eek Krant kijken Voorjaarsmodeshow van World of Silk Gratis golf Gigasticky kampioen minibedrijfjes fdé Deze week PAGINA 5: DUINEN ZOUTELANDEN VERPLAATST PAGINA 7: REDDINGBOOTDAG PAGINA 41: HOOGSTE PUNT VOOR PAND ROC Eerste verjaardag is altijd bijzonder Doek valt voor festival Park Poëzie Uitwisseling met VS via Atlantic Bridge Makkelijk Lezen Pleinen voor bieb Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl www. hogazon.nl Nid wqdw uoor hd miste deuiMs kjf&i op dciA/edhwré.in( zaterdag 18 april 2009 BurgGolf Middelburg GROTE KIPLOEMPIA Vervroegde Sluitingstijden Voor meer informatie zie elders in deze krant 374^-3/4/ WOENSDAG 15 APRIL 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 16 DeFaa WGGGNGR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - Na vijf ach tereenvolgende edities valt het doek voor hét poëziefes- tival van Zeeland, Park&Poëzie. Ondanks het succes van Park Poëzie heeft het bestuur beslo ten met de organisatie te stop pen. Reden voor dit besluit is dat zij het tijd vond voor een frisse inbreng, maar helaas vruchteloos heeft gezocht naar opvolgers. De stichting gaat nu een klein jaar 'slapen'. Mocht er zich in die tijd een nieuw team vrijwilligers aanmelden om Park Poëzie voort te zetten, dan zijn alle subsidiemogelijk heden nu nog intact. Park Poëzie mag een succes ge noemd worden. Voor meer in formatie kijk op www.parken- poezie.nl. MIDDELBURG - Van 14 tot en met 21 maart waren Ameri kaanse jongeren te gast in Zee land. Op diverse scholen gaven ze lessen. De week werd afge sloten met een Amerikaans feest in De Spot in Middelburg. Met zo'n honderdvijftig bezoe kers was dit een groot succes. Op vrijdag 17 april houdt Atlan tic Bridge, een organisatie die al ruim twintig jaar uitwisselingen organiseert, een informatie avond om 20.00 uur in het jeugdgebouw van de Hofplein- kerk in Middelburg. Zeeuwse jongeren worden uitgenodigd om in 2010 naar Amerika te gaan. Er zijn vele mogelijkhe den vanuit verschillende regio's in Zeeland. Bridgebuilders, heet het jeugdwerk, waarmee je leert bruggen te bouwen naar leef tijdgenoten uit andere landen. Je kunt daarmee naar Amerika en wellicht weer een groep in Nederland ontvangen. Ook zijn er mogelijkheden om naar an dere landen op de wereld te gaan. Meer informatie via 0113- 383321. fïincss in Powctplateccnirum AIISportsBodyGym Wij gaan verhuizen OPENDAG Za. 25 april v.a. 13.00 uur Diverse demonstraties springkussen Walensingel 65 Middelburg Telefoon 0118 - 63 45 66 www.allsportsbodygym.nl MIDDELBURG - Faeden Reijngoudt wordt vandaag (15 april) één jaar. "Hij heeft veel oorontstekingen en blijft toch een vrolijk knulle tje dat graag keet maakt met zijn broers Jiaru (6) en Xavi (4). Daarom vinden we dat hij een lekkere taart ver dient", vertellen zijn ouders Steven en Naomi. Faeden mag, met dit artikel, bij bak kerij Vader aan de Dorps straat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. MIDDELBURG - Zeven vm- bo-ieerlingen van het Cal- vijn College in Middelburg zijn Nederlands Kampioen geworden bij de minionder- nemingen. Zij wonnen met hun gigasticky. een arm band (10.99 euro), waarin een usb-stick is verwerkt. Dat leverde 250 euro op. Op 16 april zijn de arm bandjes op de Middelburg se markt te koop. MIDDELBURG - Op de jeugdafdeling van de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg is tot en met zaterdag 2 mei een tentoonstelling te zien met maquettes van 'Makke lijk Lezen Pleinen'. De ma quettes zijn gemaakt door 65 Havo- en