PRIJSJËTOPPER Sunlux^ Zeeland MAGAZIJN EN SHOWROOM LEEGVERKOOP Aanstaande zaterdag 12 mei houdt Alles moet weg!!! Kunststof kozijnen zonweringen en aanverwante artikelen tegen elk aannemelijk bod af te halen. Zeeuwse mag meedoen aan Japans kampioenschap bloemschikken in verband met onze verhuizing. CILDEWEG 6 VLISSINGEN Handelsweg 5 - Vlissingen Van 9.00 tot 13.00 uur Vernieuwen Felicitaties Kerken houden een Engelstalige dienst Twee keer bellen voor expositie Historisch weekend in Fort Rammekens DE ELEKTRONICA DISCOUNTER Tf^ïftTa'J'v/TiilDe Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 6 Miriam zit op roe door marcel van der voort MIDDELBURG - "Dat ik in november in Japan mag meedoen aan het interna tionaal kampioenschap bloemschikken heb ik voor al te danken aan mijn tech niek. Daar kijken jury's naar. Een bloemstuk kan er van buiten mooi uitzien, maar is het technisch niet goed? Dan zak je als een baksteen", vertelt de 21-ja rige Mirjam Gabriëlse uit Middelburg. Wat dat betreft zit de Zeeuwse op rozen. Tijdens de nationale voorronde onlangs in Lisse haalde ze voor techniek veel ne gens. Verder moet ze met een goed idee komen, een prima compositie, juiste kleuren en haar fantasie de vrije loop laten gaan. "In Lisse kreeg ik een kar met bloemen, die ik niet mocht rui len. De opdracht was tijd ge bonden en ik moest een Oranje korenschoof boeket voor de ja rige Koningin maken. Ik was er van overtuigd dat twee anderen beter waren. Het was prachtig toen ik mijn naam hoorde", al dus Gabriëlse. Vakgenoten Nu mag de Zeeuwse van 7 tot 20 november naar de World Skils Japan om daar tegen negentien andere vakgenoten te strijden. Negentien lentes jong en net van school begint Mirjam Gabriëlse haar eigen bloe menatelier Esperance op het Damplein 40 in Middelburg. "Ik kreeg de kans en zette door. Die kans wilde ik niet laten schieten. Dat ik jong ben, maakt niets uit. Dit wil ik graag, zet mij er voor in en kom er wel. Dit is ge woon wat ik wil." "Ik probeer steeds te ver-f nieuwen. Ideeën kunnen wel eens opraken. Daarom kijk ik om mij heen. Ook bij V kledingszaken. Ik zie dan welke kleuren in zijn. Dat ik ook weer terug in de p< ten." "Door het meedoen aan wedstrijden leer ik even eens", zegt Gabriëlse. "Ik ben er al mee bezig. Zo moet mijn gereedschapskoffer in or de zijn. Daar gaat veel in, zoals een snoeitang, mes, rozen- schrapper, spuit en wasknijpers die ik gebruik bij het lijmen. Er zijn geen strenge regels voor de inhoud van de koffer. Een bij schrift van de coach mag er niet inzitten. Nee, zo werkt dat niet", zegt de Middelburgse. De coach is wel aanwezig in Ja pan. Daarvoor zal ze drie leasen In Lisse versloeg ze de Nederlandse top, in Japan gaat Mirjam Gabriëlse de strijd aan met collega's uit de hele wereld, foto: jaap wolterbeek volgen bij Martin Groen. "Dan krijg ik training om mijn sterke punten nog beter naar voren te brengen en leer mijn zwakke kanten op te krikken", laat ze weten. Snotneus Ervaringen uit eerdere wedstrij den helpen haar straks in Japan. "Eerst was ik teveel gefocust om bij de eerste drie te komen. Te genwoordig leg ik de lat minder hoog. Het blijven wedstrijden, maar je moet er ook iets van le ren. Tegenwoordig kan ik daar door rustiger werken", merkt Gabriëlse. De Middelburgse is blij dat ze zover is gekomen. "Gelukkig heb ik een compacte stijl en werk graag met grotere bloe men. Daar ben ik tevreden over. Maar ik moet nog veel leren. Misschien ben ik daar in Japan wel een snotneus", besluit ze. "Hartelijk gefeliciteerd", roept een voorbijgangster naar Mirjam Gabriëlse die in haar bioemenatelier bezig is. Nu bekend is geworden dat ze naar Japan mag, krijgt ze aan de lopende band felici taties en andere leuke reac ties. MIDDELBURG - De geza menlijke Middelburgse ker ken, verenigd in de stichting Time 4 God, houden op zon dag 13 mei een Engelstalige kerkdienst. De dienst is voor de Engels sprekende bewo ners van Zeeland, maar ook voor iedereen die eens een kerkdienst mee wil maken die anders van opzet is dan de doorsnee Nederlandstali ge kerkdiensten. De dienst is in de Gasthuiskerk aan de Lange Delft in Middelburg en begint om 17.00 uur. VLISSINGEN - Kunstenaar Henk Meijer exposeert vanaf 12 mei met diverse werken in Eetcafé 2x Bellen aan de Wal- straat in Vlissingen. Hij is een amateur kunstschilder die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het abstract schil deren. RITTHEM - Fort Ramme kens beleven zoals het er in 1815 uit zag en aan toe ging. Dat kan tussen 17 en 20 mei. De mannen van het 7e Batal jon Infanterie van Linie zet ten de klok dan namelijk tweehonderd jaar temg. Sol daten die op stro slapen in de kazematten en wachtdien sten draaien, fuseliers die maaltijden koken in potten op een houtvuurtje en een chirurgijn die zieke en ge wonde soldaten verzorgt. Fort Rammekens is geopend van dinsdag tot en met zon dag tussen 13.00 en 17.00 uur. (AFSLAG BASKENBURG, NAAST ALBERT HEIJN XL)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 6