Minima kunnen toch op vakantie Meer animo voor tempo-team Werkelijk goed werk Bijzondere zaken op boerenerf Reddingsboten oefenen op deWesterschelde TdIïi AN7iliilDe Faam Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 53 DOOR ELLEN DE VRIEND HEINKENSZAND Hoogstamfruitbomen, veedrinkputten en Imotwilgen verloren hun gebruiksfunctie en boerderijen en bijge bouwen werden veran derd. Tijdens de cursus streekeigen erven in Zeeland wordt duide lijk hoe een karakteris tiek Zeeuws erf eruit heeft gezien. De cursus is in eerste in stantie bedoeld voor ieder een met een erf, groot of klein, in Zeeland. Dat kun nen dus zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn. Verder is iedereen welkom die meer wil weten over het Zeeuwse erf, de cultuur historie ervan en de natuur erop. Hoogstamboom- gaardjes, doornhagen, knotwilgen, veedrinkput ten, bakkeeten en wel- en mestputten waren vroeger standaard op elk erf te vin den. De verschillende ele menten op het erf maken veel duidelijk over de ge schiedenis van de streek en zijn bewoners. De cur sus is op dinsdag 3, 10 en 17 april van 19.00 tot 22.00 uur en een praktijkdag op zaterdag 14 april van 9.30 tot 15.00 uur. Robert Wie- lemaker geeft de cursus in de schaapskooi aan de Nieuwkamerseweg 3 in Heinkenszand. Deelname kost 75 euro. Opgeven kan via: 0113-230936. ZOUTELANDE - Vier reddingboten van de Koninklijke Neder landse Redding Maat schappij (K.N.R.M.) hebben zaterdagmid dag meegedaan aan een grote oefening op de Westerschelde. Volgens het scenario was rond 14.30 uur het schip Smal Agt in problemen ge raakt ter hoogte van Zoute- lande. De reddingboot Zeemanshoop (Breskens) was als eerste ter plaatse. Nadat vanaf deze boot en kele redders waren overge stapt op het schip, bleek dat er aan boord meerdere personen gewond waren- geraakt. In samenwerking met de reddingboten Uly (Westkapelle), Koopmans- dank (Noordland/Burgh- sluis) en Winifred Lucy Verkade Clarck (Cadzand) werd een sleepverbinding tot stand gebracht. Ook werden enkele opvaren den van het schip gehaald. Onder de slachtoffers wa ren leden van de Lotus en ook deden jongeren mee van de justitiële inrichting Den Engh. Zij krijgen op de Smal Agt een heropvoe- dingprogramma aangebo den en hadden zichzelf en hun schip beschikbaar ge steld voor de oefening. Nadat de slachtoffers wa ren geëvacueerd, werd het schip naar de haven van Vlissingen gebracht. Nadat de slachtoffers aan wal wa ren gebracht was de oefe ning ten einde." DOOR PETER VRANCKEN MIDDELBURG - Voor mensen met een mini mum inkomen, een in komen dus op bij standsniveau, organi seert de Stichting Va kantiewerk Zeeland ook dit jaar weer twee verschillende, geheel verzorgde vakantierei zen. Dankzij de steun van de gemeenten is de eigen bijdrage mini maal. Voor alleenstaanden en echtparen zonder thuis wonende kinderen staat van 7 tot en met 16 sep tember een busreis naar Kroatië op het program ma. Dankzij externe spon soring kan aan een excur sie worden deelgenomen. De reis is op basis van half- pension en de eigen bij drage bedraagt honderd vijftig euro per persoon. Voor gezinnen worden twee vakantiereizen geor ganiseerd naar de Belgi sche Ardennen. De ver trekdata per bus zijn 6 en 13 juli. Deze reis wordt ge organiseerd op basis van volledig pension en de ei gen bijdrage bedraagt vijf endertig euro per persoon. In het programma is een excursie opgenomen die eveneens gesponsord wordt. Voor de vakantie reizen kunnen mensen met een minimum inko men die in de gemeente Veere wonen zich op 3 april van 13.30 tot 16.30 uur inschrijven in het ge meentehuis van Veere. Op 3 en 4 april van 9 tot 12 uur kunnen Inwoners van de gemeente Middelburg zich inschrijven bij het steun punt van de Cliëntenraad in de Nieuwstraat in Mid delburg. Inwoners van Vlissingen tenslotte