Ride for the Roses WAARDEBON Sport- Gezondheidsinstituut Smid OPEN DEURDAGEN SPORTINSTITUUT SMID, naast allerlei vormen van FITNESS ook goed in JUDO JIU-JITSU TANG-SOO-DO KARATE DDR TAIBO SPINNING CALONETTIX PILATES YOGA STEPS AFSLANKPROGRAMMA'S Van 28 augustus t/m 6 september Aanbiedingen voor NIEUWE LEDEN en gelden NIET VOOR HERINSCHRIJVING dé Weekkrant De Faam WlELEREVENEMENT Ride for the Roses trekt door Zeeland OPENINGS-en LESTIJDEN www.sportinstituutsmid.nl OPENINGS-en LESTIJDEN www.sportinstituutsmid.nl Tegen inlevering van deze waardebon krijgt u bij inschrijving DE INSCHRIJVING GRATIS, EEN COMPLETE MAAND GRATIS TRAINEN en ontvangt u EEN TAS MET HAND DOEK, DIVERSE PRODUKTEN EN HEBBEDINGETJES (top) sport, plezier en recreatie voor het hele gezin op Westerzicht 388 in Vlissingen 0118-471001 www.sportinstituutsmid.nl info@sportinstituutsmid.nl Dat betekent dat iedereen die interesse in sporten heeft en niet weet welke sport hij of zij moet kiezen bij ons terecht kan om alles uit te proberen. Of het nu Fitness is of Steps, Calonettix, Tai- Bo, Piates+Methode, Yoga, Spinning, of heb je meer interesse voor verdedigingssporten Judo, Jui-Jitsu, Karate, Tang-Soo-Do, of het nieuwe DDR (Dance Dance Revolution) kom gerust naar Westerzicht 388 en probeer maar uit. Kijk en vergelijk de sporten, de begele- ding, de kennis van onze instructeurs en u zal vast en zeker kiezen voor hét Sport-instituut van de regio met de meeste mogelijkheden tegen een betaalbare prijs. Het zal vast weer een gezellige drukte worden, dus reserveer uw plaatsje op de lessen of in het fitnesscentrum. Denk niet te lang na, DOE HET NU!!!!! Het kost u niets en is geheel vrijblijvend. GEBRUIK BOVENSTAANDE WAARDEBON Klantvriendelijke contributiesysteem Zonder kleine letters en zonder jaarcontracten waarvan u niet afkomt KOM, KIJK EN VERGELIJK Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 35 GOES - Het wielerevene- ment Ride for the Roses is aanstaande zondag met als start- en vertrekpunt de Zeelandhallen in Goes. Het doel is om geld op te halen voor de kankerbe strijding. Veertienduizend fietsers worden verwacht om hun Ride for the Roses te rijden. De meeste deelnemers rijden voor iemand uit familie- of vriendenkring die met kanker te maken kregen. Het initiatief voor deze tocht is van zeven voudig Tour de France win naar Lance Armstrong, die zelf kanker heeft overwonnen. Er worden drie afstanden gere den 25, 50 en 100 kilometer. De te rijden routes zijn onder meer samengesteld door Cees Bal, vice-voorzitter van het lo kale comité. In de eerste plaats is gekozen voor veilige routes. De routes van 25 en 50 kilome ter gaan door Zuid-Beveland. De route van 100 kilometer gaat via Schouwen-Duiveland. Het langgerekte deelnemers veld, zoals de honderd kilome ter fietsers, berijden voorna melijk de hoofdwegen. Dit zijn de A256, N59, N57, de Zee- landbrug en de weg over de stormvloedkering. De wegen zijn tijdens de passage van Ri de for the Roses afgesloten voor het verkeer. De vertrektijden vanaf de Zee landhallen in Goes zijn: 10.30 uur Cycletour van 110 kilome ter, 11.15 uur, 12.00 uur toer tochten 25 en 50 kilometer. Cees Bal tijdens de presentatie van Ride for the Roses in Goes, foto: leon janssens kan ingeleverd worden tot en met 6 september 2008 De laagste inschrijving van de regio normaal a 15 euro. NU 0 (NUL) EURO (geldig tot 6 september) U wordt niet vastgelegd voor een jaar of langer met een opzegtermijn van 3 maanden, maar u betaald per 4 weken. met MAXIMAAL 4 wgkgn opzegtermijn. U kan met uw abonnement ZONDER BEPERKINGEN aan alle sporten en lessen meedoen Geen verplichte vastlegging van lessen of trainin gen. maar wanneer het U uitkomt kunt u terecht. De ene keer op woensdag, dan weer op een andere les op vrijdag en ga zo maar door. W at U wilt. Alle aangekochte lessen blijven staan zolang U lid bent. Wij zijn de enige sportschool in Nederland die dit doet. Gewoon een vorm van klantvriendelijkheid. Trainen voor de jeugd vanaf 18 Euro en de mensen vanaf 16 jaar voor 23 Euro per 4 weken. Schema's worden GRATIS gemaakt en begeleid. Het Amuseer je slankprogramma voor slechts 10 Euro, inclusief weegmomenten, paspoort en recepten. Tijdens openingstijden is er ALTIJD BEGELEIDING in alle zalen. MINIMAAL EEN BEGELEIDER PER ZAAL, en de begeleiding is dan ook nog eens ALTIJD GEDIPLOMEERD.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 35