ir randstad land winkel ASPERGE-WEKEN j. de visser zn Ludieke actie door jeugd levert wel veel aandacht op maar geen honk A4 bij Slagerij J. de Visser Halte Frustratie Activiteiten en pilsje voor de hond Naar de bank voor een hobby NAAIMACHINECENTRUM ZEELAND A.B.S. THOLEN NAAI-LOCK-BORDUUR- en BREIMACHINES zomerkriebels? kom snel langs voor jouw vakantiebaan! 'DE KABOUTERHUT MOEDER VERRASSEN MET EEN ETENTJE? Proef het landleven! vanaf 1 mei zijn wij LAND WINKEL WESTSTRATE Fruit Fruitmanden Groenten Zuivel Vlees l|s Streekprodukten. Nu bij aankoop van zelfgemaakte aspergesoep: 100 gr. ASPERGEHAM of 100 gr. ASPERGEPATÉ voor maar 3.75 5 ASPERGEBURGERS halen en maar 4 BETALEN 150 gr. SALADE en 100 gr. ASPERGEROLLADE samen 3.75 Oude Koudekerkseweg 26 Middelburg. Tel. 0118-613021 Tuiv/N'rAinIDe Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 7 hield hij de jongeren voor, "dat jullie oplossingsgericht kunnen werken." Maar de jongeren bleken nauwelijks onder de in druk van de loftuitingen. "We willen resultaat zien. Geef ons een keet met een trapveldje." Wilma de Groot nam het voor de jongeren op en somde, daartoe uitgenodigd door Mei- se, een aantal mogelijke loca ties op. Maar die werden ver volgens door de wethouder naar de prullenbak verwezen. "Niet haaibaai'", klinkt het bij na steevast. "Omwonenden willen niet, te duur"; is de argu mentatie. Het leidde tot ontevreden, ge frustreerde en soms zelfs onge nuanceerde reacties van de jongeren die zelf ook al niet op één lijn zitten. Een aantal wil graag in het dorpscentrum ver tier zoeken, voor anderen mag het ook wel buiten het cen trum. "We hebben met de bus halte laten zien, dat we een ei gen keet kunnen onderhou den. Er wordt alles beloofd, maar er gebeurt niets", zegt een van de jongeren. "Ik snap het politieke spel", probeert Wilma de Groot de hoop le vend te houden. "Ik blijf ver trouwen houden in een goede afloop. Want als er geen ver trouwen meer is, komt er nooit een oplossing." Opeens kwam de frustratie bij de Koudekerkse jeugd emit. Na jaren wachten op een eigen honk besloten de jongeren de oude, vervallen bushalte aan het Dorpsplein met vereende krachten op te knappen. Het resultaat mag er zijn. Waar blijft die keet? DOOR PETER VRANCKEN KOUDEKERKE - Jongeren uit Koudekerke proberen al jaren een eenvoudig eigen jeugdhonk te krijgen, wet houder J. Melse van Veere probeert al jaren die wens in vervulling te laten gaan, maar stuit steeds weer op bezwaren. Veelal van één of enkele omwonenden van een beoogde locatie, maar vaak ook bezwaren van fi nanciële aard. Het mag im mers niet teveel kosten en de grond is schaars. Voorzitter Henk Kloosterman van de Dorpsraad denkt al ja ren mee, zo ook Wilma de Groot, de preses van de plaat selijke ondernemersvereni ging. Vrijdagmiddag troffen al le partijen elkaar, samen met de gefrustreerde jongeren, bij een spontaan ontstaan ludiek protest van die jongeren. Zij hadden, in een heuse opwel ling, voor honderd euro verf gekocht en de al enkele jaren voor sloop op de nominatie staande voormalige bushalte aan het Dorpsplein volledig opgeknapt en geheel in stijl met de ernaast staande mu ziektent opgeschilderd. Over leg met de gemeente Veere had de jeugd niet gevoerd. Maar verantwoordelijk wethouder Jaap Melse bleek oprecht on der de indruk. "Zie je wel", Wethouder J. Melse, met on der meer jeugdbeleid in zijn portefeuille, was weliswaar diep onder de indruk van de opknapbeurt van de voor malige bushalte aan hot Dorpsplein, maar kon slechts één toezegging doen. "Zolang er geen honk voor jullie is, blijft de halte er staan", aldus Melse. Meer toezeggingen deed de dage lijks bestuurder niet, maai' sommige jongeren vonden het in ieder geval iets. Te meer, omdat de halte eigen lijk al begin 2005 gesloopt had moeten worden. "Ik ben trots op jullie, het resultaat mag er zijn. Ik zal ér voor zorgen dat de goot ver nieuwd zal worden. Laten we met elkaar in gesprek blijven", besloot de wethou der. De jongeren zijn trots op hun werk. Op eigen initiatief knapten ze een bushok in Koudekerke op. FOTO: IZAAK VERKESTE MIDDELBURG - Bij die renspeciaalzaak De Trouwe Vriend aan de Vrijlandstraat in Middel burg zijn op zaterdag 12 mei activiteiten voor ei genaren van huisdieren. Er is een voedingsdeskundi ge voor alle vragen op het ge bied van honden en katten- voeding. Ook kunnen de viervoeters proeven van Kwispelbier, dat speciaal voor honden is en geen alco hol bevat. Om 14.00 uur is er een gratis huisdierenkeuring waaraan kinderen tot en met veertien jaar met hun dier kunnen meedoen om prijzen te win nen. Verder is de Konijn clown Ballie aanwezig die de kinderen schminkt. En van 14.00 tot 17.00 uur is er een dierenarts aanwezig die gra tis checkt of een huisdier ge zond is. Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 mei via 0118-640118. VLISSINGEN - Stichting Pal ladium is begonnen met een nieuw project voor actieve Vlissingse vijftigplussers. Het project heet de Senioren Activiteiten Bank en heeft als doel Vlissingse ouderen met dezelfde interesses en hob by's bij elkaar te brengen. Ook mensen met een bijzon dere hobby komen in aan merking, omdat het voor hen niet altijd makkelijk is om een hobbygenoot te vin den. Inschrijven is gratis en kan via 0118-420470. VERKOOP en REPARATIE alle merken Haal- en brengservice Ind.-terrein Welgelegen, Ondernemersweg 19, 4691 SLTholen Showroom open: di. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur op zat. tot 16.00 uur Tel. 0166-607085 E-mailinfo@abstholen.nl Webshopwww.abstholen.nl Gratis parkeren voor de deur Iedere 1e zaterdag van de maand STOFFENMARKT Schrijf je nu in voor de leukste vakantiebanen! Je kunt je iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur inschrijven in Vlissingen en iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in Middelburg. Randstad Middelburg Beenhouwerssingel 3 4331 MD Middelburg Randstad Vlissingen Badhuisstraat 50 4381 LT Vlissingen Op dit moment hebben we al volop vakantiewerk, dus je hoeft niet te wachten tot de zomer! Je kan nu al aan de slag in bijvoorbeeld de horeca, als magazijnmedewerker of als winkelmedewerker. De keuze wordt steeds groter! hoogst persoonlijk t/- PANNENKOEKHUIS Oostkerkplein 8 Middelburg 0118-612276 Wij verzorgen het graag voor u Ons Pannenkoekhuis is open vanaf 12.00 uur. Reserveren gewenst, tot ziens in onze hut! De Kabouters Weststrate Landwlnkel Weststrate Sandberglaan 10 Middelburg tel: 0118 - 64 00 22 weststrate@landwinkel.nl www.weststrate.landwinkel.nl Zolang de voorraad strekt, tot ziens! specialiteitenslagerij

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 7