eek Krant ia King of the Kaloot Er zijn weer 10% Vliegeren Nollestrand rdé a Er ligt weer veel slik op de weg kinderzegels Deze week PAGINA 5: CAMPAGNE FIETSEN SCOORT PAGINA 39: ZEELAND HELPT AFRIKA PAGINA 43: IN GESPREK MET RENE MIOCH Rowan krijgt taart van bakkerij Vader Zaterdag landelijke appelplukdag Directeuren Simons en Zomer storten bonus terug ANWB wandeldag voor heel Zeeland Kozijnenambacht Scheldemond College 100jaar korting op alle schuifwandkasten IIE3II5HLSII 7 7: H weGeNeR Huis-aan-huisMedia WOENSDAG 10 SEPTEMBER 2008 - JAARGANG 109 - NUMMER 37 De Faam H <£P 1 OOST-SOUBURG - Papa Freddie Melaard en mama Mandy Klink uit Oost-Sou burg zijn trots op hun zoon Rowan. Hij wordt morgen (11 september) drie jaar. "Wij zouden het heel fijn vinden om op zijn verjaar dag een heerlijke taart te eten samen met familie en vriendjes en vriendinne tjes", schreven zijn ouders. Rowan speelt graag met zijn grote zus Danique, haalt graag boevenstreken uit en gaat graag naar de peuterspeelzaal. Rowan mag bij Bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oostka- pelle een heerlijke verjaar dagstaart ophalen. Graag telefonisch reserveren en dit uitgeknipte artikel mee nemen. Wilt u ook een jari ge opgeven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wege- ner.nl met naam, verjaar dag en woonplaats. VEERE - De campagne Slik op de weg is weer begon nen. De bietencampagne komt er weer aan en de oogst van sommige andere gewassen is al begonnen. Oogsttijd betekent trek kers en landbouwmachi nes op de weg, die slik achter kunnen laten. Als daar dan regen over heen gaat. kan het spekglad worden. MIDDELBURG - Voor de vierde keer is op zaterdag 13 september de Landelijke Appelplukdag. Fruittelers door heel Nederland stellen hun boomgaard deze dag open voor bezoekers. Zij mogen zelf appels plukken en leren van alles over fruit en fruitteelt in Nederland. De dag staat dit jaar in het teken van het gezegde De appel valt niet ver van de boom. De landwinkel Weststrate aan de Sand- berglaan 10 in Middelburg doet mee aan de Appel plukdag. Er kunnen Delcorf appels, Elstar appels en stoolperen geplukt worden. Ook Huis Ter Mee aan de Rijnsburgseweg 2 in Oost- kapelle doet mee aan de appelplukdag. Bonus gaat terug DOOR BO VAN SCHEYEN GOES - Na het publiceren van de jaarcijfers van vorig jaar is er onder het perso neel commotie ontstaan over de ontvangen bonus sen en salarissen van beide directeuren van Ziekenhuis Zeeland in 2007. Het is voor veel personeelsleden onbegrijpelijk dat, wanneer er zoveel verlies wordt geleden en drastisch bezuinigd moet wor den, de directie zich laat felicite ren met een bonus van 10.000 euro. Simons heeft naar aanlei ding van alle commotie beslo ten de bonus terug te storten. Hij laat weten dat de heer Zo mer, die momenteel in het bui tenland verblijft, zijn mening deelt. Begin vorig jaar werd door de Raad van toezicht de bonus toegekend omdat de werkzaamheden wegens de fu sie en andere ontwikkelingen veranderd waren. Ook het sala ris van beide directeuren ging omhoog. Verder blijkt uit de jaarcijfers dat de vergoedingen voor het externe accountants kantoor bijna vier ton is. Binnen enkele dagen komt de Raad van Toezicht met een verklaring waarom een en ander is ge beurd. DOOR JOSIE KNEEPKENS BORSELE - De zevende editie van het Surf- en Be- achfestival King of the Ka- loot wordt dit jaar zater dag 13 september gehou den op het strand De Ka- loot bij Borsele. Er zijn wedstrijden voor wind en Idtesurfers voor zowel ge vorderden als rookies, freesty le, boardercross en big air. Er zijn gratis proeflessen te vol gen, diverse demonstraties van professionals als wake- boarden, wind- en kitesurfen en capoeira en er is een test terrein waar het nieuwste surf- materiaal te bekijken en uit te proberen is. Om niet alleen de nadruk op de sport te leggen zijn er ook kinderactiviteiten, een foto wedstrijd en een barbecue. De dag wordt afgesloten met een beachparty met live muziek en dj's. King of the Kaloot begint om 11.00 uur met een skippers meeting. Mee doen kost 35 eu ro inclusief welkomstdrankje, lycra, goodie bag, barbecue, toegang tot beachparty en vijf drankjes. Entree beachparty kost 10 euro inclusief twee drankjes. Meer informatie: www.kingofthekaloot.nl. MIDDELBURG - In Zeeland gaan 5530 leerlingen van 172 basisscholen vanaf 24 sep tember langs de deuren om bestellingen voor kinder postzegels en kaarten op te nemen. Het thema is Laat kinderen leren. Kinderpost zegels steunt met de op brengst de landelijke uitrol van de PRIMA anti-pestme- thode om pesten op school tegen te gaan. En samen met de organisatie ENDA steunt de organisatie ook een scho lenproject in Senegal. VLISSINGEN - Jongeren kunnen zaterdag gevechts vliegeren op het Nollestrand in Vlissingen. De wedstrij den van Stichting Palladium zijn van 12.00 uur tot 16.00 uur. Een vlieger met een stukje touw kost 2 euro. De deelnemers moeten zelf vliegertouw meenemen. Oe fenen kan bij de Walk-Inn (9/9), Multi-Culti (10/9), Pa raplu (11/9) en Houtuyn (12/9) van 16.00-17.45 uur. SEROOSKERKE - De wan delsportvereniging de Vro lijke Tippelaars uit Vlissin gen houdt op zondag 14 september de landelijke ANWB Wandeldag voor ie dereen in Zeeland. Er wordt gestart vanaf Camping Olmenveld aan de Gapingsweg 5 in Serooskerke tussen 10.00 en 13.00 uur. Het is een gratis tocht over vijf, tien en vijftien kilome ter voor het hele gezin. Meer in formatie via 0113-381111 Het juiste adres voor al uw hardhouten kozijnen. www.kozijnenambacht.nl Tel. 0118-620040 Diodeweg 37 Middelburg Deze week bij De Faam: één eeuw Alléén in de maand september v.logus.nl Vlissingen, Marie Curieweg 9-13, T: 0118-69 00 00 VROUWENPOLDER - Ruim duizend deelnemers deden mee aan Walchers mooiste, halve marathon. Huub Maas uit Etten-leur won de Kustloop bij de heren met een tijd van 1 uur en 19 minuten, bij de dames was de voormalige Middelburgse Irma Heeren de snelste met 1 uur en 30 minuten, foto: marina meuers m POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES m FABE@WHM. WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 B BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 1