kun nen zich op 5 april van 10 tot 16 uur inschrijven in wijkcentrum Het Palet aan de Irislaan. In alle gevallen dient een bewijs van het inkomen overlegd te wor den. Meer informatie is ver krijgbaar bij het secretari aat van de Stichting Va kantiewerk Zeeland: 0118- 216544 of 0615452374. VLISSINGEN - De eerste De Ruytermunt wordt van daag (21 maait) door bur gemeester Anneke van Dok geslagen. Drie dagen later komen de munten in omloop. In eerste instantie was er weinig animo onder de Vlissingse winkeliers. Uit eindelijk hebben toch veertig ondernemers de muntsetjes besteld. De voorzitter van de Vlissingse winkeliersvereniging, Wim de Ridder van Forecast heeft geen muntsetjes be steld, maar neemt het be taalmiddel wel in zijn zaak aan. Hetzelfde geldt voor Gerard Kloeg van de an tiekwinkel in de Sint Ja- cobspassage. Hij vindt het een leuke actie maai" hikt nog steeds tegen het beleid van de gemeente Vlissin gen aan. "Ze laten je eerst jarenlang in de shit zitten en dan verzinnen ze in eens een actie en moet je als ondernemer 'gezellig' meedoen?" Albert Slinger van de gelijknamige leder- warenzaak in de Walstraat roept dat hij mee doet. "Het kost mij niks extra's dus snap ik niet dat niet al le winkeliers meedoen!" Uitzend bureau van het Jaar 200$ vcrkoxcn door opdrachtgevers KANTOOR Technisch tekenaars m/v vooreen bedrijf in de omgeving van Middelburg. Je hebt (recente) Autocadkennis en/of -ervaring. Er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar voor kandidaten met mts civiele techniek en/of bouwkunde. Zoek je een uitda gende baan, reageer dan snel. Informatie: 0118 67 90 30, Chau Ta, Beenhouwerssingel 6, Middelburg INDUSTRIE Medewerker stadsreiniging m/v vooreen bedrijf in de regio. Je werkt op oproepbasis en bent daarom ook flexibel inzetbaar Je hebt voor deze functie bij voorkeurVCA. Ben jij gemotiveerd en ben je niet bang om aan te pakken, reageer dan snel. Informatie: 0118 67 90 30, Chau Ta, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Assistent landmeter m/v vooreen bedrijf in Middelburg. Je assisteert en ondersteunt een landmeter bij verschillende (buiten)projecten.Je bent representatief en kunt accuraat met computers werken. Voor deze functie is-VCA en eigen vervoer (auto) noodzakelijk Het is een oproepfunctie, maar afhankelijk van de projecten kun je voor een lange tijd werken. Informatie: 0118 67 90 30, Chau Ta, Beenhouwerssingel 6, Middelburg OVERHEID Overheidstoppers m/v voor verschillende over heidsinstellingen in Zeeland. We zijn regelmatig op zoek naar kantoorpersoneel in de breedste zin van het woord. De vacatures zijn op mbo of hbo niveau en de gevraagde vooropleiding varieert. Er zijn zowel fulltime als parttime vacatures. Ervaring met het werken bij een overheidsin stelling is een pre. Heb je interesse, neem dan snel con tact- op. Informatie: 0118 67 90 30, Chau Ta, Beenhouwerssingel 6, Middelburg VAKANTIEWERK Groen onderhoudsmedewerker m/v voor een bedrijf in de regio. Heb jij groene vingers of heb je een opleiding gevolgd in de groensector? Dan wil jij mis schien wel aan de slag als hulpkracht in de groenvoorzie ning! Informatie: 0118 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Serveerster/ober m/v vooreen bedrijf in de regio. Je hebt enige ervaring in de bediening. Als je een paar woorden Duits spreekt is dat een pre, maar niet noodza kelijk. Wil jij in de zomerperiode minimaal vier weken aan het werk in de bediening? Dan is deze leuke horecabaan wat je zoekt! Informatie: 0118 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Medewerker Housekeeping m/v voor een bedrijf in de regio. We zijn op zoek naar gemotiveerde schoonmakers voor elke maandag en vrijdag in de vakan tieperiodes. Ben jij teamgericht, stressbestendig en flexibel? Neem dan contact met ons op! Vervoer