Asiel heeft weer hoop Zeeuwse speurt naar Nepaleea^dkroost DEZE WEEK EXTRA 11 Ui O?9 I I mrjovt, tUy day ww. De Faam Tot inkeer BEENHAM ZALMFILET VERSE HOLLANDSE ASPERGES COOLBEST ROBIJN WASMIDDEL PAGE PLUS TOILETPAPIER CALVE SNACKSAUZEN PROGRESTAART BOERENHOF BROOD HOPPE JONGE JENEVER EM-TE ilfflililfnl Het dierenasiel in Vlissingen heeft met de subsidie weer uitzicht op nieuwe huisves ting. FOTO: IZAAK VUSSINGEN - Het dieren asiel is blij met de brief van gemeente Vlissingen waar in staat dat de organisatie 50.000 euro subsidie krijgt. Dat betekent een verdub beling van het huidige be drag waardoor de nieuwe huisvesting serieus in zicht komt. "Nu beraadt het bestuur zich of er voldoende aan leiding is om de onderhan delingen voort te zetten", zegt voorzitter Wim Me ijer. Het asiel van Vlissin gen ligt onder vuur, omdat bewoners van drie nieuwe flats willen dat het geblaf van de honden stopt. Het onderkomen is verouderd en de gesprekken met het gemeentebestuur stopten nadat de subsidie vanwege bezuinigingen halveerde. Meijer: "Ik zie het als een gebaar van Vlissingen." Met deze subsidie, het geld van het asiel in Middelburg en een eenmalige gemeen telijke bijdrage van een half miljoen euro is een dierenasiel bouwen in het buitengebied mogelijk. Er is een bouwvergunning nodig, geen wijziging in het bestemmingsplan. De asiels aan de Middelburgse Oostperkweg en de Lange- leenweg in Vlissingen ver dwijnen dan. De nieuw bouw kan over een klein jaar klaar zijn. Middelburg kan eventueel tijdelijk ook de Vlissingse asieldieren opvangen. Meijer: "Wij verwachten dan van de ge meente Vlissingen dat die het gemis aan inkomsten compenseert." Na drie maanden in Nepal is de Vlissingse Brenda Tanke weer terug in haar ver trouwde Stad. FOTO: IZAAK VERKESTE DOOR MARCEL VAN DER VOORT VLISSINGEN - Brenda Tanke (22) uit Vlissin gen is terug uit Nepal, na drie maanden leven tussen de bevolking in het arme land. De stu dente aan de Hoge school Zeeland heeft tij dens haar stage bijzon dere dingen meege maakt en weet niet of ze de verre reis nog eens gaat maken. "Het was best heftig. Ik zag veel dingen. De drukte van de hoofdstad Kathmandu en de mstige stukjes in de bergen. Het is'een derde wereld land. In de dorpjes hebben veel kinderen geen eten. Een opa hoog in de bergen vertelde dat eerst zijn gezonde kleinkinderen eten kregen en daarna pas het kind met hartproble men. En de straatkinderen in de stad vertelden mij heel veel. De politie slaat hen. Ze hebben geen geld, bedelen, komen in de pros titutie, snuiven lijm en ver zamelen in afvalbakken materialen zoals plastic om te verkopen", weet Tanke. Voor haai' studie Pedagogi sche Hulpverlening gaat ze tijdens het verblijf op zoek naar kinderen die niet meer op school komen. Een bij na hopeloze opgave. Toch heeft de Zeeuwse voldoen de doorzettingsvermogen en weet twee kinderen op te sporen. Ze merkt dat veel ouders niet eens weten waar hun kroost uithangt, of liever de waarheid ver zwijgen. De huisbezoeken tijdens haai' speurtocht er vaart Tanke als "bijzonder om mee te maken." Ook al vindt ze acht andere kinde ren uiteindelijk niet. Brenda Tanke ziet dankzij de Stichting Veldwerk en de organi satie Cross Borders het echte leven in Nepal. Straatarme kinderen bedelen of werken voor geld en maken dat zelf op. Als ze daaraan een maal zijn gewend, is de weg terug naar school moeizaam. Toch is het werk niet tevergeefs. Soms komen ouders die hun kinderen lang niet zien, tot inkeer en gaan ze zoeken. En gaan de kinderen als nog naar school. l. m l G! naturel, Amerikaans, Provengaals of grill schinken 500 gram •439 geportioneerd zonder huid 100 gram 439" STUNT! p v- zak 500 gram alle smaken 1 liter 432/439" vloeibaar flacon NIEUW 750,1000 of 1500 ml h of poeder 1.4 kilo &6S7&39- pak 24 rollen alle smaken statube 500 ml 439 per stuk 800 gram jr> 4030 uit eigen bakkerij diverse soorten 433- HOPPE M qongc n •Jeneveczx Middelburg, Johan van Reigerbergstraat 11. Middelburg, Vrijlandstraat 51. EM-TÉ week 19. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 t/m zaterdag 12 mei 2007. Prijswijziging drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Alleen verkoop aan particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl l SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 31