De Tweemaster heeft heel wat beroemdheden voortgebracht Heling Gastgezin Els Vader Dorpsvereniging en 't Meandertje winnen pittige prijs Keltische muziek van folkband Orion Optreden van de Grandpa Nick Rommel en spellen bij De Wissel Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 45 Waar blijven die gejatte fietsen...? door mar.cel van der voort MIDDELBURG - Elke maand worden tientallen fietsen gestolen in Middel burg en omgeving. Waar blijven al die rijwielen? "Aan mij proberen ze gesto len fietsen te slijten. Het gaat meestal om dezelfde personen die meerdere ke ren komen. Daar ga ik niet op in", zegt eigenaar Ary Jöosse van de Middelburgse fietsenzaak Piet Voskamp. Joosse ziet bij het repareren ook vreemde dingen. "De fiets is overgespoten of de wielen zijn veranderd", weet hij. Ook let de fietsenmaker op vernieuwde sloten en of de originele dealer stickers er nog op zitten. "Veel kan ik daar niet aan veranderen. Er zit tegenwoordig een chip in het slot. Helaas kan de politie en rijwielhandelaar het nog niet le zen. Het valt mij trouwens op dat degene waarvan de fiets is gestolen weinig moeite doet om het aan te geven bij de politie en "Wij hebben niet de indruk dat dieven gestolen fietsen aanbieden bij de winkeliers. Meestal dumpen ze de fiets ergens",laat een politiewoord voerder weten. "Vaak gaat het om individuele gevallen, die soms meerdere fietsen pik ken. Er zijn bij ons geen ver moedens van bendes. Regel matig pakken wij fietsendie ven op." Vanaf juli 2005 heeft' de politie in Middelburg 34 personen aangehouden voor fietsendiefstal of heling. het in de database laat zetten", weet Joosse. Dat helpt. "Vorige week belde de politie van Flevo land mij. Ze hadden via het fra menummer een fiets opge spoord die een half jaar geleden in Middelburg was gestolen. Het slachtoffer is een klant van ons. Het gebeurt dat iemand zijn gestolen fiets later ergens terug vindt. Twee mannen kwa men met een fiets voorzien van Gestolen fietsen worden soms aan fietshandelaren aangeboden, foto: jaap woltfrbeek mijn bedrijfssticker. Die is ook weer naar de eigenaar terug. En de vinders kregen bloemen", al dus Joosse. Het valt hem op dat mensen uit nonchalance de fiets vergeten op slot te zetten. "In deze tijd kan dat gewoon niet meer. Van een andere klant werd de fiets ter waarde van vierhonderd euro gestolen. La ter kon hij hem voor zestig euro via het internet terugkopen. Hij is er met de politie naar toe ge gaan", besluit de rijwielhande- laar. Adrie de Visser heeft zijn Endura Sport aan Achter de Houttuinen. "Er is meerdere ke ren aan mij gewaagd of ik een slot wil doorslijpen. De fietsen stonden bij de Aldi. Een verlo ren sleuteltje werd als reden op gegeven. Daar begin ik niet aan. Ik weet dat ze gestolen fietsen bij mij kunnen aanbieden. Toch is bij mij nooit een lampje gaan branden omdat het niet goed zat", laat De Visser weten. Bij Fun on Wheels in Oost-Sou burg verkopen ze brommers en scooters. Jacqueline van Kem pen weet dat deze tweewielers ook een gewillige prooi voor dieven zijn. "Als iemand bij mij een Yamaha Erox aanbiedt voor tweehonderd euro, d^n ga ik daar niet op in." School ziet Abraham OOST-SOUBURG - De openbare basisschool De Tweemaster, voorheen de J.H. van Daleschool in Oost-Souburg, heeft al heel wat beroemdheden afgeleverd, waaronder Dennis en Gérard de Nooijer. Op 21 april viert de school het vijftigjarig bestaan met een groot reüniefeest. De week daar voor staat bol van de festi viteiten. Oost-Souburg kreeg er in 1957 een openbare school bij. De J.H. van Dale school was een uitbreiding van de toenmalige Pieter Louwerse school. Deze nieuwe school was nodig want er kwamen steeds meer wijken bij en daardoor ook meer kinderen. Het was voor die tijd een zeer moderne school met mooie mime kla slokalen. In 1995 veranderde de naam in De Tweemaster. De school heeft in de loop der tijd ontzettend veel leerlingen zien komen, opgroeien en gaan. Een paar van die leerlin gen zijn later beroemd gewor den. We vroegen hen wat ze van hun school vonden. In het schooljaar 1981 zaten Dennis en Gérard de Nooijer, de beroemde voetbaltweeling, in de zesde klas. Dennis ver telt: "Het was een hele leuke en gezellige school. Het on derwijs was toen simpeler. Je Los van elkaar vertellen Dennis en Gérard de Nooijer en Perry van de Vrede dat vooral de schooluitwisselin- gen die ze in de toenmalige