Krant Alle info feesten Antiek- en Curiosamarkt in Viissingen Deze week PAGINA 2/3: COMAZUIPEN VAN JONGEREN PAGINA 18: PROGRAMMA BEVRIJDINGSFESTIVAL PAGINA 19: VEEL DIERENLEED IN NEDERLAND Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl voor 10,- J.B. Kuipers Brommers, gitaren en spandoeken boekhandel Spu Oude Markt 5 Viissingen^ t 0118 - 422170 Onderzoek naar verdwenen mijnenveld mmÈ I^WARMTESERvïcÊl RIJBEWIJS Knip de Kon uit. Verderop in de krant! Inloopochtend bij peuterspeelzalen Taart en vlaggen voor Levi (1) Baggeren voor de Walcherse kust Oranjebal in centrum Ter Reede Biljarters van Ter Reede kampioen Giro d'Italia in 2010 in Middelburg Mid vergden voor het Imtste nieuws kijken OP diiMedkrwtMl VLISSINGEN - Een antiek en curiosamarkt met allerlei gezellige en goed gevulde kramen staat zaterdag 2 mei in Viissingen. De markt is van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken op de Oude Markt en een initiatief van de Vereniging Winkelce- trum Viissingen. Meer infor matie: Harrie van Hal, 01118-440037 CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN! c 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €0,01 p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl Vijrig jaar jong in Zeeland Nolle vol mijnen VLISSINGEN - Recent on derzoek toont aan dat er bij het kustversicr kings project Nolle-Westduin mogelijk een mijnenveld uit de Tweede Oorlog ligt onder de duinen. Het gaat om een strook van 150 meter lang en 45 meter breed, ter hoog te van de duinovergang Zwanenburg bij de asfalt- centrale. Dit gebied is na de oorlog ge ruimd, maar 152 mijnen zijn ^°n niet gevonden. Eventueel ze afgegaan tijdens de oorlog of ze liggen nog on der het zand. Tot nu toe zijn er geen mij nen ge vonden, maar het Waterschap wil geen enkel risico nemen. Vorige maand ontdekte het Waterschap een aantal ïrfnëf gëölëfr.' rtaar aanleiding hier van is een groot scheeps ex- plosieven- onder- zoek begonnen, met onder meer het mijnenveld als uit komst. Het gaat om mijnen die bestaan uit houten kisten met steking van bakeliet. Metaalde tectoren kunnen de objecten niet opsporen. Een explosie ven-expert is daarom vandaag begonnen met het zeven van het zand. Een beveiligde kraan schept zand in een bak. MIDDELBURG - Kiss Forever Band uit Hongarije komt op donderdag 30 april een spectaculaire show geven in Café 't Schuttershof in Middelburg speciaal voor Survivorsland. Behalve de grote hits brengen zij ook verrassende num mers als Deuce, Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City, I was Made for Lovin You, Lick it Up, New York Grooves of War Machine, Fist like a Glove, Hooligan ten gehore. Een deel van de entreeprijs gaat naar Survivorsland, eve nementen tegen kanker. Aanvang is om 21.30 uur. Kaarten zijn te koop via www.survivorsland.nl. POSTADRES POSTBUS S. 4460 AA GOES B FABE«WHM.WE^EN£R.Nl_» REDACTIE 0113-2J4024_/_R^FAAM«WHIVI.WEGENER.NL 1 ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 De derde etappe van de wie lerronde finisht op 10 mei in de Zeeuwse hoofdstad Dat is vorige week bekendgemaakt in Middelburg. De prede*® route die de ren- nere gaan rijden door Zeeland is nog niet bekendgemaakt. Middelburg gaat daarover nog overleggen met andere Zeeuwse gemeenten. Behalve de Giro d'Italia trekt in 2010 ook de Tour de France door Zeeland. MIDDELBURG - Elke eerste woensdagochtend van de maand organiseert Kinder opvang Walcheren op de meeste peuterspeelzalen een inloopochtend. 6 mei zijn ouders dus welkom van 9.30 uur tot 11.00 uur klaar om de kinderen en hun ou ders te ontvangen en vragen te beantwoorden. MIDDELBURG - Vlaggen, feest, kinderspelen: Levi Matheij heeft een vrolijke verjaardag op 30 april. "Het is erg leuk natuurlijk, maar het kan ook zo zijn dat juist veel mensen niet kunnen komen op zijn feestje." Van daar dat zijn papa en mama (Harvey Astrid) vinden dat Levi de taart verdient. Hij mag, met dit artikel, bij bak kerij Vader aan de Dorps straat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook eenjari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. ZOUTELANDE - In het Oost gat en de Sardijngeul, voor de kust van Walcheren is be gonnen met baggerwerk- zaamheden. Dit karwei duurt ongeveer drie weken. Het baggerwerk wordt uitge voerd met een sleephopper zuiger waarbij het gebagger de zand zal worden aange bracht in de vooroever tus sen Zoutelande en Westka- pelle. De sleephopper zal het gebaggerde zand dicht on der het strand in talud aan brengen in de stortlocatie. Strandbezoekers hebben geen hinder van het werk. VLISSINGEN - EenKoninginne- bal met muziek en dans en ver plicht oranje kleding is morgen (30 april) in het Woonzorgcen trum Ter Reede in Viissingen. Het feest is van 19.30 tot 22.00 uur. De entree is gratis. VLISSINGEN - De biljartver eniging van woonzorgcen trum Ter Reede in Viissin gen is kampioen geworden bij de Biljart Combiwed strijden Walcheren. De vereniging met de naam Tot Ons Genoegen, heeft vanaf sep tember 2008 tot en met april 2009 wekelijks competitie ge speeld tegen dertien andere bil jartverenigingen uit Walcheren. Aan de competitie nemen al leen 55-plussers deel. De strijd bleef tot op het laatste moment spannend. Op het nippertje wist T.O.G. met 8 punten ver schil van de biljartvereniging in Meliskerke te winnen. Het is de tweede keer dat de biljartver eniging van Ter Reede kam pioen is geworden bij deze wed strijden. In 2006 sleepte de ver eniging ook al de wisselbeker in de wacht. Voor T.O.G. was het dit jaar dubbel feest. Een van de leden, dhr. P. de Bliek werd, als afgevaardigde van T.O.G., twee de bij de individuele kampioen schappen van Walcheren. MIDDELBURG - De wie lerronde van Italië, de Giro d'Italia, doet volgend jaar Middelburg aan. Alle programma's van de plaatselijke koninginnedag- festiviteiten staan in deze De Faam. Aanbieding! van 24,-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1