eek Krant Geen treinen 'tSpui Zomertijd Weinig GGD vacinaties Walcheren De drie beste dichters worden beloond. Scheepvaart 2009 G.J. de Boer 9-K.O -zq-L\ fdé Deze week BEW. feijp/ PAGINA 7: FASHION EVENT VEERE PAGINA 14: DE MORTIERE GROEIT PAGINA 44: AANGETEKEND BÏL1EN Kleinzoon Wesley (12) krijgt een taart Stephan in finale Christina Concours Brand in Vlissingse plaatwerkerij Home Grow moet sluiten Uid wqetw. tmrhd deuws Oj? dzwarnmtid Letselschade? www.palsgroep.nl Samen realiseren we jouw doel! A.s. zaterdag ^Alle klokken t zomertijd! ZiZo.. de hipste kadowinkel van Middelburg Nu te koop bij boekhandel 't Spui boekhandel Oude Markt 5 Vlissingen t 0118 - 422170 6' WOENSDAG 25 MAART 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 13 De weGGNeR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - "Wij willen graag onze kleinzoon Wesley Landers uit Middelburg ver rassen met een verjaardags taart. Hij word 26 maart 12 jaar. Omdat wij 150 kilome ter bij hem vandaan wonen en onze gezondheid het niet toelaat om op zijn verjaardag aanwezig te zijn willen wij hem op deze manier laten weten dat wij op deze dag wel aan hem denken en ho pen dat hij een fijne verjaar dag heeft", schreven zijn opa en oma van den Heuvel. Wesley mag, met dit artikel, bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oostkapelle een heerlijke verjaardags taart afhalen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jarige opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, ver jaardag en woonplaats. MIDDELBURG - 47 procent van de opgeroepen meisjes uit de gemeenten Middel burg en Veere kwam slechts opdagen voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskan ker. In andere delen van het land was dat ongeveer 60 procent. Het gaat om meisjes tussen de 13 en 16 jaar. In het to taal zijn bijna 10.000 meisjes opgeroepen voor de prik. NIEUW- EN SINT JOOS- LAND - Stephan Knuijt uit Nieuw- en Sint Joosland heeft zich geplaatst voor de finale van het Prinses Chris tina Concours voor compo nisten. Afgelopen zaterdag viel zijn compositie Twaalf epigrammen in de prijzen in Rotterdam. De finale van het Christina Compositie Con cours is op 4 april. VLISSINGEN - In de voor malige plaatwerkerij op het Scheldeterrein in Vlissingen was zaterdag een brand. Een bouwkeet in de loods stond in brand. De brandweer ruk te uit met twee tankauto spuiten en een hoogwerker en wist de brand snel onder controle te krijgen. Poeziëwedstrijd COUJNSPLAAT - Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland houdt in samenwerking met het literaire tijdschrift Ballu- strada een poeziëwedstrijd. Het thema is Verdronken Ge schiedenis. De wedstrijd is ter ge legenheid van de onthulling van het monument voor de verdron ken dorpen in Zeeland bij Co- lijnsplaat. De onthulling is in ok tober van dit jaar. Dichters kun nen maximaal drie gedichten in zenden met als thema verdron ken geschiedenis. Dat kan zich afspelen in Nederland of elders en gaan over verdronken landen, verzonken steden, stormvloeden of bijvoorbeeld watersnoden. Het thema magzowel histo- risch, folkloristisch, my- thologisch als symboli- schworden opgevat. De drie beste gedichten worden beloond met geldprijzen. Ook worden ze in het kwartaalblad Zeeuws Erfgoed van de SCEZ geplaatst. Als de gedichten van hoge kwaliteit zijn, publiceert Ballustrada ze ook. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de onthulling van het monument. Inzenden kan van 1 april tot 15 augustus. Meer informatie: www.scez.nl. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet. GOES - ProRail gaat komend weekend verder met het werk aan de Zeeuwse lijn. Het werk begint zaterdag om 1.00 uur en duurt tot maandag 5.00 uur. Tussen Ril land-Bathen Bergen op Zoom I wordt over een lengte van VLISSINGEN - Cof- feeshop Home Grow aan de Kasteelstraat in Vliss ingen moet sluiten. Burge meester Wim Dijkstra heeft de vergunning van de shop inge trokken omdat de eigenaar volgens de gemeente niet aan de Drank- en Horecawet vol doet. In december 2008 is de eigenaar op de hoogte gesteld van de plannen om de vergun ning in te trekken. Hij krijgt zes weken om in hoger beroep te gaan tegen het besluit. De ver gunning wordt niet opnieuw uitgegeven aan een andere ^coffeeshop. 1100 meter ballast vervangen en tussen Bergen op Zoom en Roosendaal wordt over een lengte van 300 meter ballast vervangen. De NS zet bussen in waar dat nodig is. Deze werkzaamheden zijn on derdeel van het groot onder houd dat tot 2011 wordt ge pleegd. "Tm &MMI VLISSINGEN - In het Arsenaaltheater in Vlissingen is morgen (26 maart) Dance Works Rotterdam te zien met Xtra Xtra Large, het nieuwe werk van Bruno Listopad en Sjoerd Vreugdenhil voor de dansers van het gezelschap, plus een gastoptreden van choreografen/dansers Erik Kaiel en Jasper Dzuki Jeien. Aanvang 20.15 uur en entree is 15 euro. (Foto: Robert Benschop) 4 WBILVM «.OT-1 IHIOOPDAG op .jrj gcjjJr'r;r bll'jV^D? elln«ts high care AviFit La Forma Stippel uw route uit! Op www.huislijn.nl Geere Passage 8 I Middelburg BadktyeriMnDBlor ^Gno^poftdteraewreg41 4462CGGoes| **0113-232351 846pagina's -€$2,90 BPOSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES B FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL B ADVERTEREN 0113-274014 B BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1