RA jaar begonnen Galaconcert in de Sint Jacobskerk Hoe zorgeloos is je oudedag? Piet Voskamp Fietsspecialist Piet Voskamp wenst alle sporters en medewerkers van FC Dauwendaele een geweldig seizoen! dé Weekkrant Klarinetweg 16F 4337 RA Middelburg Tel. 0118-639875 LID ONT Voor vernieuwen, aanpassen repareren van uw gebitsprothese, ook op implantaten Met laatste nieuws van d# Pro vindt De Faam Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 3 Mevrouw Van de Heuvel steekt nooit alleen een drukke straat over. foto: jmp wolterbeeK/ MIDDELBURG - De Roosevelt Academy in Middelburg is het nieuwe schooljaar begonnen met workshops, bezoeken, spelletjes en sport. De colleges zijn afgelopen maandag begon nen en vandaag (27 augustus) is de officiële opening van het academisch jaar om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk. Professor Dr. Henk Meijer geeft daar zijn toedracht. The invention of the Dutch Telescope is een sympo sium over de uitvinding van de telescoop. Maandag 20 en dins dag 21 óktober zijn de openbare lezingen door het Middelburg Center for Transatlantic Stu dies. D00RTARA DE VRIEND VUSSINGEN - In het kader van de viering van het zevenhon derdjarig bestaan van de Sint Ja cobskerk in Vlissingen is er op zaterdag 30 augustus een gala concert. Annegeer Stumphius, Marianne Boer en Niek de Groot treden voor het eerst sa men op. De sopraan Stumphius begint het concert met de aria uit Samson van Handel Let the bright Seraphim met de colora turen en de hoge noot aan het einde. De Groot op contrabas en Boer op de piano spelen sa men de prachtige aria's uit Dido and Aeneas van Purcell. Ge volgd door aria's uit de Figaro Een prettige en onbezorgde oudedag, dat is wat we willen. Of het gebeurt als je 65 jaar bent of vroeger of later, als het zover is, willen we een pensioen dat ons een prettige en onbezorgde oudedag bezorgt. Maar of dat ook werkelijkheid wordt, weten we niet. We maken ons ook geen zorgen. Uit onderzoek van Pensioenkij- ker.nl blijkt dat de helft van de Nederlanders zich het afgelo pen jaar niet heeft afgevraagd met hoeveel geld hij het na zijn werkzame leven moet doen. Volgens de pensioenbarometer van Fidelity International maakt nog geen 40 procent van de Nederlanders zich zorgen. Bij onze oosterburen is dat meer dan het dubbele. Hoewel we willen weten of onze pensioenvoorziening goed ge regeld is, houdt slechts een op de tien zich naar eigen zeggen goed op de hoogte. Op dat punt blijken de Nederlanders nogal gemakzuchtig en zijn we mas saal blij met het verplichte ka rakter van ons pensioenstelsel. Zorgeloos je pensioen tege moet. Is dat werkelijkheid? Het is nog maar vier jaar geleden dat we werden opgeschrikt door onheilstijdingen over de tekor ten bij de pensioenfondsen. De daarop volgende economische opleving zorgde ervoor dat de reserves weer op peil kwamen, maar de kredietcrisis veroor zaakt opnieuw enige paniek. De fondsen hebben nu al een gat van 100 miljard euro. De stij gende lonen (dus ook van de pensioenuitkeringen), het groeiende aantal gepensioneer den en het feit dat we almaar langer leven, zorgen voor stevi ge discussies. Tandprothetische Praktijk Schippers AbdijNieuws AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws. Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. hwinur /pci.inii Abdij 6, Postbus 6001,4330 LA Middelburg van Mozart en de vermaarde Cello sonate in e-klein van Jo hannes Brahms. Na de pauze een tweetal stukken van Gio vanni Bottesini, de grote inspi rator van alle contrabassisten. Vervolgens de ballades twee en drie van Chopin. Dan volgen enkele liederen van Richard Strauss, waar Stumphius bij het romantische lied Morgen tra nen zal trekken. Georg Gersh win tenslotte zal het grandioze sluitstuk vormen van een muzi kale belevenis. Toegangskaar ten zijn voor 20 euro te koop bij Tourist Shop en Primera Burger in Middelburg en bij Primera en Boekhandel 't Spui in Vlissin gen. Aanvang 20.00 uur. Piet Voskamp is hoofdsponsor van FC Dauwendaele, Middelbi Breeweg 15, Middelburg [t] 0118-613187 [e] info@pietvoskamp.nl [i] www.pietvoskamp.nl Openingstijden: ma, di, do en vrijdag van 8.15 -12.15 en '3-3° - '&00 uur Zaterdag: 8.00 -15.00 uur. Fietsspecialist

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 3