Walcheren Klant filmt commercial Proef het landleven Ouderwetse service MaZZel is trendy Piekfijn haar met Ziezo Uit het Zakenhart van... Weritcafé in Middelburg ZLM Verzekeringen beste verzekeraar 7 Golven is place to be(ach) Recordoverslag Zeeuwse havens Agrimarkt viert nieuwe super met filmactie Tfav/M'<N!feliilDe Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 40 Rudi Melse Tweewielers Oost-Souburg foto: leon janssens OOST-SOUBURG - Sinds januari is Rudi Melse eige naar .van Melse Tweewie lers aan de Vlissingsestraat 67 in Oost-Souburg. Hij heeft de zaak die voorheen Ovaa heette overgenomen. "Ik ben tussen de fietsen opgegroeid. Logisch dat je een eigenbedrijf begint. Be langrijk is voor mij een goe de,-ouderwetse service ver lenen." Melse verricht on derhoud en reparatie aan alle fietsen. Ook zijn er mountainbikes, tweede hands fietsen en kinderfiet sen te koop. Topper is de Batavus elektrische fiets. Het assortiment is uitge breid met regenkleding en fietsaccessoires. Melse is bereikbaar via: 0118-465599 en op maandag gesloten. Patricia Delfgou en Lamber Busby foto: leon janssens VLISSINGEN - Patricia Delfgou en Lambert Busby openden MaZZel Kinder kleding aan de Sint Jacobs- passage 29 in Vlissingen. "Wij zagen hier veel dezelf de kinderkleding en dach ten dat kan anders!. MaZZel Kinderkleding is stoer, tren dy, eigentijds en scherp ge prijsd. Zeker ons eigen merkZZ", zegt Patricia. Het is volgens haar kleding die kinderen fijn vinden om te dragen. "Ze hebben een ei gen mening en reageren gelukkig heel positief op onze kledingcollectie." MaZZel verkoopt kleding vanaf maat 50 tot en met 176 en gaat bovendien kin derfeestjes organiseren. Zij zijn bereikbaar via: 0118- 415666. G. Meulmeester &A. Zoeteweij foto: leon jans sens MIDDELBURG - Ziezo Haarcosmetica verhuisde van de Middelburgse Sint Janstraat naar een nieuwe en ruimere locatie aan het Plein 1940 nummer 5. Eige naar Antoine Zoeteweij: "Ik zocht uitbreiding want het was veel te klein voor alle drukte in onze winkel." Zie zo Haarcosmetica verkoopt een ruim assortiment kap persproducten aan kapsa lons en particulieren. Alle bekende merken zijn in de schappen te vinden en de klant krijgt deskundig advies van Gwenda Meulmeester of Antoine. Zij volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Ziezo is bereikbaar via: 0118-674881. Bouwen aan 't milieu MIDDELBURG - Naar aan leiding van het vorig jaar uitgebrachte rapport C02 neutraal Zeeland 2050 heeft de Zeeuwse Milieufederatie op 26 april een symposium georganiseerd over de noodzaak en mogelijkhe den van klimaatneutrale huizen. Een duurzaam con cept C02 neutrale woning bouw is inmiddels door ver schillende gemeentes om armd. Op een vernieuwende manier werden deze middag twee bouwlocaties bekendgemaakt. Via beelden van Google Earth kwamen de deelnemers aan het symposium terecht in de ge meentes Borssele en Veere. Daar zullen respectievelijk zeventien en twaalf huizen C02 neutraal worden gebouwd. De deelne mende gemeenten werden door M. van Mierlo, directeur van de ZMF, in het zonnetje gezet. Zij kregen het 'Hier logo' van de Kli maatcampagne Hier uitgereikt. Hier is een initiatief van veertig maatschappelijke organisaties, die zich grote zorgen maken over klimaatverandering en daar serieus werk van maken. In het woningbouwconcept worden verrassend eenvoudige oplossingen aangedragen. Om het schadelijke broeikasgas C02 tot nul te reduceren is gekozen voor een uitgekiend ontwerp. De woning wordt zo geplaatst dat maximaal gebruik gemaakt wordt van de zon in de winter. Overkappingen houden de hete zon in de zomer tegen. Met een optimale isolatie is in de winter bovendien nauwelijks energie nodig voor ruimteverwarming. En door het ontbreken van tocht ontstaat een stabiele tempera tuur die het huis comfortabel be woonbaar maakt. Voor de elek triciteit die nog nodig is worden zonnepanelen gebruikt. Zeeuwse aannemers, installa teurs, architecten, gemeenten en provincie zijn er klaar voor, zo bleek tijdens het symposium. De enkele aanwezige die nog twij felde over het draagvlak in Zee land voor dit C02-neutraal bou wen werd snel uit de droom ge holpen. Dit concept vormt een welkome aanvulling op de ener giezuinige huizen die nu al in veel grootschalige bouwprojec ten worden