L..,J Krant 35,- 'tSpui Overname Deltapark Madonna 800 jaar Kats Klik Agenda boekhandel Tekenclub Spetters weer van start HEJIK-HEII Krantenhoek Deze week PAGINA 5: CRUYFF COURT VLISSINGEN PAGINA 35: RIDE FOR THE ROSES PAGINA 39: VEEL DODE BRUINVISSEN GEVONDEN Kozijnenambacht Deze week bij uw Weekkrant Maak kans op 2 entreekaarten voor in Amsterdam! Informatie over Jeugdsportfonds Veere Al plannen voor het weekend deweekkrant.nl/agenda Vlissingse make-over was zeer succesvol Het grootste vloerenassortiment vaa Zeeland! Lamelparket vanaf per m actie! www.logus.nl OEZIE MARITIEME BOEKEIv KINDERBOEKEN THRILLERS Ria en Jennifer krijgen halve taart Dancing Path is dansen uit je hart deweekkrant.nl/madonna Mooie foto's nodig KOOKBOEKEN LITERATUUR POCKETS ZEELANDICA REIS Oude Markt 5 Vlissingen 10118 - 422170 WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2008 - JAARGANG 109 - NUMMER 35 De weGeneR Huis-aan-huisMedia VROUWENPOLDER - De aandeelhouders van Delta park Neeltje Jans hebben het park verkocht aan de Spaanse Groep Aspro Ocio SA, omdat aandeelhouder Connexxion de exploitatie van een thema park niet meer belangrijk vond. Toen besloot ook de andere aandeelhouder, Stich ting Delta Expo haar aandelen aan te bieden en met de op brengst een fonds te stichten. KATS - Er was eens, heel lang ge leden, een dorpje, niet zo heel erg ver hier vandaan op het eiland Noord-Beveland. Het werd in de Middeleeuwen Suburchdike ge noemd, maar staat nu bekend als Kats. Opgericht in 1208 met een kluitje huizen en een kasteel, be staat het dorp dit jaar 800 jaar. Een groot deel hiervan bestond uit strijd tegen pest en het water, van opbouw en wegvagen en weer opbouwen. Ondanks de bit tere tijden bestaat Kats nog steeds, ditmaal met 450 inwo ners. Komende week houdt het dorp groot feest. Het juiste adres voor al uw hardhouten kozijnen. www.kozijnenambacht.nl Tel. 0118-620040 Diodeweg 37 Middelburg Ga snel naar: Op de catwalk DOOR MARCEL VAN DER VOORT VLISSINGEN - "Heel leuk. Deze modellen zijn onpro fessioneel, maar doen het toch uitstekend en weten de juiste sfeer te creëren", re ageert Carina Dumais als zaterdag de deelnemers aan de Vlissingse make-over op de catwalk lopen. Dumais bedacht het Vlissingse evenement en voerde het sa men met de winkeliers van de binnenstad uit. Tijdens het eve nement, op de Oude Markt, zijn de ondernemers aanwezig met kraampjes. Door hen hebben gewone Vlissingers een com plete metamorfose ondergaan. Vrouwen, mannen, kinderen en zelfs honden. "Een bijzonder gebeuren en eindelijk iets nieuws in onze stad", roept Henk van der Linden (66) als hij DOMBURG - Na KapeUe en Middelburg begint de gemeen te Veere ook met het Jeugd sportfonds. Op woensdag 3 sep tember wordt hierover een informatiebijeenkomst ge houden voor sportverenigin gen, basisscholen en andere intermediairs. Het doel van dit fonds is om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinde ren van minder financieel draagkrachtige ouders een kans te bieden te gaan sporten. Het motto van het Jeugdsportfonds is dan ook alle kinderen moe ten kunnen sporten. Het is in het gemeentehuis in Domburg om 19.30 uur. Aanmelden kan via 0118-555468. Ga snel naar: van de catwalk afstapt. "Ik heb geen ervaring", verklapt het model. "Ik was in Frankrijk en kwam vlak voor de make-over terug. Binnen enkele dagen hebben ze mij totaal veran derd", zegt hij verheugd. Een nieuwe bril, ander kapsel, strak in het pak en naar de schoon heidspecialiste. Henk: "Daar viel ik bijna in slaap. Ik had een ontspan nend maskertje op en er klonk een prettig muziekje." Simone van Gelder (8) frunnikt aan haar haar. Niet vanwege zenuwen, maar omdat de kapster er net de laatste hand aan heeft ge legd. "Ik hou veel van make overs en dit is mijn kans om het echt mee te maken",verklaart het meisje. s wm ARNEMUIDEN - Ria en Jen nifer de Vos uit Amemuiden mogen de taart van deze week delen. Ze zijn op 1 sep tember jarig. "Jennifer was tien jaar geleden het verjaar dagscadeautje voor mijn vrouw, die nu 44 wordt", ver telt P. de Vos. De dames win kelen graag samen en kopen graag stofjes. Nu kunnen ze samen naar Bakkerij Vader aan de Dorpsstraat in Oost- kapelle om een heerlijke ver jaardagstaart. Graag telefo nisch reserveren en dit uitge knipte artikel meenemen. Wilt u ook een jarige opge ven, stuur dan een foto en een korte uitleg naar red.faam@whm.wegener.nl met naam, verjaardag en woonplaats. MIDDELBURG - In de bal letzaal van de muziekschool aan de Kuiperspoort in Mid delburg begint vanaf maan dag 1 september de cursus The Dancing Path. Hierbij wordt er levensenergie vrij gemaakt door dans. Een danssesie wordt ingeleid met een meditatie. Na de op warming wordt een reeks van vijf levens- ritmes ge danst, vloeiend, staccato, chaos, lyriek en stilte. De cursus is op maandag van 20.00 tot 22.00 uur of op vrij dagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. 1 en 5 september zijn er kennismakingslessen. Aanmelden: 0118-617781. VLISSINGEN - Jongeren vanaf zeven jaar kunnen vanaf 2 september weer te kenen bij Tekenclub Spet ters aan de Adriaen Coorte- laan in Vlissingen. Dat kan elke dinsdag- en donder dagmiddag na schooltijd. Tot eind november is er een blok van twaalf lessen. Meer informatie verkrijg baar via: www.tekenclub- spetters.nl. Marie Curieweg 9-13, Vlissingen T: 0118-69 00 00 VLISSINGEN - Op www.westerzicht.com komt medio september een foto pagina van Vlissingen met foto's die mensen zelf mo gen insturen. Het mag van alles zijn. Insturen kan via post@westerzicht.com. I POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES FABE@WHM.WEGENER.NL REDACTIE 0113-274024 RED.FAAM@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274014 BEZORGING 0900-4245726

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 1