vanIüi r j£ mr WERKZAAMHEDEN ZUIDBRUG de Weekkrant |De Faam Zeeuwse kunstenares Carina Dumais gaat naar de World Art Vision in Mexico Galerie World Art Krekels in de Gapingse torenkerk Cambridge cursus bij Volksuniversiteit Homasco te zien WESTSLUIS SLUIZENCOMPLEX TERNEUZEN DONDERDAG 4 SEPT. 06.00 UUR T/M ZONDAG 30 NOV. 17.00 UUR OMLEIDINGSROUTES Rijkswaterstaat Woensdag 27 augustus 2008 - Pagina 27 Dit is mijn kans! Carina is door het dolle heen. "Ik ga naar Mexico...dat is toch geweldig!" FOTO: JMP WOLTERBEEK DOOR TARA DE VRIEND VLISSINGEN - De Vlis- singse kunstenares Ca rina Dumais is uitgeno digd om in Cancun in Mexico te exposeren tij dens de World Art Vi sion. Deze is van 5 de cember tot en met 14 december. "Dit is mijn kans om m'n werk aan de wereld te tonen", roept de kunstenares. "Wel apart hè, eerst kunstenaar Remco van den Bosch en nu ik." Tijdens een lekker kopje koffie in het sfeervolle Ba- gels Beans aan de Oude Markt deed ze haar ver haal. Carina roert in haar koffie. Ze heeft haar port folio naar verschillende kunstbedrijven gestuurd en zo kwam ze terecht bij de eerste editie van World Art Vision. Door een inter nationale selectiecommis sie van tien mensen werd de Vlissingse uitgekozen omdat ze anders was en een eigen stijl heeft. Cari na is druk bezig met de Carina Dumais heeft een galerie aan de Le pelstraat 2. Ook had zij de kunstwerken op de schuttingen rond de Fonteyne gemaakt. voorbereidingen voor Mexico. Ze is kunstwerken aan het selecteren die ze mee wil nemen. Van een paar weet ze dat al zeker, bij de andere twijfelt ze nog of ze op aluminium of pvc afgedrukt moeten worden. Dat ze er hele maal niemand kent vindt ze niet erg, maar juist spannend. Het is haar eer ste internationale exposi tie en ze wil flitsend bin nenkomen. "Er is daar een heel ander kunstklimaat dan hier in Nederland", zegt ze. Ook is ze erg be nieuwd naar het werk van de andere kunstenaars. Hun werken verschillen van klassiek tot modem. "Natuurlijk hoop ik dat ie dereen mijn werk daar ge weldig vindt en het wil ko pen, maar ik vind het ook belangrijk om er netwer ken en contacten op te doen." Ontgroeit Het hoogtepunt van de World Art Vision wordt de openingsvernissage cock tail en een galadiner met traditionele Mexicaanse gerechten op het terras van het exclusieve Cancun Center. Op de vraag of ze Vlissingen niet ontgroeit antwoord ze: "Ik heb het hier erg naar mijn zin want het is hier lekker rustig." Mijn creativiteit voor de kunstwerken ontstaat hier. Drie maanden zou ik het nog wel volhouden in bijvoorbeeld Amerika, De organisatie van World Art Vision is in handen van de artistiek directeur Matty Roca. Het is in het Cancun Center. Een modem en goed verzorgde com plex voor hedendaagse kunst. Het is een ont moetingsplaats voor kunstenaars, bezoe kers, verzamelaars en critici. Meer dan hon derd kunstenaars uit vijf continenten doen mee aan deze eerste editie. De disciplines zijn schilderen, teke nen, beeldhouwen, fo tografie, prints, installa ties, video en digitale kunst. De kunstenaars krijgen een prachtige kans om hun meest re cente werk aan een groot publiek te tonen. Maar ook de gelegen heid om kunstenaars uit de hele wereld te le ren kennen voor een uitwisseling ideeën. van maar daarna verlang ik wel weer naar Nederland hoor", zegt ze. Ze haalt in spiratie voor haar werken uit haar emoties. Ze be denkt een onderwerp zo als bijvoorbeeld rode lip pen en gaat dan aan de slag. Haar werken zijn te bekijken op www.carina- dumais.com. GAPINGE - In de Toren- kerk in Gapinge is 6 sep tember een actiedag van de PKN gemeente. Vanaf 10.30 uur treden de Kre kels uit Westkapelle op, een Big Band en een Djembegroep uit Middel burg en wordt het kerkor gel bespeeld. Ook zijn er producten te koop. De op brengst gaatnaar