51Ê MU LT'-M Nieuwe leerlijn Archipelscholen Vaste baan 'Ik vind het er smerig uitzien' land winkel BUNTSMA KAPTEIJN IETS OP TE BERGEN? vedior |De Faam Stop de zeehondenjacht ÉJI' Ik heb geen stress, want ik werk &hicyuc &L simpel Bloemen Sfeer Interieur Groen Decoratie Cadeau Proef het landleven! Appel/peren pluk-dag Elstar appels Gieser Wildeman stoofperen 0,60 p.kg 'Landwinkel Weststrate' familierecht echtscheidingsbemiddeling advocaten Dam 51 postbus 190 4330 AD Middelburg T. 0118-628888 F. 0118-624466 www.buntsmakapteijn.nl New Yorker geopend Jan van Halst Samen discussiëren Hersenen Woensdag 12 septembèY 2007 - Pagina 3 Kom in actie met het IFAW! Voor de bescherming van 1 miljoen zeehondenbaby's. Steun liet IFAW. Samen kunnen we echt iets doen! Ga naar www.ifaw.nl of bei (070) 33 55 011. OIFAW www.mailprofs.nl VT1 3 I I P F O f S% Markt 14 Arnemuiderv» Tel: 0118-603718 Weststrate www.multibox-inboedelhotel.nl 15 september van 10.00-16.00 uur Neemt u zelf een tas of een emmer mee! Parkeren kunt u tegenover de ingang van het bedrijf, of kom op de fiets. Sandberglaan 10, Middelburg wwwweststratelandwinkelnl door b0 van scheyen MIDDELBURG - De openbare Archipelscholen op Walcheren lanceren een nieu we leerlijn levensbeschouwelijk onderwijs: LEVO. Dinsdag 18 september wordt het eerste exemplaar van het lespakket in de Nieuwe Kerk in Middelburg gepresenteerd door Cees Corstanje, lid van de raad van bestuur van de Archipelscholen. Trendwatcher Adjiedj Bakas luistert de officiële verrich ting met een toespraak op. LEVO is ontwikkeld omdat de leerlingen in onze huidige maatschappij regelmatig in aanraking komen met andere levensbe schouwingen, aldus de initiatiefnemers. De Archipelscholen noemen zich kindgericht, toekomstgericht, resultaat gericht en maatschappijgericht. Ontmoetingsonderwijs staat daarbij centraal. De scholen wülen hun leerlingen voorbereiden op de keuzes die ze moeten maken in het leven. Daarnaast is het inzicht krijgen in de keuzes die andere mensen uit andere culturen met andere ge loven maken van cruciaal belang voor de ontwikkeling van elk individu in de multiculturele samenleving, aldus de Archipel scholen. Kenmerkend voor LEVO'is, dat pluriformiteit en diversiteit worden erkend: je mag zijn wie je bent. Traditionele ver halen worden als leidraad gebruikt bij de lessen. Het uitgangspunt van LEVO is, dat iedereen op zoek gaat naar een houvast om zijn leven goed te.leiden. "LE VO is meer dan kerk en godsdienst alleen. Het is een geheel aan impliciete en expliciete overtui gingen, opvattingen en beelden over de mens en de wereld." VLISSINGEN - Shoppers opgelet! Op 7 september presenteert Ne derlands levendige kustplaats Vlissingen, een gloednieuwe Ko 171 lanqS bil shopping atractie. De mode keten New Vedior Techniek Yorker opent een win kel in het shopping Stadhuisplein 53-55 centrum "De Fon- Terneuzen teyne". New Yor- Telefoon 0115 689 842 ker is een wm- ««/i» kei vol mode, vest,gmg.O1A30veAor.nl beauty en lifestyle pro- duc" fC ten. Ure techniek Als Annet Melis afvalt krijgt ze complimentjes. Komt ze aan, dan zwijgt haar omgeving, foto izaak verkeste Dikke mensen hebben niet het recht om in het openbaar ijs te eten, is een vaak gehoord com mentaar. "Ik ben een meisje van 14 jaar en vind het onzin dat dikkere mensen geen ijsje in het open baar kunnen eten. Mensen kij ken naar je alsof je een misdaad pleegt", zegt Djamilla. "Wat is dat voor onzin dat dikke men sen dat niet mogen. Ik zie slan ke mensen van alles naar bin nen werken. Daar zegt niemand iets van. Die hebben gewoon mazzel. Sommige mensen zijn dik door ziekte of van de stress. Het is niet altijd zo dat mensen dik zijn van het eten", vindt Pe tra. "Ik woog op mijn zestiende jaar 130 kilo en at gewoon ijsjes op straat. Als de magere men sen dat niet willen zien hebben ze pech! Door Herbalife te ge bruiken en dankzij sport weeg ik nu 68 kilo", aldus de 23 jarige Agnes. "Ik vind het er smerig uitzien als dikke mensen op straat snac- ken. Ze zijn niet voor niets te dik en doen het zonder er zelf erg in te hebben", meent Melissa. "Tja... Ze moeten het zelf we ten, maar als ik iemand een ijsje zie eten die heel dik is, dan denk ik: dan moet je niet een paar da gen later zeuren dat die mooie broek niet meer past!", vertelt Julia. VLISSINGEN - Het ROC- Zeeland houdt op woensdag 17 oktober een provinciaal evenement onder de titel Sa men Werken, Samen Le ven. .Samen Leren. In Cine City debatteren des kundigen uit de regio over de ontwikkelingen van de maatschappelijke samenle ving en welke rol onderwijs hierin kan gaan spelen. Zo wordt geprobeerd om de regierol van de gemeente uit te breiden. Aanvang: 14.00 uur, afslui ting om 18.30 uur met een netwerkbijeenkomst in het Cine Café. Verbijsterd vernam ik uit de krant het relaas van een moeder die vertelde ovér haar 'vergeten zoon'. Op een morgen had ze haar éénjarige mannetje achter in de auto gezet om hem naar het kinderdagverblijf te brengen. Vervolgens zou ze gaan werken. Een dag als alle andere. Ware het niet dat zij, nog vóór dat zij haar kleine jongen had weggebracht, onderweg werd afgeleid. Een collega had haar aangesproken, het gesprek had haar hersenen meteen geactiveerd direct naar het werk te gaan. Meegesleurd door de waan van de dag. Laat in de middag kwam ze pas tot de ontdekking dat haar kleine kanjer nog in de auto zat. Vergeten weg te brengen, daardoor uitgedroogd en dus zielloos. Soms kan je CJ; verhalen niet geloven. Soms wil je het niet geloven, anders word je er misselijk van. Berustend vertelde de aangeslagen moeder dat deverwer-, king van het rouwproces met horten en stoten verliep. Beangstigend was vooral de uitleg van een psycholoog dat hersenen een mens niet waarschuwen bij zo'n naderend drama. Het zou een verklaring kunnen zijn voor al die familiedrama's die hand over hand toenemen. Vaders die hun eigen vrouw en kinderen om het leven brengen, moeders die het huis verlaten, de gaskraan openzetten om de kinderen in huis te laten stikken. Het zijn allemaal verhalen waar ik de achtergrond maar niet van kan begrijpen. Hersenen waarschuwen niet. En blijkbaar kan het dus iedereen overkomen. De drukte van de hedendaagse maatschappij laat ons van de ene gebeurtenis naar de andere meeslepen. Hersenen alarmeren niet, maar laten het simpelweg gebeuren. Totdat we op een rustiger moment ontwaken en we ons realiseren wat het leven ons heeft aangedaan. Het kwaad is dan al geschied. En dienen de hersenen het trauma weer te verwerken.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 3