VWO-2 leerlingen van de Technasiumafdeling van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap Mid delburg in opdracht van de Zeeuwse Bibliotheek. De leerlingen werkten negen weken lang aan dit project in de rol van interieurarchitect. Na een inleiding in de Zeeuwse Bibliotheek zijn ze in groepjes op zoek gegaan naar informatie over dys lexie, het concept van een MLP, boeken en andere ma terialen voor kinderen met leesproblemen. De resulta ten zijn vervolgens verwerkt in een projectplan, met daarin onder meer een pro gramma van eisen en een ontwerp van hun MLP. Uit eindelijk hebben de leerlin gen een maquette gemaakt POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL -H ADVERTEREN 0113-274014 3 BEZORGING 0900-4245726 MIDDELBURG - MICMEC Walcheren houdt zondag 19 april een vroege vogel excursie. Natuurgids Hilda van Lange- velde leidt de groep via stads wijken, bolwerken en park Toorenvliedt naar Vogelop vang De Mikke, waar een heer lijk biologisch ontbijt wacht. In het voorjaar zingen de vogels om het hardst. De mannetjes doen dit om indruk te maken op de vrouwtjes. De wandeling begint om 6.00 uur op de markt, voor het oude stadhuis. Vorig jaar zijn vijfentwintig soorten vogels waargenomen. Deelname is gratis. Aanmel den is noodzakelijk via: 0118- 633419. MEUSKERKE - World of Silk aan de Dorpsstraat 3 in Meliskerke houdt op zaterdag 18 april een voorjaarsmodeshow om 14.45 uur. Ze tonen dan de nieuwste voorjaarsmode, shawls, sie raden en diverse accessoires van allerlei modekunstenaars. Ook kunnen de kunstwerken van Ul- rike Bender, Paul Vanhee, Mare Vanhecke, Komul en Renaat Meersman bekeken worden. De galerie is iedere zaterdag ge opend van 12.00 tot 17.00 urn en op vrijdag 1 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Re serveren kan via in- fo@worldofsilk.nl. www.burggolf.nl/opendag 0900-burggolf Lekker en voordelig C WIJ.. MAAlTUOSNWfNKBL 4 STUKS 5,95 GRATIS SAUS INDISCHE KIPKLUIFJES HEEL KILO j^NU 6,95 Kippie Middelburg Nieuwe Burg la 0118-611959 In verband met Koninginnedag hanteren wij gewijzigde sluitingstijden. Voor de editie van woensdag 29 april is de uiterste inlevertijd voor advertenties donderdag 23 april 17.00 uur. WGGGNGR huis-aan-huisMedia Skeel D00R ELLEN DE VRIEND DOMBURG - Skeelercomité Domburg houdt op 18 april een nationale- en Zeeuwse skeelerwedstrijd, een toer tocht voor recreanten en stempeltocht voor de jeugd, het is de derde editie van het skeelerspektakel. De dag begint met een toer tocht over dertig en tachtig kilo meter voor recreanten die van uit Domburg een tocht over Walcheren en Noord-Beveland kunnen skeeleren. Iedereen die graag skeelert kan hieraan deel nemen. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur in de kantine van Voetbalvereniging Domburg op sportpark Oosterloo. Er is kleed- en douchegelegenheid voor de deelnemers. De starttijd voor beide afstanden is om 11.00 uur. Bij terugkomst van de toer tocht, is op het parcours in de kem van Domburg de stempel tocht voor alle jeugd al in volle gang. Om 14.45 uur vertrekken die vanaf sportpark Oosterloo achter de jurywagen naar het parcours! Als afsluiting en hoog tepunt van de dag zullen er wedstrijden worden geskeelerd die meetellen voor de Zeeuwse ABN-Amro competitie, gevolgd door de nationale topcompeti- tie Univé-World on Wheels. De rijders uit de klassen vetera nen,beloften, dames en heren zullen vanaf 15.45 uur allemaal aan de start verschijnen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1