HouseQuarter in club Divine Zesde editie van De Nationale Voorleesdagen Rik Launspach -1953 'tSpui Valentijn verrassen in De Faam? Letselschade? www.huisliin.nl rdé Deze week PAGINA 5: DAG MEESTER WIM PAGINA 28: IN GESPREK MET JIM PENTURY PAGINA 38: ZAKENNIEUWS WALCHEREN Walcheren Mozaïek Prijs 2008 Niet umjdm mr het taaiste, hmws kijfen op diweMrtmtMl Gratis advies boekhandel a.s. zaterdag Open Huizen route Duizenden Open Huizen Vrolijke Clarinda wordt 3 jaar Cederhof geeft 2100 euro weg Hennepkwekerij in station Amemuiden vrijdag 6 februari Maicaaiwbdfet oprii Mexicaans 19,50 pp $740-3^1 woensdag 28 januari 2009 - jaargang 110 - nummer 5 *9, W WGGGNGR Huis-aan-huisMedia MIDDELBURG - Het maan delijks terugkerende house feest is weer terug voor alle liefhebbers. Elke eerste vrij dag van de maand worden de lekkerste housetracks ten gehore gebracht tijdens HouseQuarter in club Divi ne in Middelburg. Lokale ta lenten zoals JarahDamiel, Sparcoo Camel vertonen hun kunsten. De eerstvol gende is op 6 februari. DOOR ELLEN DE VRIEND VLISSINGEN - Plaatjes kij ken, verhaaltjes vertellen, welk kind is er niet verzot op? Voorlezen aan kinde ren is belangrijk. Het prik kelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ook de (groot) ouders veel plezier. De Nationale Voorleesdagen zijn nog tot en met zaterdag. Het prentenboek van het jaar is Anton kan toverenvan Ole Kön- necke. In totaal selecteerde de juiy tien titels voor peuters en kleuters. Het belangrijkste crite rium bij het kiezen van het prentenboek van het jaar is dat het boek, naast een goed ver haal en aantrekkelijke illustra ties, voldoende aanknopings punten biedt voor interactie met de peuter en verwerking in hun spel na het voorlezen. Doel van De Nationale Voorleesda gen is het stimuleren van voor lezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers. Kinderen die tijdens de cam pagne lid worden van de bieb krijgen een welkomstpakketje. Deze elfdaagse campagne is een initiatief van Stichting Le zen en wordt georganiseerd door de Stichting CPNB. OOST-SOUBURG - De Wal cheren Mozaïek Prijs wordt morgen voor de derde keer uitgereikt. Dat gebeurt om 15.15 uur bij basisschool 't Mozaïek in Oost-Souburg. De genomineerden zijn: Stichting Vluchtelingen werk Zeeland; de Prote stantse Gemeente in Oost- Souburg; Verzorgingshuis Scheldehof in Vlissingen en de Turkse moskee YUdirim Beyazit. Stichting Vluchtelingenwerk Zeeland is genomineerd door het project Maatjes in Middel burg, een burger, een maatje, helpt een andere -een vluchte ling- op weg om de weg hier te vinden. De Protestantse Ge meente te Oost-Souburg is ge nomineerd met het programma Maak samen met de Prot. Gem. te Oost-Souburg een goede ver binding tussen mensen. Verzor gingshuis Scheldehof heeft een multiculturele maand met me dewerkers en vrijwilliger en de Turkse moskee Yildirim Beyazit houdt een Iftarbijeenkomst met rondleiding, maaltijd en infor matie. 't Mozaïek, waar de prijs wordt overhandigd, is drie jaar geleden als eerste winnaar uit de bus gekomen. Jaarlijks wordt gekeken welke activiteit of pro ject een hele positieve bijdrage heeft geleverd aan de multicul turele samenleving en aan het verbeteren van de relatie tussen allochtonen en autochtonen. Prijs is een plakkaat met ge kleurde mozaïeksteentjes. 0800-899 85 33 www.paisgroep.nl Nu te koop bij boekhandel 'tSpui In dit boek draait alles om twee mensen die door het noodlot aan elkaar worden verbonden. Een vrouw raakt haar kind kwijt tijdens de Watersnoodramp, de grootste ramp die naoorlogs Nederland trof en een man verliest het kind in zichzelf. Gezamenlijk trekken ze op en proberen ze zich een weg te banen door de zoute modder - n van het verwoeste Zeeland. - C 19,9 0 Oude Markt 5 Vlissingen t 0118 - 422170 OR.an; f ZON Op zaterdag 31 januari onbeperkt Sliptongetjes eten 16,- pp OOST-SOUBURG - Clarinda Kolijn uil Oost-Souburg wordt donderdag (29 janu ari) driejaar. "Ze is altijd vro lijk en opgewekt en heel erg lief voor haar broertje Aloys. Daarom wHlen we haar ver rassen met een foto in De Faam en met een heerlijke taart", vertelt vader Frans Kolijn. Clarinda mag, met dit uitgeknipte artikel, bij bak kerij Vader aan de Dorps straat in Oostkapelle een heerlijke verjaardagstaart af halen. Graag wel eerst even bestellen! Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm. wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. MIDDELBURG - Wilt u een (stille) liefde of iemand die u dierbaar is verrassen? Stuur dan een e-mail met een korte toelichting en eventueel een foto aan De Faam. uw berichtje wordt dan in de krant van 11 fe bruari gratis geplaatst. Ver geet uw naam en adres niet, want we hebben leuke prijzen voor de liefste en ori gineelste berichten. MIDDELBURG - Basis school Cederhof overhan digde donderdag aan drie goede doelen totaal 2.100 euro. Vogel- en Zoogdier Opvang De Mikke, Kinderen Kankervrij en het Child Care Unit Project in Tanzania, het geld is bijeengebracht tij dens de kerstfair op 17 de cember in de brede school aan de Mosselkreekstraat in De Stromenwijk. Kinderen maakten kerstwerkstukken, een eigen cd en kochten strippenkaarten om spelle tjes te spelen. ARNEMUIDEN - De politie heeft in het voormalige staionsgebouw in Amemui den een hennepkwekerij ontdekt. Er werden circa achthonderd wietplanten aangetroffen met een waar de van tienduizenden eu ro's. Er zijn nog geen arresta ties verricht. UDpepemsnoieD 1 Groentje 9, Domburg. OIX&S86S8S www.el-fuego.com POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726 eek O Gezellig lezen reservering gewenst In de winterperiode iedere za. en zo. geopend www.uitspanningoranjezon.nl Vrouwenpolder Telefoon: 0118-594735

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2009 | | pagina 1