De Looff Ouderen voelen zich onveilig in het verkeer NaturaSana o ALLE TYPEN ZONWERING VOOR BUITEN DE GROOTSTE SHOWROOM VAN ZEELAND GROENTEHAL SCHOUT PIET PAULUSMA dé Weekkrant MAKELAARDIJ O.G. Wilt u zonder kosten en zonder zorgen uw woning verkopen? De voordelen van directe verkoop op een rijtje: De Looff Makelaardij o.g. Praktijk voor complementaire gezondheidszorg Vanaf nu elke week Super-aanbiedinqen! 1.95 1.00 0.75 LadiesNight bij bioscoop Cine City Zomermarkt in centrum Rustenburg Optreden van het Emmanuelkoor Stimuleringsfonds voor jongeren Gratis Power Yoga Fietsproject PIETS WEERBERICHT V De Faam Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 2 De Looff Makelaardij, reeds meer dan 35 jaar uw vastgoedspecialist, koopt direct zonder de wettelijke bedenktijd en zonder voorbehoud van financiering: woonhuizen, appartementen, beleggingspanden, opknappanden, leeg of in verhuurde staat, aanvaarding direct of op langere termijn, achterstallige onderhoud geen bezwaar. Verkopen en terughuren is mogelijk. Uw woning kunt u telefonsich of per e-mail geheel vrijblijvend bij ons aanmelden. Ga niet zitten piekeren als u uw woning vandaag nog zonder makelaarskosten wilt verkopen! Indien wij tot een overeenstemming komen over de prijs en datum van oplevering, dan maakt onze vaste notaris een koopovereenkomst op met alle gemaakte afspraken. U ontvangt een hoge nettoprijs U heeft 100% verkoopzekerheid U bespaart verkoopkosten U bepaalt zelf de opleveringsdatum Correcte financiële en juridische afwikkeling door notaris Oostkerkplein 16 4331 TL Middelburg Tel.: 0118 - 62 88 34 Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar. Meer dan 35 jaar ervaring! Een gezond lichaam begint met schone darmen Colonhydrotherapie/ hoge darmspoeling Voedingsadvies Vergoeding zorgverzekeraars mogelijk Kijk op www.naturasana.nl of voor meer informatie neem contact op met Miranda Stobbelaar - gezondheidstherapeute, tel. 0118-681300, Kerkstraat 6, 4371 AP Koudekerke Vrijdag en zaterdag 20 zoete sinaasappels 3,00 Nieuwe oogst appels 2 kg 1,95 Witlof klasse 1 1 kg 0.95 Mooie bloemkool 0,95 Ma. 1 t/m wo. 3 sept. Aardappelen 5 kg Wortelen 2 kg Doosje champignons Breeweg 47 - Middelburg Let op: Maandagmiddags en donderdags GESLOTEN EN 500 M BENEDENVERDIEPING MET: KUNSTSTOF KOZIJNEN EN DEUREN. SCHUIFPUIEN, KERALfT PANELEN. ENZ. MÊHÊÊÊËÊÊËI Open op: di. t/m vrijd. van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur. Zat. van 9.30-11.30 uur. Kloosterpoort 19 KAPELLE Pal aan de A58/afrit 32 VLISSINGEN - CineCity in Vlissingen heeft vanavond weer een ladiesnight. De ro mantische komedie The Ac cidental Husband draait dan met actrice Urna Thurman en acteur Coiin Firth. Het gaat over liefdesdokter Em ma Lloyd die een succesvoi le carrièrevrouw is en ver loofd is met Richard.' Bij de registratie van hun huwelijk blijkt Emma al getrouwd te zijn, alleen heeft ze geen idee met wie. Vrouwen die in het wit komen maken kans op een leuke prijs. Kaarten kos ten 10,00 euro en aanvang is vanaf 19.45 uur. MIDDELBURG - In woon- en zorgcentrum Rustenburg is morgen een gezellige zo mermarkt. De kinderen van basisschool de Vossenburch zorgen 's ochtends voor een feestelijke start van de dag. Daarna zullen de kinderen en de bewoners samen bal lonnen oplaten met aan ie dere ballon een kaartje. De deelnemer van wie nadien een kaartje terugkomt, krijgt een leuke prijs. Om 14.00 uur begint buiten op de par keerplaatsen de zomer markt. Er staan diverse kraampjes met kaarten,,boe ken en sieraden. Handwerk- club Rustenburg, Stichting Arduin, Stichting KIKA en de welfare verzorgen ook een stand. Kinderen kunnen zich uitleven op het spring kussen en hun geluk beproe ven bij de grabbelton. VLISSINGEN - De Onze Lie ve Vrouwekerk in Vlissingen is elke vrijdagavond, tot en met 12 september, van 9.00 tot 17.00 uur open voor pu bliek. Mensen kunnen er bidden, mediteren of de kerk bekijken. Er zijn gidsen die een rondleiding