naar de locatie wordt verzorgd vanaf de Tempo-Team vestigingen in Vlissingen en Middelburg. Informatie: 0118 67 90 30, Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Spoelkeukenmedewerker m/v voor een vakan tiepark in de regio. Ben jij een echte aanpakker en draai jij je hand niet om voor een flinke afwas? Dan kun jij aan de slag als spoelkeukenmedewerker op het vakantiepark. Deze functie is vaak in de avonden en de weekenden. Informatie: 0118 67 90 30, Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Medewerker technische dienst m/v vooreen bedrijf in de regio. Je hebt twee rechterhanden, een tech nische opleiding en/of technische werkervaring. Ben je representatief, flexibel en zeer klantvriendelijk ingesteld? Dan hebben wij de (vakantie)baan die je zoekt! Informatie: 0118 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Medewerker bakkerij m/v vooreen bakkerij in de regio. Wil je graag aan de slag in een bakkerij en heb je geen moeite om in de vroege ochtenduren aan de slag te gaan? Dan hebben we een leuke baan voor je! Het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer is een pre, want bij de functie hoort ook het wegbrengen van bestellingen. Informatie: 0118 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Zwembadmedewerker m/v voor een vakantie park in de regio. Beschik je over je ehbo papieren met reanimatie en ben je in het bezit van je diploma's voor reddend zwemmen? Dan kun je aan de slag op een vakantiepark deze zomer als toezichthouder in het zwembad. Informatie: 0118 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Medewerker supermarkt m/v voorde super markt op een vakantiedorp. We zoeken vakkenvullers, kassamedewerkers en winkelmedewerkers voor de diverse afdelingen. Heb je ervaring in een supermarkt en ben je multi-inzetbaar? Dan ben jij degene die we zoeken. Informatie: 0118 67 90 30, Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Keukenmedewerker m/v voor een restaurant in de regio. Doe jij een opleiding tot kok/keukenhulp of heb jij ervaring in de keuken? Kom dan deze zomer werken in één van de restaurants. Het opmaken en klaarzetten van de borden en allé bijkomstige keukenwerkzaamheden behoren tot jouw taken. Afhankelijk van je ervaring zul jij eventueel lunches, hoofdgerechten, salades en desserts bereiden. Informatie: ol 18 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Fietsenmaker/ medewerker fietsenverhuur m/v voor vakantiepark Port Zélande. Heb je een afgeronde opleiding fietstechniek of ervaring als fietsenmaker? Dan kun je aan de slag op vakantiepark Port Zélande. Je repareert, onderhoudt en verhuurt (familie)fietsen en aanverwante artikelen. Je beheert het magazijn, doet kassahandelingen en de admi nistratie rondom de verhuur Informatie: 0118 67 90 30,Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Medewerker Sport Spel m/v vooreen vakan tiepark in de regio. Je hebt een mtro/cios opleiding of ervaring in de buitensport Je bent een gangmaker dyna misch en vlot in het contact leggen met gasten en jouw talent ligt in het uitvoeren van sport en spel activiteiten (voor kinderen). Ben jij de medewerker die wil zorgen voor een extra vakantiegevoel bij de gasten? Dan kun je aan de slag dit zomerseizoen. Een ehbo-diploma is gewenst. Informatie: 0118 67 90 30, Jeroen' Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg Verkoopmedewerker m/v voor diverse shops in de regio. Heb je verkoopervaring in de detailhandel, leg je gemakkelijk contacten, ben je enthousiast en spreek je een paar woorden Duits? Reageer dan nu en start direct op parttime basis. In het zomerseizoen is dit een fulltime functie. Informatie: 0118 67 90 30, Jeroen Rutgers, Beenhouwerssingel 6, Middelburg www.tempo-team.nl Zo werkt het.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 53