eek Krant OPEN DAG Ontwerp voor een nieuw Bellamypark Lentefeest boerderij de voorrondes Kunstbende 20% KORTING TROUW- KOSTUUM B CO S Station met aardgas in Middelburg [dé V i Deze week Zonneboot-wedstrijd nu kampioenschap Mid wqdun voor hd laaide nieuws kijken of? (UwedkrwtMl terras overkapping www. hogazon.nl zaterdag 28 maart Stippel uw route uit! Op www.huislijn.nl PAGINA 2: AUTO'S STOPPEN ZELDEN VOOR ZEBRAPAD PAGIN" 15: FEEST ROYAL REPUBLIC PAGINA 30:12 BEDRIJVEN WEG OP RAMSBURG Het is weer zover! Onbeperkt Mexicaans buffet Tel. 0118-596300 Vrouwenpolder Een taart voor papa Dennis (36) Wegener Samen met Mensenlinq - 3 f- WeGGNeR Huis-aan-huisMedia WOENSDAG 18 MAART 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 12 FOTO: BLOEMENBUREAU NEDERLAND GOES - In Zeeland en Vlaande ren wordt van 15 tot 20 juni voor de eerste keer een Dutch Open Solarboat Challenge gehouden. Dit is een internationale wed strijd voor kleine zelfgebouwde vaartuigen op zonne-energie. Al 45 teams uit binnen- en buiten land meldden zich inmiddels aan. Het eerste Open Kam pioenschap bouwt voort op de zonnebootraces die sinds 2005 in Zeeland (Zeeuwse Zonne- boot Race) worden gehouden. De Dutch Open Solarboat Chal lenge start op 16 juni met een proloog van tien kilometer op het Veerse Meer. De dag ema wordt op het Veerse Meer 45 km gevaren. De Vlaams-Zeeuwse etappe start op 18 juni in Gent en finisht na 32 kilometer in Temeuzen. Op vrijdag 19 juni trekt het peloton zonneboten over het Goese Sas en het Goese Meer naar de binnenhaven van Goes op Zuid Beveland. De fi nale is op 20 juni. opeen WAT IS HIEROP UW ANTWOORD? Deze unieke aanbieding geldt alleen voorde bruidegom, de vader en de schoonvadervan de bruidegom |BOS»MEN»SHOPj SCHEEPVAART EN TRANSPORT Informatienummer: 010 - 44 86 444 zaterdag 21 MAART van 10.00-14.00 uur MIDDELBURG - Nog dit jaar komt in Middelburg en Goes een nieuw aardgas station. Dat zegt een woordvoerder van Aardgas Mobiel, dat het aantal sta tions van de huidige twintig in een jaar tijd wil verdub belen. Auto's, bussen en vrachtwagens kunnen daar tanken. De provincie trekt 5 miljoen uit om bussen op aardgas te laten rijden. Goes, Lange Vorstslraat 56, Middelburg, Lange Delft 1, Middelburg, Lange Delft 37. www.bosmenshop.nl Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart Volwassenen 18.50 en kinderen 8.50 S30CAM ORUmSTAURAKT VLISSINGEN - Dit jaar is de negentiende editie van de Kunstbende Zeeland. Op zondag 22 maart tonen meer dan 180 Zeeuwse jon geren van dertien tot en met achttien jaar hun creativi teit tijdens de voorrondes in het Arsenaaltheater in Vlis- singen. Kunstbende is een stichting met het doel jongeren te stimuleren tot cultuurparticipatie. De ver schillende categorieën zijn on der andere taal, dans, theater en performance, muziek, film en animatie. Dit jaar is het thema Macht! Een negatief geladen woord, de kunst is dus om er iets positiefs mee te doen. Dit keer zijn er vijftien kunstwerken en ongeveer zeventig podium presentaties te zien die worden beoordeeld door een jury. De winnaars mogen door naar de landelijke finale op 27 juni in Amsterdam. De opening is om 13.00 uur en het is gratis. OOST-SOUBURG - Jesper en Rick van Lomwei uit Oost-Souburg hebben hun papa Dennis aangemeld als jarige van de Week. Hij wordt morgen 19 maart) 36 jaar. "Papa verdient een taart, omdat hij