jHion Kinderhulp met handen in 't haar RDSSEL Zeeland acht dagen vrijwel treinloos dé Weekkrant De Faam Topslagerij Verboom Geer voorrang aan verkeersveiligheid en steun 3V0! TAN DPROTH ETICUS mks LAG E RIJ Korte Delft Ib - Middelburg Tel. 01 18-642409 Pampaschijf aan stuk of in lapjes per kg €6,90 Half om half gehakt 3 kg voor €5,99 Runderhamburgers 6 stuks €4,90 Ribkarbonade per kg €3,95 Haaskarbonade per kg €4,95 Schijven 4 soorten 10 stuks €5,90 Varkenssaucijsjes per kg €1,99 heerlijke brunch! Reserveren 0118 - 410 502 www.hotelarion.nl Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 16 VOOR GESLAAGDE BARBECUE NAAR Scheldestraat 71, Vlissingen Telefoon 0118-412282 Elke donderdag BIEFSTUK 4x 100 gram 4,99 PEPERSTEAKS 100 gram €1,80 VARKENS CORDON BLEU 100 gram €1,19 RUNDERVINKEN 4 HALEN 3 BETALEN ALLEEN OPWARMEN GEVULDE KIPFILETS 4 HALEN 3 BETALEN UIT EIGEN KEUKEN INDISCHE STOOFSCHOTEL 500 gram 6,45 FIJNE VLEESWAREN UIT EIGEN KEUKEN Snijworst 100 gram €1,29 Lente gehakt lOOgram €1,09 Asperge/ham salade 150 gram 1,95 E-mailadres: Verboomjr@zeeland.nl 's Maandags de gehele dag open. Maak uw bijdrage vandaag nog over op giro 103400 t.n.v. 3V0.Huizen o.v.v. gift. Meer weten? Rel 3V0 tel. (035) 524 88 00, www.3vo.nl. (5 voor veilig verkeer VOOR NIEUWE EN TE REPAREREN KUNSTGEBITTEN TELEFONISCHE AFSPRAKEN OF INFORMATIE: TEL 0118-414533 WWW. ROSS EL-KU NSTG EBITTEN.N L HOBEINSTRAAT 52, VLISSINGEN OPENINGSTIJDEN: Maandag, dinsdag GESLOTEN Woensdag, donderdag, vrijdag 09.00-18.00 Zaterdag 09.00-16,00 Aanbiedingen geldig van woensdag 9 mei t/m zaterdag 12 mei 2007 Alle moeders krijgen een kleine attentie! Iedere zondag van 12.00 tot 14.30 uur serveert Brasserie Arion de bekende zondagsbrunch. Goed te combineren met een heerlijke strandwandeling! Voor de kinderen is er een leuk entertainmentprogramma! Reserveer nu voor de uitgebreide moederdagbrunch 25,- per persoon, kind 3 tym 12 12,50. ONDA, omdat het op de vaandel.% Honderd jaar geleden heette de muziekvereniging Voorwaarts. Maar de naam veranderde later in ONDA, eenvoudigweg omdat die naam op de tweedehands vaandels stond, foto: jaap wolterbeek door annelies de rooij NIEUW- EN ST. JOOSLAND - Muziekvereniging ONDA uit Nieuw en St. Joosland bestaat honderd jaar. Omdat de vereni ging dit heugelijke feit niet onop gemerkt voorbij wil laten gaan, is er op 12 mei een festival op het terrein van voetbalvereniging Nieuwland. Het zal niemand ver rassen dat muziek het belangrijk ste element is bij dit feest. ONDA (Oefening Na Den Ar beid) werd op 27 maart 1907 op gericht, toen nog onder de naam Voorwaarts. De reden dat de VLISSINGEN - Vanaf zaterdag 12 mei tot en met zondag 20 mei rijden er vrijwel geen trei nen in Zeeland. De Intercity tussen Vlissingen en Amster dam Centraal rijdt niet tussen Goes en Kruiningen-Yerseke en de stoptrein tussen Vlissingen en Roosendaal rijdt niet tussen Goes en Kruiningen-Yerseke. De oorzaak hiervan is werk aan het spoor. Tussen Vlissingen en Goes rijden de treinen in een gewijzigde dienstregeling. Tus sen Goes en Kruiningen-Yerse ke rijdt een NS-bus. Tussen Vlis singen en Goes rijden vervan gende tfeinen. Reizigers moe ten rekening houden met een half uur extra reistijd. naam al na een paar jaar werd veranderd was puur praktisch: de vereniging had tweedehands vaandels aangeschaft, en daar stond ONDA op. De keuze - voor zover die er was - was dus snel gemaakt. Op dit moment telt de muziekvereniging 44 leden. Daarmee is het een vereniging die redelijk goed loopt. In de jeugdafdeling Jong-ONDA spe len een stuk of twintig jonge mu zikanten. Het repertoire bestaat uit een grote variëteit aan fanfa remuziek. Speciaal is dat er dit jaar veel solisten zijn. Ook jonge ren hebben een solopartij toebe deeld gekregen: er zijn solisten van veertien en vijftien jaar. ON DA wordt gedirigeerd door Piet Meliefste. De leden zullen tijdens het festival natuurlijk ook zelf la ten horen wat ze in hun mars hebben, 's Avonds zijn er optre dens van zowel Jong-ONDA als van het volwassenenorkest. Daarnaast brengen zustervereni gingen uit Vlissingen, Arnemui- den, Serooskerke, Westkapelle en Zoutelande hun muzikale feli citaties over. Het feest wordt af gesloten met een optreden van de Blue Boys. Het feest begint om 13.00 uur en duurt tot 23.30 uur. GOES - De Koninklijke Lucht macht vliegt op maandag 30 juli honderdvijftig Bosnische kinderen naar Nederland. De kinderen zijn drie weken te gast bij gezinnen in het hele land. Dit alles wordt georgani seerd door Stichting Europa Kinderhulp. Maar de organi satie zit met de handen in het haar. In tegenstelling tot voor gaande jaren heeft zich nog geen enkele Zeeuwse gastou der aangemeld "Vorig jaar is er veel misge gaan", erkent Margo Lemsom van Europa Kinderhulp Zee land. "Er kwamen kinderen naar onder andere Zeeland die een vakantie niet echt en in meerdere gevallen echt niet nodig hadden. Daarom zijn er dit jaar duidelijke criteria op papier gezet, zodat dit jaar wél de 'goede' kinderen uit Bosnië naar Nederland komen." Voor Zeeland zoekt Europa Kinder hulp gastgezinnen die in de periode van 30 juli tot 17 au gustus twee Bosnische kinde ren, in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, willen uitnodigen. Aanmelden kan via: www.eu- ropakinderhulp.nl.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 16