toegepast. Want in de passieve bouw zijn geen dure warmteregulerende installaties nodig. Het streven is om in 2009 de eerste C02-neutrale straat ge reed te hebben.. Op deze wijze willen de initiatiefiiemers en de betrokken gemeenten bijdragen aan het Nederlandse beleid dat inzet op 60 tot 80% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2050. MIDDELBURG - Geen sollici tatiebrief, maar proosten op een nieuwe baan. Dat kan tij dens het werkcafé dat uit zendbureau Tempo-Team morgen tussen 18.00 en 21.00 uur houdt. Mensen die een overheidsbaan, een baan in de financiële dienstverlening, op kantoor of als telewerker zoeken, kunnen zich aan de Beenhouwerssingel oriënte ren. GOES - Verzekeraars van woonhuizen en inboedels krijgen van hun klanten ge middeld een 6,8. ZLM Verze keringen wordt gewaardeerd met een 7,9. De beste landelij ke verzekeraar is FBTO Ach- mea (7,3). Reaal (6,4), RVS (6,4) en Erasmus (6,3) krijgen van hun klanten de laagste waardering. Dit zijn de be langrijkste uitkomsten uit het klanttevredenheidsonder- zoek van Independer onder 15.000 mensen. DOMBURG - Het trendy strandpaviljoen 7 Golven in Domburg heeft de deuren ge opend. Het geheel nieuw ge bouwde paviljoen staat hoog boven het water op 144 palen. Het is bereikbaar vanaf de parkeerplaats, direct na de golfbaan. Meer informatie via: lll.7golven.nl. VLISSINGEN Zeeland Se aports heeft in het eerste kwartaal van 2007 een record stijging van elf procent naar 8,7 miljoen ton overslag be reikt. Dit is de hoogste over slag die ooit in een kwartaal in de Zeeuwse havens is be haald. Belangrijkste product groepen voor de overslag in Zeeland zijn natte en droge bulk met respectievelijk een stijging van eenentwintig en tien procent. De haven van Vlissingen heeft in totaal ruim 5,1 miljoen ton goederen overgeslagen en groeide daar door met zestien procent MIDDELBURG - Agrimarkt opent deze zomer een nieuwe supermarkt aan de Kalver- straat in Middelburg. Bijzon der is dat Agrimarkt ter gele genheid van die opening haar klanten oproept mee te doen aan de homemade Tv-com- mercialcompetitie. "Een mul timediale primeur", meent La- meijn van de supermarktorga nisatie. Dagelijks is op Omroep Zee land de commercial 'Da's mijn Agrimarkt' te zien. Deze vormt de start van een wedstrijd waarin de supermarktorgani satie haar klanten uitdaagt om te laten zien of te vertellen waarom nu juist Agrimarkt zijn of haar supermarkt is. Niet per brief of tekening maar met mobiele telefoon, camcorder, pc of een zelf gemaakt filmpje van dertig seconden. Deelnemers kunnen vanaf af gelopen weekend hun filmpje uploaden en andere bekijken via de speciale actiesite www.dasmijnagrimarkt.nl. De inzendingen worden dagelijks beoordeeld door een deskun dige jury. De twee leukste, meest originele of beste film pjes worden dan 's avonds uit gezonden op Omroep Zeeland TV. Alle ingezonden filmpjes zijn en blijven gedurende de competitie te zien op de websi te. Want vanaf de openingsdag van Agrimarkt Middelburg tot vijf dagen daarna kan iedereen via internet zijn stem uitbren gen op één van de filmpjes. La- meijn: "De kijkers bepalen dus straks wie er wint." Er is een competitie voor individuele deelnemers en één voor ver enigingen en stichtingen. Hiervoor is een gezamenlijk prijzenpakket uitgetrokken van rum 25.000 euro. MIDDELBURG - Fruitbedrijf Weststrate aan de Sandberg- laan 10 in Middelburg (richting Sint Laurens) heeft sinds 1 mei de naam Landwinkel Weststra te gekregen. Daarmee is het be drijf de eerste boerderij winkel in Zeeland die aangesloten is bij de formule van Landwin- kels. Door de aansluiting bij deze nieuwe formule zijn er nu, naast boerderijproducten uit de regio, ook streekproducten uit andere provincies te koop. De geur van verse groenten en fruit, de smaak van huisge- maakte appelsap en jam en de heerlijke Zeeuwse streekpro ducten vormen samen het win kelplezier bij Landwinkel West strate. De familie Provoost in Landwinkel Weststrate foto: leon janssens De familie Provoost staat er al- reikbaar via: 0118-640022 en de tijd klaar voor hun klanten, website: www.weststrate.land- Landwinkel Weststrate is be- winkel.nl De Zeeuwse gemeenten willen meer milieubewust gaan bouwen, foto: whk

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 40