het Ramseyer Trainingscen trum in Ghana. MIDDELBURG - De Zeeuwse Volksuniversiteit houdt vanaf september weer de Cambridge cur sussen die opleiden tot het Cambridge First Certificate in English. Dit internatio naal erkende certificaat biedt veel mogelijkheden voor mensen die werken of willen gaan werken in in ternationaal georiënteerde bedrijven. De schriftelijke selectietoets om toegela ten te worden tot de cursus is vandaag om 19.00 uur in het ZVU-gebouw aan de Spanjaardstraat 51. KOUDEKERKE - De Na tuurgeneeskundig thera peut Esther van der Schoot doet met haar praktijk Ho masco mee met de open dag van het NWP-keur- merk op 6 september. Tus sen 12.00 tot 17.00 uur zijn er diverse activiteiten en is informatie verkrijgbaar. 'The Dancing Path' beoogt het vrijmaken van levensenergie door dans. Je lichaam vindt haar eigen beweging, mits je de controle van je denken kunt loslaten. Wanneer je kunt Zijn in het Nu, en jezelf én datgene vorm geeft wat in je leeft, biedt de dans je mogelijkheden tot transformatie naar lichaam, ziel en geest. Intensieve dans maakt schoon en vult je met energie, wat leidt tot meer helder heid en diepere inzichten in jezelf en je levenssituatie. Het stelt je in staat om boven je beperkte waarneming uit te stijgen en je bewustzijn te verruimen. Een danssessie wordt ingeleid met een meditatie en deelmoment. De ritmes waarop gedanst wordt, gaan van zacht en vloeiend, naar krachtig en opzwepend, en van speels en licht, naar innerlijke stilte. Krachtig geluid daarbij werkt vitali- serend en bevrijdend. Elle van Rooij is een gepassioneerd trainster. Zij begeleidt haar medemens in de Zoektocht naar Zichzelf. Zij geeft les op diverse lokaties in Nederland. (Zie voor meer info over Elle van Rooij en haar werk de website www.dancingpath.nl of vraag de folder aan). Maandagavond Middelburg - balletzaal muziekschool - 20.00-22.00 uur. Elke week. Kennismakingsles: ma. 1 september Vrijdagochtend Middelburg - balletzaal muziekschool - 9.30-11.30 uur. Elke week. Kennismakingsles: vrij. 5 september Woensdagavond Rotterdam - centrum Djoj - 18.30-20.30 én 20.45-22.45 uur. Elke week. Kennismakingsles: wo. 3 september Dansdagen Zaterdag 13 september Zaterdag 22 november - Balletzaal Middelburg (staan los van elkaar). Tijd: 10.30-17.30 uur. Voor aanvraag folder of opgave cursus of kennismakingsles: 0118-617781 06-51762783 dancingpathelle@tiscali.nl Website: www.dancingpath.nl Rijkswaterstaat voert van donderdag 4 september 06.00 uur tot en met zondag 30 november 17.00 uur werkzaamheden uit aan de zuidelijke brug van de Westsluis op het sluizencomplex Terneuzen. In deze periode is de zuidbrug afgesloten voor alle verkeer. De noordbrug blijft in gebruik. Dè brug is op werkdagen tijdens bloktijden beschikbaar van 07.40 uur tot 08.20 uur en van 16.40 uur tot 17.10 uur. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik ma ken van de noordelijke brug en de zuidelijke sluisdeur. Verkeer wordt geadviseerd om gedurende de hele periode zoveel mogelijk gebruik te maken van de omleiding via de draaibrug Sluiskil. Fietsers en voetgangers Via de noordelijke brug of via de zuidelijke sluisdeur. Verkeer vanuit Terneuzen richting IJzendijke/ Middelburg-Goes en vice versa Via de Kennedylaan, Mr. F.J. Haarmanweg, N61 Hoofdweg, brug Sluiskil en N62 Westerscheldetunnelweg. Het advies is om gedurende de hele periode zoveel mogelijk om te rijden via de draaibrug Sluiskil. Borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige (weers-)omstandigheden kunhen de werkzaamheden worden uitgesteld. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie, www.rijkswaterstaat.nl NEDERLAND MOET DOOR. INFORMATIE: WWW.VANANAARBETER.NL - TELETEKST - RADIO - TELEFOOI

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 27