Grafaeaenktekens Eis. m u bent von harte welkom op onze open dag. Monuta De Voorzorg dé Weekkrant De Faam MACHIEL MARINUS VAN DALEN JANNETJE TANNETJE DE KOEIJER-VAN OOSTEN JAN DE JAGER §%(ïft Woensdag 9 mei 2007 - Pagina 12 \v üauf !.taries»veilov'in?4 lijk overlijden i mëmonum iciicitaiie begrafenisondernemers jisartsen dankbetuigin feli c i talies ver loving felicitatie •mkrrctuigm tel i cita i i os Veirov i i leiicitatie 7 mei 2007 HOERA! Milan 2 jaar Maar dat niet alleen, want ook z'n moeder doet gezellig mee! DUBBEL PROFICIAT van opa, oma'en de jongens. erroytng n mcmoriiipk* tei iel taf m darmoetuigin; ikbetuigin; .vvoww*. .-.Wf, f.w, - AiflKfVfeW!, Familieberichten bevatten mededelingen van: A, geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardagen dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Oplage De Faam 54.000 inclusief bezorging buiten de woonkernen Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 11.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 14.00 uur worden doorgegeven. Telefoon tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God Ruth 1:16:17 Met groot verdriet, maar ook in diepe bewondering voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is over leden mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgza me en onvergetelijke ma en oma if/ddjje (fe f/i/er/i-iMaff/te/footvi in de leeftijd van 72 jaar Sociaal, meelevend, hulpvaardig, creatief en altijd in de weer Kapelle: D.Th. de Klerk Tornt 1994 Vaassen: Laura, Pascalle Eversdijk: Marina en Harry Boonman-de Klerk Dordrecht: Jan de Klerk Alblasserdam: Diana en Stephan Duijndam-de Klerk Marilène, Tom, Senni Kapelle, 5 mei 2007 Stationssingel 6, 4421 BG Kapelle Er is gelegenheid om van Maatje afscheid te nemen op woensdag 9 mei van 19.30 tot 20.00 uur in rouw- centrum Peter Butler, Maalstede la te Kapelle. De dienst van Woord en Gebed, waarin voorgaat ds. Luuk Deventer, zal worden gehouden op donderdag 10 mei om 13.00 uur in de Hervormde kerk, Kerkplein 2 te Kapelle. Voorafgaande aan de dienst is er alsnog gelegenheid om afscheid van Maatje te nemen in de kerk. Aansluitend zullen we Maatje begeleiden naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Kapelle. Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de Hervormde kerk. Indien wij u vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Bloemen sierden haar leven. Rustig en zacht is ingeslapen onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader sinds 14 januari 2003 weduwnaar van J.A. Westveer in de leeftijd van 83 jaar. Kloetinge: Piet en Gerrie van Dalen-Hofmeyer Antoinet en Dig, Dagmar, Silmariën Edwin Kapelle: Cees en Joke van Dalen-Da Ponte Marcel en Petra Corinka, Romanja, Tjanno Oscar en Petra, q Dennis Jerry en Jolanda Goes: Cobie en Jan Goovers-van Dalen Ronnie (in herinnering) Patrick en Kelly Goes: Jacco en Marloes van Dalen-Burgs Goes, 1 mei 2007 Corr.adres: Kasteelstraat 35, 4421 EH Kapelle Onze dank voor de liefdevolle verzorging gaat uit naar de medewerkers van Allévo, afd. F van het Oosterscheldeziekenhuis, dkt. Doelman, dkt. Sips en huisarts dkt. De Jong. De afscheidsdienst is op zaterdag 5 mei jl. in rouwcentrum Peter Butler te Kapelle gehou den, waarna aansluitend de begrafenis op de algemene begraafplaats te Kapelle heeft plaatsgevonden. Het is voor ons een grote steun geweest, dat zo velen, op welke wijze dan ook, blijk hebben gegeven van hun medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, oma en mijn zus hiervoor onze oprechte dank. Wemeldinge: Ko en Alien de Koeijer- Rammeloo Mark, Ilse Wemeldinge: Conny en Jan van der Klooster- de Koeijer Ellen, Marjanne Goes: T.J. Wondergem-van Oosten Wemeldinge, april 2007 Het is moeilijk afscheid te nemen van degene die men liefheeft. Het medeleven heeft ons zeer gesteund en doet ons beseffen dat onze broer, zwager en oom niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. De belangstelling bij de begrafenis, woorden van troost, de vele kaarten en schriftelijke bemoedi gingen maken het gemis niet minder, maar zijn een bron van warmte waaruit wij kracht putten om verder te gaan. Uit aller naam: familie De Jager Kapelle, mei 2007. Nu haar aanwezigheid is vervangen door herin neringen en wij haar zo heel erg missen in alle dagelijkse dingen, is er één ding dat ons heeft gesterkt en getroost, het medeleven van zo velen in welke vorm dan ook, na het onverwachte over lijden van mijn geliefde vrouw, onze dierbare moeder en oma ST/ia Schne/Jcf/ve/* Onze oprechte dank hiervoor. Dit heeft ons des te meer doen beseffen dat zij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. Wim Schrier Kinderen en kleinkinderen Kapelle, mei 2007 Door het grote aantal reacties is liet voor ons niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Mocht u geen dankbetuiging hebben ontvan gen, gelieve dit bericht dan als zodanig te beschouwen. - m i/dtkby^kuS€ft< v-eutrtUrv n-w wtrvstrv Kijk voor? op www.natuursteenhuis.nl Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113f 2165. Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op ai Op zaterdag 12 mei a.s. bent u tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom in ons uitvaartcentrum aan de industrieweg 20 te Vlissingen. M.m.v. notaris verzekeringen steenhouwer Aqua Omega doedelzakspeler Letter World St.Touba Moskee St. Palazolli etc. Uitvaartzorg en -verzekeringen Meer inlichtingen: Monuta De Voorzorg, Tel: (0118) 41 2760

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 12