Profiteer van massale kortingen Sponzen in Zeeland ALLEEN mrjm, tikt fay wur. dé Weekkrant De Faam NATUUR NATUUR rond Meanderflat grof gesloopt Avond over libellen en vlinders Open tuinen Ver van familie Sunil MET STICKER! Calgonit Vaatwastabletten Bloemkool De Goudsche Waegh jong belegen kaas l SUPERMARKTEN Honig Soep Saucijzen Dode bruinvissen Drie weken lang, van maandag 25 augustus t/m zondag 14 september 2008, krijgt u massale korting. Wekelijks ontvangt u bij de folder 10 stickers, die recht geven op maar liefst 10 keer 50% korting! Iedere week kunt u kiezen uit een aantrekkelijk aanbod van actieproducten waarop u de stickers kunt plakken. U bepaalt dus zelf welke van deze actieproducten u zeer voordelig mee naar huis neemt! Vraag in de winkel naar de spelregels. ^<810 Hij is ook de stuwende kracht achter de Eerste Hulp Bij Zeezoog dieren (EHBZ) regio zuid west Nederland. Deze or ganisatie heeft een heel netwerk met getrainde vrijwilligers die precies we ten wat zij moeten doen. Sinds 1993 is Van der Hiele bij de EHBZ betrokken. Of er veel bruinvissen in de Westerschelde zitten weet hij niet. "Maar ze zitten er wel. Ook in de Ooster- schelde. Hun jongen wor den hier ook geboren. Dat zien we aan het aantal dood gevonden juveniele bruinvissen." Hoe het komt dat er de laatste we ken zoveel dode bruinvis sen aanspoelen weet Van der Hiele niet. Helaas zit ten er maar één of twee le vende bruinvissen per jaar Extreem veel dode bruinvissen zijn de laatste weken aangespoeld, foto: albert dukstra tussen. "Alle dode dieren worden nauwkeurig geno teerd voor wetenschappe lijk onderzoek. Ook wil de overheid weten wat er aan- spoelt. De informatie staat in een database bij Natura- lis www.walvistrandin- gen.nl en Kees Camp- huyssen http://home.pla- net.nl/~camphuys/Ce- tacea.html. Als het aan spoelen van dode bruin vissen in dit tempo door gaat, worden er dit jaar meer dan honderd gebor gen. Dat gebeurde twee jaar geleden voor het laatst. Als mensen een aan gespoeld dier vinden moe ten ze het met rust laten en direct de politie bellen want die hebben het num mer van de EHBZ. door tara de vriend over. VUSSINGEN - De laat ste weken worden ex treem veel dode bruin vissen gevonden op de Zeeuwse .stranden. De Eerste Hulp Bij Zee zoogdieren (EHBZ) heeft tot nu toe ruim vijftig dode bruin vissen geborgen. Milieurecher cheur Jaap van der Hiele ver telt er meer door tara de vriend VROUWENPOLDER - Wie bij sponzen denkt aan de Middellandse Zee is mis. Ook voor de Zeeuwse kust komen verschillende soorten sponzen voor. Zo wordt de massaspons de laat ste tijd steeds vaker door duikers gezien. Van 27 juli tot en met 3 au gustus is het aantal waarne mingen flink toegenomen. In de buurt van Zierikzee en in de geulen van het Waai gat en de Rijn zijn tijdens drie duiken op 2 en 3 augus tus negentien exemplaren gezien. De paddestoelen- spons of massaspons werd voorheen zelden in Neder land gezien. In 2007 was er een exemplaar bij Tholen en elf jaar daarvoor bij Zierik zee gezien. Opvallend De massaspons is een op vallende, halfbolvormige spons met een doorsnede van maximaal dertig centi meter en een hoogte van tien tot vijftien centimeter. Het oppervlakte is onregel matig gevormd en de kleur is oranje tot rozerood. Wat de oorzaak van de plotselin ge toename van de massa spons is, is niet bekend. Het kan zijn dat deze soort met de import van schelpdieren in de Oosterschelde terecht is gekomen. "Dit is de schrik van iedere boom. Al deze bomen staan rond de Meanderflat in Middelburg en zijn van jong tot ongeveer dertig jaar oud", vertelt Rob Dreesens. Hij stuurde circa tien foto's naar de redactie van soortge lijk sloopwerk aan de verschillende bomen. Hij roept mensen, die gezien hebben wie dit doen, op om het bij de politie te melden. WILHELMINADORP - De Vlinder- en Libellen- werkgroep Zeeland houdt vandaag (27 au gustus, vanaf 19.45 urn- een informatieve avond over vlinders en libellen in Zeeland. Kars Veling van de Vlinderstichting houdt een presentatie. Het is aan de Brugstraat 51 en gratis. Aanmelden: 0113-270436. RITTHEM - De fraaie tuin van Rammekenshof in Ritthem is in het week end van 30 en 31 augus tus en 6 en 7 september te bezoeken. Vele plan ten beginnen nu pas hun bloemenpracht te laten zien zoals heleniums, echinacea's, anemonen en herfstasters. Stuiken laten de bessen kleuren en de rozen bloeien nu voor de tweede keer. Het is van 10.00 tot 17.00 urn en kost 3,50 euro. VUSSINGEN - In aan wezigheid van cast en crew gaat op 14 septem ber om 14.00 uur de film Ver van familie van Marion Bloem in pre mière tijdens Film by the Sea in Vlissingen. Hoofdrollen zijn wegge legd voor Anneke Grön- loh en Terence Schreurs. Ver van Fami lie gaat over Indische Nederlanders die in Ne derland een nieuw be staan opbouwden. wit of color pak 18 scoops of flacon 1.5 liter Max in 1 of All in 1 pak 156/180 stuks per stuk per kilo 8^9 'em-té|( 0800-2353683 ,,\v EM-TÉ KLANTENSERVICE Week 35. Prijzen en aanbiedingen zijn qeidiq van maandag 25 augustus t/m zondag 31 augustus 2008. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Alleen verkoop aan particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl 6 borden, diverse soorten bijv: Chinese Kippen Soep per pak voordeelverpakking per kilo 2AÏ5Ü

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 39