r AMATEURS TONEN KUNSTEN IN MIDDELBURG MIDDELBURG IN BEWEGING NAAR BUITEN WIJKTAFEL ARNEMUIDEN VERGADERT ASFALTREPARATIES KLEVERSKERKSEWEG FIETSVERPLAATSINGSACTIES STATIONSPLEIN AAN DE SLAG OP STRAATSPEELDAG dé Weekkrant De Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 9 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door communicatie. Reacties zijn welkom! Per e-mail naar info@middelburg.ni of per telefoon op (0118) 67 50 00. Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3. Meer info; www.middelburg.nl Maximaal Text: vanaf pagina 830 Fotografie: Mieke Wijnen Een wijktafel geeft haar bewo ners de kans om mee te praten over de ontwikkelingen binnen hun wijk. De wijktafel Arnemuiden komt op woensdag 16 mei bijeen in verenigingsgebouw de Arne. Aanvang 20.00 uur. De wijktafel is voor iedereen vrij toeganke lijk. Op de agenda staan onder andere de volgende punten Officiële opening van de historische scheepswerf C.A. Meerman, uitbreiding begraafplaats aan de Veerseweg en nieuw repertoi re voor het carillon. Agenda's en verslagen van eerder gehouden wijktafels kunt u raadple gen op www.middelburg.nl, via de knop 'Wijkaanpak' en dan 'Wijktafels'. Op maandag 15 mei herstelt aannemer H4A op de Kleverkerk- seweg een gedeelte van de vorig jaar door hun uitgevoerde asfal- treparaties. Het gaat om de weg helft aan de zijde van de bebou wing. Het werk is, indien het weer mee werkt, in één dag klaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Gabriëlse van het Ingenieursbureau van de dienst Ruimte, telefoonnummer 67 53 33. Rondom het NS-station ziet het er opgeruimd uit. Maar er staan nog steeds fietsen geparkeerd buiten de fietsstallingen. Vooral ouderen, gehandicapten en hulp diensten ondervinden hier nog steeds hinder van. Daarom wor den fout geparkeerde fietsen en fietswrakken verwijderd van het stationsplein. Fietsen mogen alleen tussen de beu gels geplaatst worden. Dit is opge nomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Gelukkig houden veel mensen zich aan de regels, maar nog niet iedereen. Om het probleem aan te pakken wor den de komende tijd foutgeparkeer- de fietsen verplaatst. De fietsver- plaatsingsacties vinden plaats op woensdag 9 en 16 mei en op don derdag 24 mei. De verwijderde fiet sen worden verplaatst naar de achterkant van het station, aan de kant van Dauwendaele. Zorg er dus voor dat uw fiets altijd tussen de beu gels staat. Middelburg debuteert dit jaar tij dens het Weekend Amateurkunst (WAK) Zeeland. Op 11 en 12 mei vertonen tal van artiesten hun kunsten in de binnenstad van Middelburg. De organisatie is mede in handen van de Stichting Evenementen Middelburg. Vrijdag 11 mei De Lange Jan 13.00 en 14.00 uur. Roosevelt Academy Concert op het carillon van de Lange Jan door beiaardstudente Katarzyna Piastowska. Zij is een groot en veelbelovend talent uit Polen. Poppentheater Parabel, Herengracht 66 Kinderen maken popppnkastpoppen in het kader van het Oud Hollands Jan Klaassenpoppenspel en geven voor stellingen met deze zelfgemaakte poppen. Van 14.30 tot 15.30 uur: kin deren 5 tot 8 jaar en van 15.30 tot 16.30 uur: kinderen 8-10 jaar. De toegangsprijs is een euro. De deelne mende kinderen krijgen een vrijkaar- tje voor de voorstelling op woensdag 23 mei. Dan wordt het Oud Hollands Jan Klaassenpoppenspel opgevoerd. Maximaal vijfentwintig kinderen kun nen meedoen dus zorg dat je op tijd bent want vol is vol. Kinderen kunnen zich telefonisch inschrijven bij Parabel: (0118) 55 25 66 Muziektent Molenwater 19.30 tot 20.45 uur. Het Middel burgse Muziek Korps, één van de oudste korpsen van Nederland, geeft een concert in de prachtige muziek tent op het Molenwater. Zaterdag 12 mei 9.30 tot 12.00 uur. Schrijfcursus voor kinderen (8+) bij de Drvkkery aan de Markt. Er kunnen maximaal twintig kinderen