verzorgen. VLISSINGEN - COS Zeeland, centrum voor internationale samenwerking, stelt een be drag van 300 euro beschik baar voor jongeren die op stage of studiereis in Afrika zijn geweest en hun verhaal willen vertellen aan een groot publiek. Steeds vaker nemen jongeren het initia tief om tijdens huns studie aan de Roosevelt Academy, Hogeschool Zeeland, ROC Zeeland of andere onder wijsinstelling stage te lopen in een ontwikkelingsland. Deze groep jongeren kan een beroep doen op het Sti muleringsfonds dat beheerd wordt door COS Zeeland. Voorwaarde is dat de jonge ren na terugkomst uit Afrika voorlichting geven over hun ervaringen. Doel van het fonds is draagvlakverster king voor ontwikkelingssa menwerking met Afrika. VUSSINGEN - Diana van der Gaast begint om vrijdag 5 september weer met een nieuwe cursus dynamische Poweryoga. Om 10.40 uur is het mogelijk om een gratis proefles te volgen in de yo- ga-zaal van Wijkcentrum het Open Hof in Paauwenburg. Aanmelden kan via 0118- 430757. DOOR MARCEL VAN DER VOORT MIDDELBURG - Aarzelend staat mevrouw Van de Heu vel langs de Middelburgse Vrijlandstraat. Ze kijkt goed naar Jinks en naar rechts. Dan steekt de bejaarde over. Veilig Verkeer Nederland heeft ontdekt dat veel oude ren zich onveilig in het ver keer voelen en de straat niet meer op durven. Daar wil de Zeeuwse afdeling iets aan gaan doen. "Ik vind het verkeer de laatste ja ren onveiliger geworden. Het is tegenwoordig een stuk drukker", beaamt P. Meesen (91) uit Vliss ingen. Ze gaat er vrijwel dagelijks op uit met haar scootmobiel. "Ik ga minder weg. Alleen 's morgens als het rustig is om boodschap pen te halen. Dan rij ik op de fiets- of voetpaden. De fietspaden zijn overigens in slechte staat. Ik schud tijdens een ritje heen en weer. Dat is niet best voor mijn mg. Ik let altijd goed op en kijk in mijn spiegel. Onlangs was een stoplicht bij de Badhuisstraat omvergereden. Dan kijk ik extra naar alle kanten of er een auto komt aanscheuren", vertelt ze. "Nog niet zo lang geleden ging ik er op uit met de fiets of snorfiets. Ik ben drie keer omvergereden op een voorrangsweg. Wel steeds zelf opgestaan en weer doorgere den", voegt ze eraan toe. Narigheid "Ik woon op mezelf aan de Vlis- singse President Rooseveltlaan. Overdag ga ik weg met mijn rolla- tor. 's Avonds durf ik dat niet. Dat komt omdat ik veel lees over na righeid in het verkeer. Tijdens oversteken kijk ik heel goed uit", verklaart de 78-jarige J. Roelse. Volgens Veilig Verkeer Nederland gaat zevenendertig procent van de ouderen vanwege onveilige verkeersituaties niet meer de straat op. Vooral in dertig kilome ter gebieden zou de veiligheid van senioren' in het geding zijn. "Het is onveilig op straat. Op de Voor meer ween www.pietpaulusma.nl Wo Do Vr Za 27-08 284)8 234» 304» 22* 22 23- 24* 14* 14" 14* 14* 0 mm ömm ©mm zm zm 281! 2 BR D> Meer informatie over het weer? Surf naar www.deweekkrant.nl/pietpaulusma VUSSINGEN - "In oktober houdt Veilig Verkeer Ne derland een fietspro ject in het Vlissingse verzorgingshuis Ter Reede. De ouderen leren vaardigheden en krijgen uitleg over regels. Elders in de stad is de zelfde maand het project BROEM, breed overleg ouderen en mo biliteit", vertelt Henk Post van WN, afdeling Vlissingen. "Een samenwerking tussen WN, Bovag en ANWB. Vijftig plussers die auto rijden laten zich testen. Ze rijden on derleiding van een instructeur, bewegen een uurtje en krijgen theo rie", zegt Henk. "Veel ouderen vinden het verkeer te hard gaan. Een grote groep raakt betrokken bij een on geval", meldt hij. rijwielpaden komt van alles langs. Veel wilde brassen, zoals jonge j gasten op scooters. Maar ze kunnen moeilijk op iedere hoek van de straat een politieagent neerzetten", vindt mevrouw De Bruin. "Ik voel mezelf niet onveilig in het verkeer", stelt J.M. van der Broek (82). "Zelf rij ik nog au to. Het is wel drukker in het ver keer", verklaart hij.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 2