eek Krant Zeeuwse jongeren in debat met politici Ambulance Walcheren MARIZORG ProRail gaat vijf weekenden aan het spoor werken 574C -m I PAGINA 7: EERSTE ZEEUWSE CRUYFF COURT PAGINA 23 26: VALENTUNSWENSEN PAGINA 18: SCHERPE REGELS ALCOHOL Deze week Toffe (o)ma Miep (75) in het zonnetje deweekkrant.nl Yvonne Wisse goede kans op EK Waar vier jij carnaval? Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl Valentijnsdag dus naar... Letselschade? Gratis advies www.palsgroep.nl Niet vergeten uoor het laatste detws kijken op ckiA/edkrad.nl ZiZo.. de hipste kadowinkel van Middelburg ZORGBEMIDDELINGSBUREAU Audities voor NieuwïZeeland WOENSDAG 11 FEBRUARI 2009 - JAARGANG 110 - NUMMER 7 De Faam BEW. EX. ^/ODE! .r- Go WGGGNGR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - Miep Keyts uit Middelburg wordt mor gen 75 jaar. "Haai- leven lang cijfert zij zichzelf weg en maakt ze tijd vrij voor ande ren. Ze past op de kleinkin deren omdat de ouders wer ken, op een ziek kleinkind en neemt ook nog de tijd voor alleenstaanden of zieken. Ook gaat zij met grote regel maat bij iemand langs die hulp nodig heeft. En of dit al niet genoeg is, ze bakt voor onze jarigen 'in de familie een overheerlijk appeltaart volgens grootmoeders re cept. Het lijkt mij daarom nu een geweldige mooie gele genheid om deze toffe (o)ma in het zonnetje te zetten met deze ludieke actie in De Faam", vertelt Nanna Kasse namens alle kinderen en kleinkinderen. Miep mag, met dit artikel, bij bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart afhalen. Graag wel eerst even bestel len! Wilt u ook een jarige op geven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. je eigen wereld op VLISSINGEN - Yvonne Wis se (26) uit Vlissingen maakt een grote kans om volgende maand mee te mogen doen aan het Euro pees kampioenschap in door atletiek in Turijn. De Vlissingse meerkampster zetten afgelopen weekend een persoonlijk puntenre- cord (4536) neer in Tallinn. Ze staat daardoor nu derde op de Europese ranglijst. GOES - In het zuiden van Nederland barst over ander halve week het carnavals feest los. Jaarlijks zakken tienduizenden feestgangers van 'boven de rivieren' af naar onder andere Noord- Brabant om er één of meer dere dolle dagen mee te ma ken. Speciaal voor hen voor is de website www.waarvier- ikcarnaval.nl gemaakt. Be zoek de site, en u weet waar u moet zijn! Werk aan spoor DOOR fARA DE VRIEND GOES - ProRail gaat weer verder met het werk aan het Zeeuwse spoor. De spoorwegbeheerder begint zaterdag 28 februari om 1.00 uur met de eerste klus aan de Zeeuwse lijn. De werkzaamheden veroorza- ken wat vertraging voor de treinreizigers. In totaal gaat het werk vijf weekenden in maart en april in beslag nemen en vier weeken den in september en oktober. Tijdens de werkzaamheden ligt niet de gehele Zeeuwse lijn plat, maar slechts een gedeelte. De NS zet daar bussen in. Nog tot 2011 pakt ProRail het spoor in Limburg, Brabant en Zee land aan. De werkzaamheden in maart en april bestaan uit het vernieuwen van de ballast- laag. Ook zijn er werkzaamhe den aan de bovenleiding. In de weekeinden van 28 febru ari en 1 maart, 14 en 15 maart, 21 en 22 maart en 4 en 5 april wordt er tussen Goes en Vliss ingen aan het spoor gewerkt. In het weekeinde van 28 en 29 maart wordt er aan het spoor tussen Roosendaal en Kruinin- f gen gewerkt. MIDDELBURG - Provinciale* Staten stellen 100.000 euro beschikbaar voor een extra ambulance op Walcheren. E)eze staat sinds zaterdag middag in Domburg voor de inwoners van Walcheren. De wagen is nodig om van uit alle plaatsen op Walche ren binnen 45 minuten een ziekenhuis te