meedoen. Kinderen kunnen zich inschrijven bij de Drvkkery. Informatie: awiltink@ zee- landnet.nl Vismarkt 10.00 uur. Wethouder Cultuur Frank Streng en de Gedeputeerde voor Cultuur Harry van Waveren tonen hun schildertalenten. Kunstschilders van Club Art maken kunstwerken. Om 11.00 uur start een poëziefestijn. Amateurdichters dragen dan live hun favoriete gedicht voor. De beste dich ters mogen op 10 juni optreden op het Open Dichtpodium van het Middelburgse Park Poëzie-festival. Inschrijven bij stadsdichter Marcel Koopman", e-mail: mk@marcelrecords.com. Van 12.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 14.00 uur spelen leerlin gen van de Zeeuwse Muziekschool moderne muziek zoals pop en jazz en treedt er een slagwerkgroep op. De Lange Jan Van 13.00 en 14.00 uur speelt het Poolse talent Katarzyna Piastowska opnieuw op het carillon. Jazzcafé Desafinado Koorkerkstraat 1, 13.30 tot 17.00 uur. Amateurmuzikanten volgen een work shop blues, folk of singersongwriter bij Champagne Charlie. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de 'Middelburg Blues' die om 16.30 ten gehore wordt gebracht. Muzikanten kunnen zich inschrijven bij Sjef Hermans, e-mail: thebigchief@hetnet.nl Markt 14.15 tot 17.00 uur. Showband Juliana Drum Bugle Corps en Junior Drumcorps Johan Friso geven concerten gecombineerd met dans op de Markt. Er zijn ook standjes waar kinderen kunnen proberen op een muziekinstrument te spelen. Stadhuis, burgerzaal, Markt 19.30 tot 21.30 uur. Jeugdorkest en de grote band van Brassband Onda - Middelburg. Er wordt een diversiteit aan composities ten gehore ge bracht. Informatie Tonie van den Buuse, gemeente Middelburg. Telefoon: (0118) 67 56 41, a.van.den.buuse@middelburg.nl Lekker spelen op straat zonder op verkeer te moeten letten. Dat kan op de Nationale Straatspeel dag. Die is dit jaar op woensdag 13 juni. De Straatspeeldag is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Deze vereniging zet zich in voor veilig, kindvriendelijk verkeer en wil de bewegingsvrijheid van kinderen in de woonomgeving vergroten. Zij ver strekken deelnemende bewoners informatie en ondersteuning bij het organiseren van een straatspeeldag. Doe Mee Ouders, scholen en buurtgroepen die vinden dat het verkeer in hun buurt kindvriendelijker moet worden en daar op een leuke manier mee aan de slag willen,, kunnen meedoen aan de Nationale Straatspeeldag. Aanmelden Dit jaar is de straatspeeldag op woensdag 13 juni. Wilt u zich aan melden, meer weten of heeft u plan nen of ideeën? Dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnum mer 62 90 04 of een mailtje sturen aan c.opbouwwerk@welzijnmiddel- burg.nl of s.opbouwwerk@welzijn- middelburg.nl De sportbuurtmedewerkers van Middelburg in Beweging organiseren, tot en met 21 juni, buitenactivitei ten voor jongeren. Scholieren kunnen onder andere voetballen, frisbeeën, badmintonnen en touwtjesprin gen. De activiteiten zijn gratis. Dinsdag Stromenwijk 't Zand groep 3,4 en 5 15.30-16.30 uur groep 6,7 en 8 16.30-17.30 uur Dinsdag Dauwendaele groep 3, 4 en 5 groep 6, 7 en 8 15.30-16.30 uur 16.30-17.30 uur Woensdag Magistraatwijk groep 3,4 en 5 13.30-14.30 uur groep 6,7 en 8 14.30-15.30 uur groep 3,4,5,6,7 en 8 15.30-16.30 uur Donderdag Centrum Nieuw Middelburg groep 3,4 en 5 15.30-16.30 uur groep 6,7 en 8 16.30-17.30 uur schoolplein Springtij, Piet Heinstraat schoolplein Springtij, Piet Heinstraat schoolplein Roozenburglaan schoolplein Roozenburglaan grasveld Cypressenhof Rentmeesterlaan grasveld Cypressenhof Rentmeesterlaan voetbalveld Meiveld grasveld Koepoortlaan grasveld Koepoortlaan Kijk voor meer informatie op www.middelburginbeweging.nl of bel met sportbuurtmedewerker Patrick de Guchteneire of Dennis Winne, telefoon 67 56 76.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 9