BR00DWEEK PANITOZONNEBLOEM 1,59 EUROKNALLER APPELSTRUDEL 1,- LEKKERWEEKEND VERSFRUIT VLAAI PU NT 3&1 GRATIS CROISSANTS 38.1 GRATIS ZEEUWSEKÓEK 1,95 MOEDERDAGTAARTJE 8,95 Zeeuwen ontdekken hun eigen landschap Studio Sanérie BROODDAG www.bliekmeesterbakkers.nl DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG MAANDAG Eierkoeken 4 2 Gratis DINSDAG Appelflappen WOENSDAG Rozijnenbolien 3 1 Graiis DONDERDAG Bolussen Afvoer verstopt? GERRITSMA Gratis en vrijblijvende figuuranalyse 3e\ snel: 0110 - 594090 I 1 AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u opwww.zeeland.nl/abdijnieuws stagneert Feestje van Happy Kids kinderclub Wereldvrouwen en de Four Freedoms Religielezing bij Spirituele Sociëteit Dansers van Van Eijkeren gaan goed Genezingsdienst van Jan Zijlstra Een kijkje achter de bajesdeuren De Faam Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 3 Arnemuiden 5 broden 5,50 wit/bruin/volkoren Zoutelande Domburg Westkapelle (Eurospar) Veere, Souburg Vrouwenpolder Vlissingen Middelburg 3 1 Gratis 3 1 Gratis 24 uur per dag RIOOLSERVICE 0113-403764 06-51850610 Voor alle rioolwerkzaamheden BEL EN VERGELIJK a/a vliegwerk zeeland vliegschool zeeland rondvluchten luchtreclame proeflessen vlieglessen rondvluchten vanaf f75,- Tel. 0113-613289 of 010-4377877 info@sandair.nl www.sandair.nl figuurcorrectie- en afslankcenter Thermo Fysische Methode (TFM) Revolutionaire verbetering door gebruik van infra rood-ca bine (snélle vetverbranding) Persoonlijke begeleiding tijdens de oefeningen Gerichte en plaatselijke figuurcorrectie (buik, dijen, heup, etc.) Voedingsadviezen (geen diëten, shakes, drankjes, e.d.) Maximaal resultaat bij minimale inspanning Gewaarborgde cm-garantie Fysiotherapeut Pedicure Zonnebank Fort den Haakweg 15A - VROUWENPOLDER info: www.studiosanerie.nl Openingstijden: Ma. en do. 9.00-12.00 uur en 17.00-21.00 uur Pi., wo. en vr. 9.00-15.00 uur AbdijNieuws Het laatste nieuws van de Provincie Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad. Nieuwe Burg 42. Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Het rappe tempo waarin de daling van het aantal verkeersdo den van de afgelopen jaren zich voltrok, is vorig jaar gestag neerd. Veilig Verkeer Nederland vindt het daarom noodzakelijk dat er een tandje extra wordt bijgezet om de trend van de afge lopen jaren te kunnen voorzetten, alsmede om het streefcijfer van de Minister van Verkeer en Waterstaat van niet meer dan 750 doden en 17.000 ziekenhuisgewonden in 2010 te realiseren. In 2005 was er nog sprake van een daling van zeven procent ten opzichte van 2004 (817 verkeersdoden), in 2006 is daling ten op zicht van een jaar eerder slechts 0,8 procent (811 verkeersdo den). Verkeersonveiligheid kost ons land maar liefst twaalf mil jard euro per jaar. De positie van jongeren en kinderen in het verkeer is opnieuw buitengewoon slecht. Er was weer sprake van een stijging onder kinderen jonger dan twaalf jaar van ne gentien naar eenentwintig doden. ook koploper met 0,5 procent ten opzichte van Walcheren, waar dit 0,1 procent is. Een op de drie zware overtreders blijkt daarbij van de Belgische natio naliteit. DOOR BO VAN SCHEYEN OOSTKAPELLE - Opnieuw je ei gen leefomgeving leren kennen. Dat kan. De provincie organi seert zaterdag 12 mei een pu- blieksdag van het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland. Er zijn tal van activiteiten om in woners van Zeeland hun eigen provincie te laten herontdek ken. In Kwadendamme, in de Zak van Zuid-Beveland, vertrekt er om 10.30 uur een fiets- excursie onder begeleiding van een gids die middeleeuwse beziens waardigheden laat zien. In Heinkenszand kun je meewan- delen met een herder en zijn kudde. Onderweg vertelt hij over zijn werk en beantwoordt hij vragen. Op Walcheren wordt er vijftig procent korting gegeven op de entreeprijs van het natuur-en landschapsmuseum Terra Ma- ris in Oostkapelle. En vanuit Zoutelande vertrekt er een IVN- gids (Instituut voor Natuur- en milieueducatie) om de aller mooiste plekjes van Walcheren te laten zien tijdens een ander half uur durende excursie. In West Zeeuws-Vlaanderen is er vanuit Oostburg een fietsrou te uitgezet van 45 kilometer. Voor meer informatie: www.zeeland.nl/nationaal- landschap. VLISSINGEN - Kinderclub Happy Kids houdt op woens dag 9 mei een kinderfeest in gebouw Berea aan de Gilde- weg 29 in Vlissingen. Het feest is van 14.00 tot 15.30 urn en bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen. MIDDELBURG - In het kader van de Maand van de Vrijheid houdt het COS Zeeland sa men met het Sociaal Cultu reel Werk De Lichtboei een interactief Wereldvrouwen programma op woensdag middag 9 mei tussen 14.00 en 16.00 uur. Er worden vrou wen geïnterviewd, een stuk uit een documentaire over de politieke zeggenschap van Malalai Joya is te zien en er zijn gesprekken. MIDDELBURG - De Spiritu ele Sociëteit Zeeland houdt op woensdag 23 mei de le zing Van religie naar mens wording, aan synagoge, kerk en moskee voorbij. De lezing wordt gegeven door dominee Hans Stolp van 19.30 tot 22.00 uur in kerkge bouw De Morgenster in Mid delburg. Entree kost 11,50 eu ro. MIDDELBURG - Leer- lingen van Van Eijkeren DanceMasters hebben finaleplaatsen behaald tijdens de Nederlandse Kampioenschappen. Tijdens het Nederlands Kam pioenschap Latin in Noord- wijkerhoud werden Henry Lim en Kitty Vaas uit Middel burg zesde in de eerste klas latin. Zij behaalden tijdens de regionale WBD danswedstrij den ballroom en latin in de hoofdklas de eerste plaats. Tijdens het Nederlands Kam pioenschap Ballroom wer den Roonie en Helene van Eijk in de startklas tweede. Hennie en Andri van de Ree werden in de eerste klas mid dencategorie derde en Jos Elstgeest en Anneloes Martin werden derde in de le klas amateurs. MIDDELBURG - Evangelist Jan Zijlstra uit Leiderdorp is vrijdag 11 mei in Sporthal De Kruitmolen in Middelburg. Hij doorkruist Nederland met zijn reddings en genezings diensten waarin hij op een bijzondere manier de kracht van god aanroept. Het begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. MIDDELBURG - De Peniten tiaire Inrichting Torentijd in Middelburg doet mee aan de nationale open dag op zater dag 12 mei. Het doel van de open dag is om bezoekers een indruk te geven van het leven en wer ken achter de muren van een huis van bewaring, gevange nis, tbs-kliniek of justitiële jeugdinrichting. 64 justitiële inrichtingen doen mee. Aan melden kan via: www.de- poortgaatopen.nl.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 3