bereiken met een afdeling spoedeisende hulp. 0800-899 85 33 DOOR HARMKE KIK GOES - Deze maand is het zover. Jongeren uit onze provincie zetten Zeeuwse politici op scherp tijdens het Provinciaal Jeugddebat van de Nationale Jeugdraad in het provinciehuis in Mid delburg. Jongeren die de statenleden willen laten weten wat ze vinden van bijvoorbeeld vei ligheid, maat schappelijke stages of jon- gerenactivi- teiten in Zee land, kun nen mee doen. Het Provin ciale Jeugd debat is op 16 februari. Silvan Li- cher (17) is er ook bij; vorig jaar nog als deelnemer, dit jaar als be geleider. Silvan vertelt over zijn ervaringen van vorig jaar: "Ik ging naar het debat met het ge voel dat het heel saai zou wor den. Een vriend ging met me mee om 'de pijn te verzachten'. Maar na het debat ging er een wereld voor me open. We wer den begeleid door een jongere en dat verbaasde me al. Je ont moet mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Je zit te genover mensen die de macht hebben op provinciaal niveau en je wordt ook echt serieus ge nomen." Op de dag van het Pro vinciale Jeugddebat gaan jonge ren in een groep 'voorstellen Geere Passage 8 I Middelburg 24-uurszorg - ondersteunende begeleiding - terminale zorg Marina Veltman Particulier verpleegkundige Badhuisstraat 2 Vlissingen T: 0118-217793 Mob: 06-26745410 Email: marizorg@zeelandnet.nl www.marizorg.nl UITSPANNING CAFÉ RESTAURA!1 FXON Op zaterdag 21 februari Bourgondisch buffet 21,50 P.P. reservering gewenst In de winterperiode iedere za. en zo. geopend www.uitspanningoranjezonnl Vrouwenpolder Telefoon: 0118-594735 maken over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Vrijwilli gers zoals Silvan begeleiden de groep. Zij zijn zelf ooit deelne mer geweest aan het Nationaal Jeugddebat. Daarna is het tijd voor de jongeren om hun stem te laten horen aan de Statenle den en gedeputeerden. Silvan is intussen al één keer eerder be geleider geweest bij een andere provinciale voorronde. "Na het debat was er een feedback", vertelt hij, "en dan hoor je dat ook deze jongeren na afloop dachten 'wow, dit is leuk!'." Het Zeeuwse jeugddebat in februari heeft ook nog een 'hoger doel': de twaalf beste debaters mogen meedoen aan het Nationaal Jeugddebat in oktober. Niet zomaar-, onvoorbereid: geselec teerde jongeren staat een aantal activiteiten te wachten. Ze leren debatteren en vrijwilligers bege leiden de jongeren in het ma ken van een voorstel over actu ele jongerenonderwerpen. Met dat voorstel gaan de jongeren naar de Tweede Kamer om in debat te gaan met de minister of staatssecretaris. "Niet alleen de beste sprekers maken kans om door te gaan", weet Silvan. "Je leert samenwerken als fractie, je leert om als één blok jongeren je plan te presenteren. Daar hoort ook de voorbereiding bij. Wij bekijken dus ook wie er goed kan samenwerken, luisteren, meeschrijven en brainstromen. Het jeugddebat staat dan ook open voor iedereen van 12 tot 18 jaar; alle schoolniveaus zijn er terug te vinden en iedereen maakt evenveel kans". Het Pro vinciaal Jeugddebat Zeeland is van 13.30 tot 15.30 uur. Het de bat is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Aanmel den: www.jeugddebat.nl MIDDELBURG - In het Prinsen logement in Middelburg waren afgelopen zaterdag auditieron den voor Nieuw!Zeeland. De Provincie Zeeland zoekt voor de promotiefilm en fotoshoots zes mensen van uiteenlopende leeftijden. Ongeveer vijfendertig mensen, van jong tot oud, waagden een kans. De film en fotoshoot worden op 14 febru ari gemaakt. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.N1. ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1