CAPITA, EEN VACCINATIE- ONDERZOEK BIJ SENIOREN Grootste vaccinatieonderzoek in Nederland start najaar 2008 Prof. Dr. Mare Bonten geeft antwoord op de meest gestelde vragen Waar wordt u gevaccineerd? Wat is uw reden om mee te doen? u Wilt u als huisarts betrokken worden bij het CAPITA onderzoek? CAPITA REGIONALE TV MEER INFORMATIE? KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VACCINATIEONDERZOEK.NL Dit najaar staat een groot vaccinatieonderzoek op stapel. Het onderzoek wordt geleid door het Julius Centrum, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In dit zogenaamde CAPITA onderzoek wordt een nieuw vaccin onderzocht dat mogelijk bescherming kan bieden tegen de pneumokokken- bacterie. Dit is een bacterie die met name bij oudere mensen longontsteking kan veroorzaken. Zo'n 48.000 senioren krijgen elk jaar longontsteking. Hierdoor overlijden waarschijnlijk meer dan duizend 65-plussers. Anderen raken invalide, waardoor de kwaliteit van leven sterk achteruit gaat. Preventie via vaccinatie kan dus belangrijk zijn. Dit vaccin zal worden getest in een groep van 85.000 senioren. Het nieuwe vaccin wordt tegelijkertijd met de griepprik gegeven. Dit gebeurt niet bij uw huisarts, maar in een vaccinatie centrum bij u in de buurt. Projectleider van het CAPITA onderzoek, Karin Nijssen, vertelt hier meer over: "Mensen die aan het onderzoek mee willen doen, krijgen een uitnodiging om op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip naar een vaccinatiecentrum te komen. Bijvoorbeeld een verenigingsgebouw dat vlakbij de huisartsenpraktijk ligt. We gaan ervan uit dat mensen niet verder dan circa 10 km moeten reizen. Is dit een probleem, dan kunnen mensen contact opnemen met het CAPITA team. Op het vaccinatiecentrum wordt iedereen ontvangen met een kopje koffie. Vervolgens krijgt een groep van ongeveer 20 personen uitleg over het onderzoek door een arts of een verpleeg kundige. Tijdens deze presehtatie kunnen vragen worden gesteld, maar dat kan ook later in een persoonlijk gesprek met een arts of een verpleegkundige. Tijdens dit persoonlijke gesprek worden de toestem mingsformulieren getekend. Ook worden er vragen gesteld over de gezondheid. Dit om uit te sluiten of iemand op dat moment bijvoorbeeld koorts heeft. Daarna gebeurt de vaccinatie. De griepprik in de ene arm en het vaccin of de placebo in de andere arm. Natuurlijk is er dan nog een kopje koffie. Vervolgens krijgt iedere deelnemer een vaccinatiepaspoort en een deelnemerskaartje. Dit kan hij of zij laten zien bij een eventuele opname in een ziekenhuis. Daarna vragen wij niets meer van de deelnemers. Het gaat dus om een eenmalige vaccinatie." Prof. Dr. Mare Bonten is hoogleraar infectieziekten en leider van dit grootschalige wetenschappelijke onderzoek. Hij ontving deze week weer e-mails via mjm.bonten-capita@umcutrecht.nl. Een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden. Waarom wordt het vaccin alleen op oudere mensen getest? "Oudere mensen hebben een grotere kans op longontsteking. Dat heeft te maken met een verminderde afweer en de aanwezigheid van andere ziekten. Door de vergrijzing zullen de komende jaren steeds meer mensen worden getroffen dooreen longontsteking. Van alle bacteriën is de pneumokok de be langrijkste veroorzaker van longontsteking. Vandaar dat we nu een vaccin onderzoeken dat mogelijk bescherming kan bieden tegen deze bacterie bij een grote groep mensen die ouder is dan 65 jaar." li s V- Het Julius Centrum, onderdeel van het UMC Utrecht, werkt op dit moment samen met circa 750 huisartsen aan het CAPITA onderzoek. Gezien de vraag van senioren die aan het onder zoek willen deelnemen, is het voor ons mogelijk om met meer huisartsen samen\e werken. Bent u geïnteresseerd om aan dit wetenschappelijke onderzoek mee te doen? En heeft u uw praktijk gevestigd in de volgende regio's: Utrecht, Woerden, Baarn, Maarssen, Zwolle, Alkmaar, Hoorn, West- en Midden-Brabant (Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Tilburg) en in de regio Sittard en Maastricht? Dan ontvangen wij graag uw email op mjmbonten-capita@umcutrecht.nl. U kunt ook direct bellen met Marieke Bolkenbaas, arts-onderzoeker en huisarts in opleiding verbonden aan het Julius Centrum, 06 41 22 29 07. De vorige keer kreeg ik juist griep van de griepprik. Kan ik geen longontsteking krijgen van het nieuwe vaccin? "Het is niet mogelijk om griep te krijgen van de griepprik. Het ziekmakende deel van het virus is namelijk verwijderd. Van het onder- zoeksvaccin kunt u absoluut geen longont steking krijgen. Dit vaccin bestaat namelijk niet uit de pneumokokkenbacterie, maar uit een deeltje van de bacterie gekoppeld aan een eiwit." Mis het CAPITA tv programma niet! In dit programma stellen senioren hun vragen aan Prof. Dr. Mare Bonten en andere deskundigen onder leiding van Aad van den Heuvel en Vivian Boelen. Omroep OOG (Groningen) is al gestart met het uitzenden van het tv programma CAPITA. Tot en met 1 oktober kunt u dit programma op diverse momenten van de dag zien. LI in Limburg zendt het programma drie keer uit op zondag 24 augustus tussen 9.00 en 19.00 uur. Herhalingen zijn te zien op zondag 28 september. De exacte tijden worden aangekondigd via radio en internet. Ik heb astma. Kan ik dan wel aan het onderzoek meedoen? "In principe kunnen alleen gezonde mensen die ouder zijn dan 65 jaar aan het onderzoek meedoen, maar hartklachten, suikerziekte of longziekte zoals astma vormen geen bezwaar. Mensen met andere ziekten zoals kanker of mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken, kunnen niet deelnemen. Uw huisarts bepaalt of u geschikt bent om aan het onderzoek mee te doen." Wilt u meer weten over het CAPITA onderzoek? Bel dan met het CAPITA team, 030 656 99 99. Kijk ook op www.vaccinatieonderzoek.nl of stel uw vragen aan Prof. Dr. Mare Bonten, hoogleraar infectieziekten en leider van dit wetenschappelijk onderzoek, mjmbonten-capita@umcutrecht.nl. Universitair Medisch Centrum Utrecht

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2008 | | pagina 18