zesde klas hadden een diepe indruk bij hen hebben ach tergelaten. De Oost-Sou- burgse leerlingen wisselden van plaats met een school in het Drenthse Schoonoord De drie jongens weten nog dat zij het vreselijk span nend vonden om een heel weekend ver van huis te zijn. Toen was dat nogal wat: in een gastgezin logeren en an dere ouders en kinderen ontmoeten. "Toch waag ik mij nu af hoe het die klas vergaan is", mij mert Dennis. Wat zo'n schoolreünie allemaal naar boven haalt. kende iedereen uit de buurt. We konden overal naar harte lust voetballen, op straat, en ook veel op het schoolplein. Sporten werden toen vanuit de school heel erg gestimu leerd." Gérard: "Ik herinner me ook een moment dat er een leraar van een andere school bij ons kwam, hij had een rode baard maar zijn naam kan ik me niet meer herinneren. Hij bracht wel wat leven in de brouwerij op het gebied van zang en dans. We hebben dat jaar een musical gemaakt, dat was geweldig, de minder leuke dingen vergeet je gewoon." DJ Perry O'Neil, Perry van de Vrede, zat in 1989 in de zesde klas. "Op school heerste een leuke, losse sfeer", blikt hij terug. "Het was gezel lig. Doordat ik naast de school woonde kon ik als de bel ging naar school rennen. Ik had toen nog niets met muziek, dat kwam pas later. Wel stond er altijd op mijn rapport dat ik nooit stil kon zitten." Motor crosser Rinus van de Ven zat in 2000 in groep 8: "Natuurlijk kom ik nog wel eer s iemand tegen", zegt hij. "E zo'n reü nie is ook wel weer spannend. Het was een erg leuke school, ik kreeg er de ruimte om te kunnen trainen en dat was tof." De Tweemaster telt nog meer beroemde ex-leerlin gen: Els Vader, Nederlands recordhoudster op de 200 meter hardlopen zat in 1971 in de zesde klas. In 1999 zat daar pianist Svitslav Presny- akov, die vorig jaar het Prin ses Christina Concours won. MIDDELBURG - De Dorpsvereniging Koude- kerke en de Stichting 't Meandertje krijgen van daag in het provinciehuis ieder duizend euro en het predikaat Kern met Pit. Dat hebben de twee groepen verdiend door hun inzet voor hun eigen woonomgeving. De wedstrijd Kern met Pit wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. De dorpsvereniging van Koude- kerke is in de prijzen gevallen vanwege hun project hon derd jaar tram. Dat heeft on der meer geresulteerd in: een reconsüuctie van een riam- wachthuisje, informatiebor den, een tentoonstelling en een fietstocht. "De tramhisto rie van Koudekerke is opge haald en opnieuw beschre ven. Dagelijks staan er dorps bewoners en toeristen stil om de informatieborden te bekij ken", constateert de jury. De Stichting 't Meandertje uit de Middelburgse Meanderhof heeft zelf een vaste stek in de buurt ingericht. Het bestuur en de vrijwilligers hebben het pand helemaal zelf grondig opgeknapt en compleet inge richt. Er worden diverse acti viteiten georganiseerd. Veel lof was er voor het jaarlijkse halloweenfeest. De jury con stateert daarom: "In een wijk met 2600 woningen, waarvan bijna de helft bewoond door allochtonen, slaagt de stich ting erin om alle leeftijdscate gorieën bij hun activiteiten te betrekken." VLISSINGEN - Orion is één - van de toonaangevende bands in de internationale folkscéne. De groep is 25 maart te horen in het Arse- naaltheater in Vlissingen. I Zachte, melancholische me lodieën worden afgewisseld met swingende reels, jigs en traditioneel gezongen bal lads. Kaarten zijn te reserve ren via: 0900-3300033 en kosten 12,50 euro. MIDDELBURG - De Grand pa Nick Sessieband houdt op zondag 25 maait een op- rieden. Daarbij worden be kende liedjes uit film en tele visieseries gespeelt. Ook zangeres Monique de Bruin en zanger Loek Verlaan zijn aanwezig. Het begint om 17.00 uur in Café 't Schut tershof in Middelburg. Meer informatie via www.grand- panicksessieband.nl VLISSINGEN - Basisschool de Wissel in Vlissingen houdt op zaterdag 21 april een Fancy Fail*. Er zijn dan activiteiten te doen zoals di verse kinderspelen, een springkussen, een draaimo len, schminken, stokbrood bakken, een loterij en er is een rommelmarkt. De op brengst van de Fancy Fair gaat naar een goed doel. Het begint om 9.00 uur en het duurt tot 14.00. De entree is gratis, maar voor deelname aan de activiteiten word een kleine bijdrage gewaagd. Gérard (links),Perry en Dennis even terug in de schoolbanken, foto: bo van scheven

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 45