf tot en met achttien jaar met elkaar de strijd aan ging. Dit jaar mocht de afdeling Koudekerke het spits afbijten. De eerste plaats ging naar Klazi- na Boogaard Zuid-Beveland met 25 punten. De tweede en derde plaats waren voor Martijn Houterman uit Biggekerke en Rico Jobse uit Koudekerke. Op 9 mei is in Domburg ringrij- den in klederdracht bij het zorg- den. Ook is er dan tegelijkertijd centrum Simnia. Daar wordt in Grijpskerke ringrijden. 16 mei tussen 9.00 en 17.00 uur gere- is er een wedstrijd in Ritthem. MIDDEU3URG - Uit onderzoek onder 396 werkende moeders naar het favoriete moederdag cadeau kwam naar voren dat slechts een op de tien moeders warmloopt voor bonbons en bloemen. Veel liever worden moeders in de watten gelegd of een dag of twee helemaal ont last van haar taken. Het onder zoek werd uitgevoerd door Ma- maloe-Coaching, gespeciali seerd in het begeleiden van werkende moeders. T c 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €o,oi p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl I f 'lij I VLISSINGEN - Robert Polak wordt vrijdag 8 mei achttien jaar. "Dat vind hij heel bij zonder want nu kan hij ein delijk zijn eerste autorijles krijgen. Daar zit hij met smart op te wachten. Óp zijn verjaardag staat de les al ge pland. verder gaat hij vijf da gen naar school en werkt daarnaast nog bij de Albert Heijn en de Gamma. Wij vin den dat zo'n harde werker best een taart verdient", zeg gen zijn ouders. Robert mag, met dit artikel, bij bakkerij Steketee aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg een heerlij ke verjaardagstaart afhalen. Graag wel eerst even bestel len! Wilt u ook een jarige op geven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. VLISSINGEN - Hét culinaire evenement van Vlissingen, Amuse Me, dat in het pink sterweekend 30 en 31 mei is, is al direct uitgebreid van tien naar elf deelne mende restaurants. Tapas restaurant Sabroso aan de Walstraat gaat aan Amuse Me meedoen. Voor 9.95 eu ro krijgen bezoekers drie amuses en een glas wijn. Info: www.amuseme.nl VLISSINGEN - De Vlissingse zeeverkennersgroep De Wa tergeuzen wil deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan en houdt daarom op zondag 14 juni een reünie. Speciaal voor iedereen die het leuk vindt om oude be kenden weer eens te ont moeten, stoere verhalen op te halen, oude logboeken of foto's te bekijken of om nog eens een keer in die oude vertrouwde vletten te varen. Aanmelden via www.wg3.nl. MIDDELBURG - Bij de Ju liana Korpsen in Middelburg is zaterdag 9 mei een grote rommelmarkt. De kramen staan in en rond clubge bouw molen De Hoop aan het Vlissings Bolwerk van 8.00 tot 15.00 uur. Wie nog rommel over heeft kan bel len met: 0118-217461 POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 eek FOTO: RIANNE FRANCKE DOOR ELLEN DE VRIEND In verband met Hemelvaart hanteren wij gewijzigde sluitingstijden. Voor de editie van woensdag 20 mei is de uiterste inlevertijd voor advertenties donderdag 14 mei 17.00 uur. De Faam WGGGNGR huis-aan-huisMedia - ■■B PM Geere Passage 8 I Middelburg SANITAIR EN DAKBEDEKKING

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1