lAgus De Faam voor meer vrijheid Aanstekelijke muziek IIMER minoER UEIUGHEW ER IREER UMMEM Noteborn: Schrijven voor kids Jeugdploeg brandweer doet het goed Huis te koop Middelburg-Veere Cultuurfeest bij Hogeschool en Arsenaaltheater Deze week OPEN ZONDAG 60.000 woningen op www.huislijn.nl VERVROEGDE AFSLUITING topmerk in |Schuifdeurkastenj L met interieurs!^ www.logus.nl Lentemarkt Résidence met zorg iJiJiJfWUljjlL 5eno!wa!d«ren^ PAGINA 5: ZEEUWSE IN FINALE MISSVERKIEZING PAGINA 21: AL VUFTIEN JAAR OP REIS PAGINA 46-49: UIT IN ZEELAND Zeeuwse wielerwinst Vergeet moeder zondag niet..! Textiel en glas in kunstexpositie V.V. Serooskerke houdt rommelmarkt MIDDELBURG - Op zater dag 28 april vertrokken de aspiranten van de Jeugd brandweer Middelburg naar Medemblik voor de jeugd- brandweerwedstrijden. De ploeg streed op het onder deel hogedruk tegen acht andere ploegen. De op dracht bestond uit het blus sen van een brand in de per- sonenwagon van de stoom tram. Door hun voortvaren de aanpak kan de ploeg door naar de halve finale. www.landgoedrijckholt.nl VLISSINGEN - Vrijheid Is een schat die je moet koesteren. Dat was zaterdag tijdens het bevrijdingsfestival in Vllssingen toch wel de constante boodschap. Het gezel schap op de foto meent zelfs dat in de strijd tegen het terrorisme de vrijheid te veel in het gedrang komt. Want 'liever minder veiligheid en meer vrijheid', foto: izaakverkeste AFBOUW LOGUS Afbouw B.V., Marie Curieweg 9-13, Vlissingen T 0118-69 00 00 www.logusafbouw.nl van 13.00 -16.00 uur in Geersdijk noord -be vel andj V/WW -Zü'dV-'dsij VJ/jda/j,,, f=}HL)=}f'dsi Zie onze smaakvolle aanbieding elders in de krant. ind. videopresentaties KOUDEKERKE - Middel kamp-renster Agnieta Francke uit Koudekerke heeft vorige week de tijdrit in Steenbergen bij de juniorda mes gewonnen. Zij won met twintig seconden voor sprong. Anneke Kempe uit Vlissingen werd vierde. WOENSDAG 9 MEI 2007 - JAARGANG 108 - NUMMER 19 MIDDELBURG - Schrijfster Anneke Wiltink en illustfa- trice Lucy de Graaf houden op zaterdag 12 mei een mi ni-schrijfcursus voor kinde ren vanaf acht jaar. Het is van 9.30 tot 12.00 uur bij boekhandel De Drukkerij in Middelburg. Meedoen kost 10 euro. Aanmelden kan bij de kin derboekenbalie in de boek handel. Wereld in 1 dag DOOR TARA DE VRIEND VLISSINGEN - Hapjes uit Afghanistan, muziek uit Gambia en Marokko en de monstraties. Studenten en bezoekers kunnen op dins dag 15 mei een wereldreis maken in één dag tijdens de Multi Culti Day van de Ho geschool Zeeland. Het thema van dit jaar is com municatie. Het programma be gint om 10.30 uur met een spec taculaire demonstratie capoei- ra. Tot 16.15 uur is er verder een Workshop Gambian dancing, een salsademonstratie, een Multi Culti Fashion Show, een Turks dansoptreden en optre dens van diverse bands. Om 19.00 uur begint in het Arsenaal theater HZ-Cult, dat al jarenlang in het teken staat van de Maand van de Vrijheid. Het programma is een combinatie van dansstij len, live muziek van the Jungle Warriors en breakdance door jonge artiesten. De zeer dynami sche groep musici en dansers laat zien hoe ze Oriëntaalse dans combineren met buikdans, fla menco, Indiase dans, soefi en derwisj dans. Aan het eind mag iedereen het zelf proberen. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar in de boekhandel van de Hogeschool. Het valt niet mee om in deze tijd een jonge moeder te zijn. carrière op peil te houden, het huishouden bij te hou den en genoeg aandacht te besteden manlief en kind. Eens per jaar lekker verwend worden op moederdag, is dan ook verdiend. Dus kin deren (en mannen): vergeet moeder zondag niet! MIDDELBURG - Cora de Kok, Willemien Roodhorst en Hans Wassink exposeren tot en met 3 juni in Galerie 't Haentje te Paart in Middel burg. De tentoonstelling be staat uit textielbeelden, kera mische objecten en glasob jecten. De galerie is op don derdag-, zaterdag- en zon dagmiddag open van 14.00 tot 16.30 uur of op afspraak. SEROOSKERKE - De voet balvereniging Serooskerke houdt op zaterdag 19 mei de jaarlijkse rommelmarkt. Er worden curiosa, meubels, oliebollen en Zeeuwse wa fels verkocht. De rommel markt begint om 9.00 uur op sportpark Noordhout in Ser ooskerke. En aan het eind van de dag is de trekking van de prijzen voor de grote ver loting. In verband met Hemelvaart dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 16 mei uiterste inlevertijd van advertentiemateriaal voor: donderdag 10 mei 17.00 uur. WGGGNGR huis-aan-huiskranten geniet van de liedjes op de schouders van moeder en heeft ondertussen de duim in haar mond. Iets verderop staat een ventje met de vingers in zijn oren. Hij vindt het maar niets. Nabij het Arsenaal bezoeken ondertussen velen het Plein van de Vrijheid. Met stands en an dere activiteiten Bij War Child is het mogelijk om mee te swin gen tijdens de stille disco. Een hilarisch gezicht. Zingende en dansende mensen. Jong en oud. Met de koptelefoon op het hoofd. Een grote opgeblazen vuist heeft als tekst: "Ik maak een vuist voorMensen voe len zich aangesproken om er zelf een leuke tekst op te schrij ven. Ondertussen wandelt een man met het bord 'Liever min der veiligheid en meer vrijheid.' Voorbijgangers geven hem een reactie op de stelling. Later op de dag raken de straten bezaaid met plastic bekertjes en zijn sommige feestgangers raken aardig onder invloed van het bier dat rijkelijk getapt is in de cafés en dranktentjes. Maar de sfeer blijft. Dat is ook vrijheid. DOOR MARCEL VAN DER VOORT VLISSINGEN - Het bevrij dingsfestival in Vlissingen is een succes nummer. Ook dit jaar weer. Vele duizen den feestgangers vierden het feest zaterdag mee in het centrum van de stad. Het optreden van de band Kre- zip op het Bellamypark en de Van Randwijklezing in de St. Ja- cobskerk door de Amsterdamse burgemeester Job Cohen zijn de hoogtepunten. Er kwamen ruim 20.000 mensen naar het spektakel. Zodra de band Krezip met de helikopter is aangeko men en het podium beklimt gaat het publiek los en blaast feestelijke zeepsop bellen. On der de toeschouwers ook ou ders met kinderen. Een meisje m POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274023 RED. FAAM WH K.WEGENER. NL ADVERTEREN 0113-274000 13 BEZORGING 0113-274093

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2007 | | pagina 1