Bekendmaking VAN DE REE brilmode duimeland pastele vn Nihsb f jgQ5009-p-p' 4?° 1 V VARKENSHAASJES 7/2 k,lo 2." SCHOUDERKARBONADE kilo 2." VARKENSROLLADE RUNDERRIBLA PP EN Wij maken ruimte voor de najaars/wintercollectie Korting tot 50% op het montuur bij aankoop van een complete bril totU u /O korting op zonnebrillen dé Weekkrant De Faam Busdienstregeling in Zeeland veranderd www.allesvoorbaby.nl JANSSEN BOUW UW SYSTEEMBOUWER IN DE REGIO Rijkswaterstaat kilo 3?^ kilo 3." Korte Geere 11 Middelburg Tel. 0118. 615 860 Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 34 DOOR TARA DE VRIEND MIDDELBURG - De bussen van Connexxion in Zeeland rijden vanaf 24 augustus volgens een nieuwe en ver beterde dienstregeling. Op Schouwen-Duiveland gaat het vooral om uitbreiding van de dienstregeling. In de vroege ochtendspits en in de late middagspits zijn ex tra ritten toegevoegd. Van enkele andere lijnen, rond Krabbendijke en Goes is de route enigszins aangepast. Lijn 50 van Middelburg naar Temeuzen krijg er een extra rit- bij tussen Middelburg NS en Toren weg. De bus vertrekt om 8.46 uur bij het station. Lijn 52 van Oostkapelle naar Middel burg krijgt er een extra rit bij tussen het Hof van Tange en de NS. De bus vertrekt om 8.40 uur. Lijn 126 van Zierikzee naar Oos- terland krijgt er een extra rit bij van maandag tot en met vrijdag om 19.04 uur. Lijn 132 van Zier ikzee naar Goes krijgt er een ex tra rit bij tussen Zierikzee Ha- ringvlietstraat en Goes om 6.34 uur. Een extra rit tussen Goes en het busstation Zierikzee om 19.03 uur. En een extra rit tussen bus station Zierikzee en Goes om 19.32 uur. Lijn 133 van Oude Tonge naar Vlissingen krijgt er twee extra ritten bij. Eén tussen Bruinisse en Zierikzee bussta tion om 6.30 uur en één tussen Zierikzee busstation en Vlissin gen om 6.53 uur. Lijn 134 van Zierikzee naar Re- nesse krijgt er een extra rit bij tussen Zierikzee en Renesse om 18.34 uur. En een extra rit tus sen Renesse en Zierikzee om 19.16 uur. De laatste lijn die er een extra bij krijgt is lijn 20 van Temeuzen naar Goes. De extra rit is op za terdag tussen Temeuzen Zie kenhuis en Goes die om 7.01 vertrekt. Per 24 augustus gaat eveneens de winterdienstrege- ling weer in. Meer informatie via www.con- nexxion.nl. zwangerschapsmode alles voor uw baby Lange Vorststraat 26-28 Goes vraag onze gratis huizenbrochure aan Ambachtlaan 29 Industrieterrein "Attelaken" 4871 ED Etten-Leur t 076 - 50 40 944 f 076 - 50 40 988 info@janssen-bouw.nl www.janssen-bouw.nl ffft inot GIW De Staatssecretaris van Verkeer en Water staat maakt ter voldoening aan de Alge mene wet bestuursrecht het volgende bekend. Bij besluit van 12 augustus 2008, nr. WVO 27-23 is aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleend voor het op de Westerschelde lozen van afvalwater (perswater), afkomstig van een zand- suppletiewerk te Vlissingen, ter plaatse van de duinen bij Nolle/Westduin. Op het ontwerp zijn zienswijzen ingekomen, welke zijn verwerkt in de definitieve beschikking. Terinzagelegging Het besluit, alsmede het ontwerp besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 28 augustus 2008 tot en met 8 oktober 2008 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaele- singel 18 te Middelburg op vooraf gaande afspraak (tel. 0118 - 622428) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. 2. In de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen gelegen aan de Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, op werkdagen tijdens kantooruren. Na voorafgaande afspraak (tel. 0118 - 487339/487300 of whe@vlissingen.nl) kunnen de stukken ook op donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur ingezien worden. Beroep en voorlopige voorziening Tegen het besluit kan tot en met 8 oktober 2008 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door: a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp; c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit. Het besluit wordt op 9 oktober 2008 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen' van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffie- geld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen kunt u zich in ver binding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. Middelburg, 27 augustus 2008. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunning verlening en Handhaving, ir. E.J. Blaakman 35 f -5/ O) f? Wet verontreiniging oppervlaktewateren Besluit inzake de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren van Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg overige reclames zie in de winkels www.maros.nl "zaterdag'9 I GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vleessoort excl. reclames BREDA-TUINZIGT Cypresstr. 7 «.centrum TUinzigt WAALWIJK Grotestr. 309 R00SENDAAL-00ST voltastr. 9 MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr. 85 SCHIJNDEL Hoofdstr.166 OOSTERHOUT-ZUID «centrum Zuiderhout 13 ZOMEROPRUIMING 50%

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 34