een super papa is. Hij voetbalt altijd met ons en stoeien doen we ook vaak." Dennis mag, met dit artikel, bij bakkerij Steke- tee aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg een heerlijke verjaardagstaart afhalen. Graag wel eerst even bestel len! Wilt u ook een jarige op geven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. GOES - Wegener Huis-aan- huisMedia, de uitgever van deze krant, is een samen werking gestart met Men senlinq. Hiermee wordt de aansluiting gemaakt met de grootste database van fami lieberichten in Nederland. Overlijdensberichten, dank betuigingen en in memo- riams die worden geplaatst in de titels van Wegener Huis-aan-huisMedia, wor den als extra service doorge plaatst naar de website www.mensenlinq.nl. Men senlinq is een website waar bezoekers familieberichten kunnen opzoeken, bekijken en een reactie kunnen plaatsen. Ieder overlijdens bericht heeft een condole anceregister, waarin vrien den en bekenden op men- senlinq.nl een persoonlijke- boodschap achter kunnen laten. Overlijdensberichten die gepubliceerd worden in de lokale titels van Wegener Huis-aan-huisMedia zijn ook online te zien op de lo kale titelpagina's www.de- weekkrant.nl. VLISSINGEN - Het voorlopig ontwerp van het vernieuwde Bel lamypark vordert gestaag. Het team van OKRA Landschapsar chitecten uit Utrecht werkt hard aan de tekeningen en maquettes voor het nieuwe stadshart. Alle reële wensen en bruikbare ideeën worden momenteel ver werk in het voorlopig ontwerp, deze wordt morgen (donderdag 19 maart) in het stadhuis in Vliss- ingen gepresenteerd. Belangstel lenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Meer informatie via www.vlissingen.nl/bellamypark. Bijna lente MELISKERKE - Bij kaasboerde rij Mariekerke, van de familie De Korte in Meliskerke, is op za terdag 21 maait een lentefeest. Er is akkerbouw, een minicam- ping, een kinderboerderij met verschillende soorten kleinvee en er lopen zoogkoeien. Van 10.00 tot 16.00 uur houdt de boer rondleidingen en zijn er heel veel lammetjes te bewonderen. Er zijn spannende demonstraties van Bordercol lies en allerlei soorten schapen kaas en streekproducten wor den verkocht. Voor kinderen zijn er leuke attracties, is er een kleurwedstrijd en een knuffel hoek met jonge dieren. Entree is 1,00 euro. DOOR ELLEN DE VRIEND VLISSINGEN - De astro nomische lente begint aanstaande vrijdag (20 maart) om precies 12.44 uur. de zon staat dan pre cies boven de evenaar. Die begindatum valt niet al tijd op de 21e van de maand, zoals vaak wordt gedacht. Sterker nog, de komende decennia begint de astronomische lente vrijwel ieder jaar op 20 maart. De voorbodes van de lente zijn in aantocht of staan nét boven de grond. De vrolijke bloembolletjes van hyacin ten, blauwe druifjes, narcis sen of krokussen. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het weer len te. De temperatuur schiet om hoog, de zon laat zich steeds vaker zien en de vogels zingen uitbundig. Wie alle bollenpracht bij el kaar wil zien kan tot 21 mei terecht in de Keukenhof. De ze bestaat 60 jaar. Bollenlief- hebbers kunnen daar hun hart ophalen. Er is een bloe- menmozaïek van het Vrij heidsbeeld met meer dan 50.000 bloembollen, een Amerikaanse themaroute en een Amerikaanse tuin. Van daag (18 maart) is de officiële opening van de Keukenhof. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1