ROSSEL c Interesse? Kijk op www.huislijn.nl RECLAME €1,20 3-1-1 gratis dé Weekkrant Sportief Vijfendertig jaar Het bedrijf r TAN DPROTH ETICUS Waldkorn €1,99 Frikandelbroodje €1,20 Mini-kadetten 10 stuks €1,60 ZATERDAG Stokbrood Bolussen Volle spaarkaart SUIKERBROOD GRATIS Frans zonder drempels!!! Alliance Frangaise Walcheren CURSUSSEN FRANS OP ALLE NIVEAUS U zoekt een huis? U vindt een huis! Vakantie vanaf 8 september t/m 13 september Maandag 15 september weer geopend Vanaf I september op woensdagmiddag gesloten Maandag I september i.v.m. beursbezoek gesloten Zuidstraat 12514361 AH Westkapelle Tel.: 0118-5722581 Fax: 0118-570637 De Faam Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 5 Cruyff Court in Vlissingen VLISSINGEN - De lohan Cruyff Foundation zorgt vanaf 1997 voor een uitste kend alternatief voor het voetballen op de straat: de Cruyff Courts. Een moder ne invulling van de aloude tapveldjes. Het eerste Zeeuwse court staat nu ook gepland in Weyevliet in Vlissingen. Deskundigen menen, dat het goede Nederlandse voetbal is ontstaan tijdens het voetballen op de straat. Maar het verdween uit het straatbeeld. Enerzijds omdat het niet mocht en de po litie er wel eens verbaliserend tegen optrad, anderzijds omdat de verkeerstoename straatvoet bal onmogelijk maakte. Maar oude tijden herleven. Cruyff Courts zijn echter meer: een goede en veilige speelplek in een woonwijk, waar thema's als gezondheid, integratie, samen spelen en respect voor elkaar centraal staan. Het zijn harde eisen die de Cruyff Foundation stelt. Bovendien kenmerken de courts zich door uniforme af- VLISSINGEN - De innige sa menwerking van de ge meente Vlissingen, L'escaut Woonservice, Scheldemond college en Woningstichting Walcheren met de Johan Cruyff Foundation brengt het eerste Zeeuwse Johan Cruyff Court naar Vlissin gen. Het kunstgras voetbal veld komt naast het Schelde- mondcollege in Weyevliet. Gisteravond werden de om wonenden tijdens een infor matieve avond bijgepraat. Het court belooft een unie ke, sportieve en veilige voor ziening te worden. metingen, omheind door een blauw hek, voorzien van oranje goals en een gele middenstip. Daarnaast moet het Cruyff Court openbaar terrein zijn, dus voor iedereen toegankelijk. "Want het is een plek waar ver schillende partijen elkaar ont moeten en samenwerken", zegt de Cruyfff Foundation. Theatergroep Het Bedrijf v/h heeft als theatraal uitgangspunt, de magisch-realisti- sche verbeeldingswereid van artistiek leider Rob Maaskant. Deze wordt gekenmerkt door het samengaan van indringende, spectaculaire beelden met tere, poëtische mo menten en het gebruik van gedetailleerde, surrealistische decors en objecten, fan tasievolle kostuums en tijdloze muziek, foto alcha 2001 door rob maaskant DOOR JOSIE KNEEPKENS MIDDELBURG - Het Be drijf v/h, een groep van beeldende kunstenaars, musici, spelers, makers en bouwers uit Nieuw en Sint joosland onder ar tistieke leiding van Rob Maaskant, bestaat dit jaar 35 jaar. De groep maakte zo'n twee duizend voorstellingen, con certen en tentoonstellingen in ruim vijftien landen, met Zeeland als basis. Vanwege het jubileum worden dit na jaar twee overzichtstentoon stellingen getoond. In sa menwerking met Zeeland Nazomer Festival is Verbor gen Verwondering van 31 augustus tot en met 19 sep tember te zien in de crypten van de Middelburgse Abdij. Hierin worden theatrale bouwsels, objecten en klankinstallaties getoond die een rol hebben gespeeld in de voorstellingen van de af gelopen jaren. Tijdens de openingsuren wordt de ten toonstelling tot leven ge bracht door bijzondere, mu zikale intermezzo's op deze klankinstallaties. De tweede tentoonstelling, Verborgen Verwondering/de making of, is van 1 december tot en met 10 januari te zien in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. Deze is een vervolg op het locatieproject in de Abdij en is een presentatie met schetsen, werkfoto's en videomateriaal, die een in zicht geven in het werkpro ces en tonen hoe deze we reld van verbeelding tot stand is gekomen. ■m T f VOOR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 0118-414533 WWW.ROSSEL-KU NSTGEBITTEN.N L HOBEINSTRAAT 52, VLISSINGEN Oost-Souburg Nieuw en St. Joosland Middelburg (Euromarkt/Dregmansstraat) Zowel voor absolute beginners als (ver)gevorderden Met het accent op de spreek- en luistervaardigheid Ook cursussen conversatie voor gevorder den, literatuur en vakantie Frans voor be ginners en gevorderden Inschrijving en informatie: - dinsdag 2 en donderdag 4 september 2008 van 19.00-21.00 uur Stationsstraat 16 Middelburg - zaterdag 30 augustus van 10.00-16.00 uur op de Educatieve en culturele markt in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Inlichtingen: - telefonisch: (0118)596393 06-15337473 (0118)627411 - per E-mail: af.cursussen.walcheren@gmail.com en walcheren@alliance-francaise.nl - op onze website: http://www.allfran.bravehost.com koop huur nieuwbouw Koudekerke Oost Souburg 102.000 woningen Vlissingen Weststraat 28 199.000 k.k. Makelaardij Zwaan www.huislijn.nl Kromwegesingel 63 175.000 k.k. Zeeuwse hujfen makelaardij www.huislijn.nl Tooroplaan 8 127.500 k.k. Houmes Makelaars www.huislijn.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 5